Hirdetés

Történelmi fogalomtár

117 perc olvasás
Történelmi fogalomtár

A történelmi fogalmak átfogó gyűjteményének összeállítása található cikkünkben, természetesen ABC szerinti rendezés szerint. Hasznos iskolai vizsgákra készüléshez, érettségihez, tanításhoz, illetve minden olyan esetben, mikor valaminek gyorsan utána kívánunk nézni. Az itt látható fogalomtár jelenleg összesen 636 kifejezést tartalmaz, a történelem szinte teljes vertikumát átölelve! Igyekszünk gondoskodni arról is, hogy a gyűjtemény folyamatosan bővülni tudjon újabb és újabb kifejezésekkel.

Hirdetés

A-Á

abszolút predestináció – eleve elrendeltetettség, a református egyház elvének középpontjában áll

absztrakcióa létezők elvonatkoztatása (Platon)

Ad Flexum – Magyaróvár

Ad Mures – Ács

Ad Statuas – Vaspuszta

aedicula az ókori Rómában a templomon belüli timpanonnal lezárt kagylós félfülke

aedilis curulis – az ókori Rómában és a birodalomban a gabonaellátást, a köztulajdont, a piacot, az árakat, a közbiztonságot, a fürdőket és a közerkölcsöket ellenőrző városi tisztviselő. Számuk eredetileg 2, utóbb 4, majd Julius Caesar korától 6 volt.

Hirdetés

ager publicus – közföldek, amelyeket a patríciusok közösen birtokolnak az ókori Rómában.

agón(görög) vita, versengés (ókori görög színjátszás).

agoraaz ókori Görögország poliszainak főtere, piac- és vásártere, a népgyűlések, a hadi gyülekezések és a törvénykezés színhelye. A városállam (polisz) politikai, társadalmi és vallási életének a központja, amelyet díszes középületek, szentélyek és oszlopos csarnokok vettek körül.

agrárolló a mezőgazdasági és ipari áruk közötti árarány (árolló), amikor is valamely bázisidőhöz képest az árarányok a mezőgazdasági termelők számára kedvezőtlenül alakulnak (az ipari árszínvonal jobban emelkedik, ill. kevésbé csökken, mint a mezőgazdasági). Agrárolló keletkezik pl. gazdasági válság időszakában (Magyarországon 1929–33-as válság idején).

akantusz (görög) a korinthoszi oszlopfők akantuszlevelekkel díszítettek; növény.

Hirdetés

akció színészi cselekvés (ókori görög színház)

akidzsi csak háború idején, zsold nélkül harcoló, önkéntesekből álló csapatok a régi török hadseregben. Katonai felderítők voltak, s a fősereget kísérve fosztogatásaikkal és pusztításaikkal rettegésben tartották a lakosságot.

Akropolisz – athéni fellegvár, három oldalról meredek sziklák ill. fal vette körül, a negyedik oldalon vezetett fel az oszlopokkal gazdagon díszített márványlépcső

„Alia iacta est” – „A kocka el van vetve”; a Rubicon határfolyón átkelve mondta Caesar.

Alisca Öcsény

allódium majorság: a földesúr saját kezelésében tartott és jobbágyi robottal műveltetett földje a feudalizmus korában. Nyugat-Európában az allódium jelentősége és elterjedtsége csekély volt, mert az árutermeléssel foglalkozó parasztság adói fedezték a földesurak idényeit. – Magyarországon a földesúri allódiumokat kezdetben a rab állapotú szolgák, később a jobbágyok művelték. Az allódiumokhoz tartozott szántóföld, rét, legelő, kert, erdő, szőlő és halászóhely. A szétszórtan fekvő allódiumok elsősorban a földesúri háztartás céljaira termeltek.

Hirdetés

Altinum Mohács

amfiteátrum gladiátorküzdelmek, egyéb események helyszíne az ókori Rómában

amphiktüónia az önálló görög poliszok vallási szövetsége.

amphora (görög) tárolóedény

anabaptisták újrakeresztelők: a reformáció egyik radikális népi irányzata. Elvetették az egyházi dogmákat, a gyermekkeresztséget, újrakeresztelték a felnőtteket. Elfordultak a romlottnak tartott világtól, és várták a Bibliában megjövendölt ezeréves boldog birodalom eljövetelét, amelyben Jézus Krisztus a hatalmasokat megalázza, a szegényeket felmagasztalja. Vagyonközösséges hirdettek. Tanaikból bontakozott ki Münzer Tamás (1480?–1525) antifeudális parasztmozgalma (1524) Németországban. Az anabaptistákat mindenütt üldözték. A 16. sz.-ban egy részük a Felvidéken és Erdélyben telepedett meg, ők voltak a habánok (ügyes mesteremberek, többnyire fazekasok). A 18. sz.-ban erőszakkal katolikus hitre térítették őket. Az anabaptizmus mérsékeltebb formában élt tovább a baptista felekezetben.

ancien regime – (régi rendszer): 1. az 1789. évi forradalom előtti francia abszolutizmus társadalmi és kormányzati rendszere.

annexió (hozzácsatolás): valamely állam területének, ill. idegen területnek erőszakos bekebelezése más állam által. Az annexió a nemzetek önrendelkezési jogának megsértése. A 19–20. sz.-ban számos ország, ill. terület vált annexió áldozatává (pl. 1908-ban Bosznia-Hercegovina, melyet az Osztrák-Magyar Monarchia annektált).

Hirdetés

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!