Hirdetés

Történelmi fogalomtár

117 perc olvasás
Történelmi fogalomtár

rája (nyáj): a földművelő és adófizető muzulmán és nem mohamedán alattvalók gyűjtőneve a Török Birodalomban. Földtulajdonuk nem volt, de a használatukban lévő földet birtokolták és utódaikra örökíthették. A ráják előtt a társadalmi emelkedés útja teljesen el volt zárva.

Hirdetés


Hirdetés

reconquista a Pireneusi-félszigeten arab uralom alá került területek visszahódítása a spanyol lakosság által a 8–13. sz.-ban. A reconquista a 11–13. sz.-ban érte el legnagyobb sikereit, eredményeként az arabok uralma Granada környékére korlátozódott.

refeudalizáció második jobbágyság, a XV. századi földrajzi felfedezések hatására létrejött megerősödő feudális forma, az Elbától keletre.

regulák –     szabályzatok a szerzetesrendeknél.

Reichstag – 1. a birodalom rendek (fejedelmek, választófejedelmek, szabad városok képviselői) gyűlése a Német-római Császárság területén. – 2. 1871–1945 között a német parlament. A Reichstag épületének felgyújtása (1933) kapcsán rendezték a nácik a kommunista-ellenes lipcsei pert.

rekatolizáció – a katolikus hitre való visszatérés.

Hirdetés

relief –         a sík lapba agyagminta alapján faragott alkotások az ókori Rómában.

remilitarizálás – egy állam haderejének a tiltó rendelkezések ellenére történő újrafelfegyverzése. Nagyarányú remilitarizálás ment végbe pl. Németországban a nemzetiszocializmus hatalomra kerülését (1933) követően.

rendi konföderáció – az 1705-ös szécsényi országgyűlésen kinyilvánított az uralkodó ellen fölkelt rendek szövetsége. Az államfő II. Rákóczi Ferenc, mint vezérlő fejedelme Magyarországnak, ám hatalma csak katonai és diplomáciai ügyekben volt korlátlan, egyébként a rendek korlátozták.

restauráció – valamely bukott társadalmi-politikai rendszer, ill. trónfosztott uralkodócsalád hatalmának többnyire erőszakos eszközökkel történő visszaállítása.

risorgimento – (újjászületés): az olasz területek idegen uralom alóli felszabadításáért és az egységes Olaszország megteremtéséért folytatott harc (19. sz.) elnevezése.

Hirdetés

robot –         a földesúr háztartásában és birtokán a jobbágyok által ingyen végzett munka, a feudális járadék egyik formája. A feudalizmus korában a naturálgazdálkodás időszakában a jobbágyok nagy részének a szolgáltatása volt. Az árutermelés fejlődésével egyre inkább háttérbe szorította a pénzjáradék.

röghöz kötés – jobbágyok személyes függés a feudális társadalomban

rövid parlament – az angol polgári forradalom kitörése előtt ülésezett törvényhozó testület (1640. ápr.–máj.). I. Károly (1625–49) a skót presbiteriánusok elleni háború folytatásához szükséges adók megszavazására hívta össze, de a parlament ehelyett a polgárság és újnemesség királyi hatalommal szembeni sérelmeit tárgyalta, ezért a király feloszlatta.

ruméliai hadtest – Seadeddin nagyvezér által vezetett török európai hadtest (reguláris erőkből, szpáhikból és janicsárokból áll)

S

SA(Sturmabteilung ’rohamosztag’): a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (1921-től), majd egyúttal a hitleri Németország fegyveres testülete (1933-tól). Egyenruhájuk színe után „barnaingesek”-nek is nevezték magukat. Vezetői egyre inkább szembe kerültek Hitlerrel, aki ezért a „Hosszú kések éjszakájának” nevezett éjjel az SA vezérkarát és legénységének egy részét megölette (1934).

Hirdetés

sacro sancti – személyükben sérthetetlen plebeiusok, kezdetben 2, majd 10 fő az ókori Rómában.

sámánizmus – a lélekimádáson alapuló kezdetleges vallás. Egy kiválasztott személy, a különleges képességekkel megáldott sámán mintegy önkívületi állapotban kapcsolatba lép a természetfeletti erőkkel. A kereszténység felvétele előtt a sámánhit volt a magyarság hite is.

Savaria –     Szombathely

Scarbantia – Sopron

schisma – (skizma) egyházszakadás; 1. a Keleti (görögkeleti v. ortodox) és a Nyugat római (római katolikus) egyház politikai és vallási (liturgiai, dogmatikai) okok következtében végbement elkülönülése. A 9. sz.-ban kezdődött folyamat 1054-ben a végleges  szétváláshoz vezetett. – 2. a római katolikus egyházon belül keletkezett szakadás. A pápák avignoni fogságának megszűnése (1377) után kezdődött, a konstanzi zsinat szüntette meg (1417).

schola –        iskola (ókori Róma).

scrutator –   csomagvizsgáló az ókori Róma által meghódított területeken.

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!