Hirdetés

Kölcsey Ferenc

Kölcsey költészetére több stílus, irányzat hatott. Lírájának alapja a klasszikus iskolázottság, az antik görög és római költészet. Sokszor merít az ókor forrásaiból, költészetében mindvégig alkalmazza az antik formákat, képi eszközöket – ez a vonás klasszicista jellegű. A felvilágosodás másik nagy irányzatának, a szentimentalizmusnak a hatásai is fölfedezhetőek, különösen korai költészetében. Mindkét stílus követésében megtaláljuk magyar és világirodalmi előképeit, mintáit (Goethe, Schiller, Csokonai, Virág Benedek), de költővé válásának folyamatában a legnagyobb hatással Kazinczy volt rá.


K

Hirdetés

V

Hirdetés
Hirdetés