Hirdetés

Történelmi fogalomtár

117 perc olvasás
Történelmi fogalomtár

index a katolikus egyház által tiltott könyvek jegyzéke.

induktívSzókratész (Kr.e. 469–399) görög filozófus módszere: mindig konkrét esetekből kiindulva jut el az általánosításig.

Hirdetés


Hirdetés

in medias res – a dolgok közepébe vágó kezdet (görög dráma eposzi kelléke).

insula bérház (ókori Róma).

Intercisa Dunaújváros

Internacionálé – több Nyugat-európai nemzetközi jellegű munkásmozgalmi szervezet.

interregnum törvényes uralkodó nélküli időszak. Általában az uralkodó halála, lemondása, trónfosztása után akkor következik be, amikor a következő uralkodó valamilyen ok miatt nem foglalhatja el a trónt.

Hirdetés

interrexek az ókori Rómában az államvezetést a király halála és az új király megválasztása között a senátorok – 5 naponként váltva egymást – látták el mint interrexek.

intervenció – 1. beavatkozás, közbelépés, közbenjárás. – 2. harmadik fél részéről általában erőszakkal v. megfélemlítéssel járó beavatkozás valamely állam belügyeibe, ill. két állam viszályába.

invesztitúra valamely tisztségbe v. birtokba való beiktatás a középkorban.

invokáció segélykérés (görög dráma eposzi kelléke).

ión oszlop – alépítmény (lábazat), karcsú, magasabb oszlop, fejezetén csigavonalas dísszel (ókori görög építészeti elem).

Hirdetés

’Ipse dixit’ – „Ő mondta”: Arisztotelész

ironside az angol polgári forradalomban Oliver Cromwell által alapított új típusú hadsereg elitalakulata a puritán vasbordájú lovasság.

ispán lsd comes

iszlám a mohamedán vallás, amelyet az arab legendák szerint Mohamed az i.sz. 7. század elején alapított.

iszonomia – törvény előtti egyenlőség az ókori Athénban. Minden polgár egyenlő jogokat élvez.

ítélőmester – (protonotarius) az országos hatáskörű bírák (nádor, országbíró, kancellár, személynök) mellett működő írástudó, jogban jártas személy a feudális Magyarországon. Feladata volt az ítéletek és egyéb bírói határozatok megszövegezése 1868-ig.

Hirdetés

iugerum –     római hold (területmérték)

iurisdictió – szenátusi jogszolgálati hatalom az ókori Rómában.

ius –             erkölcsi szabályokból jogi normákká vált, írásba foglalt jogszabályok az ókori Rómában.

ius cum populo agendi – szenátusi törvényjavaslatok benyújtása az ókori Rómában.

ius cum senatu agendi – a szenátus összehívása és tanácsának kikérése az ókori Rómában.

Hirdetés

J

jakobinusoka közép- és kispolgárságot képviselő Jakobinus Klub tagjai a francia forradalom (1789–99) idején. Üléseiket Párizsban a Domonkos rend Szt. Jakab kolostorában tartották. Saint Just, J.-P. Marat, G. Danton, M. Robespierre döntő szerepet játszottak a jakobinus diktatúra létrejöttében (1793). A vezetők nagy részét kivégezték, majd a Jakobinus Klubot is bezárták (1794. nov.)

janicsárok(új sereg) az oszmán-török hadsereg gyalogos katonái a 14–19. sz.-ban. Kezdetben többségük adóba szedett vagy harc közben elfogott keresztény gyermekekből került ki. Janicsáriskolákban, mohamedán hitben és szigorú fegyelemben nevelték őket. A török szultánok elitcsapatává váltak, egyik fő feladatuk a szultán személyének védelme volt. Könnyű fegyverzettel (görbe kard, hosszú puska, íj, nyíl) láttak el őket. A 16. sz.-tól nősülésüket megengedték. Kiemelkedően magas zsoldot kaptak, békeidőben iparral és kereskedelemmel foglalkoztak. A 17. sz.-tól gyakran lázadtak fel, egyre többször avatkoztak be a politikába és akadályozták a hadsereg megreformálását. 1826-ban véres belháborúban nagy részüket kiirtották, egységeiket feloszlatták.

jargalás zsoldba fogadási gyakorlat a XVI. sz.-i török hódoltsági területeken. Szorosabb a kapcsolat a katona és a zsoldot adó között, az ilyen katonák támadás esetén családjukat is a várba vihették.

jezsuita-rendJézus Társasága (Societes Jesu, SJ) Loyolai Szt. Ignác (1491–1556) spanyol lova által 1534-ben alapított római katolikus szerzetesrend. 1540-ben kapott jóváhagyást a pápától. Feltétlen engedelmességet követel tagjaitól, katonai szervezettségre és fegyelemre épülő szervezete élén a Rómában székelő generális áll. Fő működési területe a hitterjesztés és oktatás az eretnekek és nem keresztények között. Nagy gondot fordít tagjai tudományos teológiai képzésére, jelentős befolyásra tett szert a felsőoktatásban és a katolikus uralkodók mellett a politikai élet irányításában. Vezető szerepet játszott az ellenreformációban. 1773-ban  pápa feloszlatta, de 1814-ben újra működött. – Magyarországon 1561-ben telepedtek le, Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi érsek számukra alapította a nagyszombati egyetemet (1635).

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!