Hirdetés

A világgazdaság folyamatai

34 perc olvasás

 

Nemzetgazdaság

A nemzetgazdaság egy nemzet termelésének, fogyasztásának, megtakarításainak, beruházásainak összessége. Egy nemzet tagjai javakat (termékeket és szolgáltatásokat) állítanak elő. Ugyanakkor nemcsak termelnek, de fogyasztanak is. Zárt gazdaságban (amely inkább csak a közgazdasági elmélet szintjén létezik), legfeljebb annyit lehet fogyasztani, amennyit az adott nemzet megtermelt. Nyitott gazdaságban (ilyen a világ államainak többsége) lehet kevesebbet fogyasztani a megtermelt mennyiségnél (ilyenkor megtakarítás keletkezik), de lehet többet is. Utóbbi esetben a különbözetet (olyat is elfogyasztunk, amit nem is termeltünk meg) más államoktól kell beszerezni, vagyis importálni kell. A gazdaság teljesítményét alapvetően két mutatóval lehet mérni. A GDP (Bruttó Hazai Termék) összegzi az adott ország területén megtermelt javak értékét, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű állampolgárok állították elő azokat. A GNP (Bruttó Nemzeti Termék) összegzi egy adott ország állampolgárai által előállított javak értékét, függetlenül attól, hogy mely ország területén állították elő azokat. A nemzetgazdaság legfontosabb 3 kérdése: Mit? Hogyan? Kinek? Vagyis mit termeljünk (mire van kereslet a fogyasztók által), hogyan termeljük azokat meg (a termelési tényezők milyen kombinációjával), és kinek termeljünk (kik a fogyasztók)?  

Hirdetés

A nemzetgazdaság szereplői

háztartások: ők megjelennek fogyasztóként, hiszen a vállalatok által megtermelt javakat ők fogyasztják el, ugyanakkor ők adják az egyik termelési tényezőt, a munkaerőt is.

vállalatok: ők termelőként jelennek meg (azokat a javakat állítják elő, amelyeket a háztartások majd elfogyasztanak), ők végzik a beruházásokat is.

kormányzat (állam): mind termelőként (pl. állami termelővállalatok esetében), mind fogyasztóként megjelenik. Ezen kívül a megtermelt javak újraelosztásában van szerepe. Tipikusan olyan javakat állít elő, amelyek megtermelésére a vállalatok nem vállalkoznának, pl. azért, mert nehezen, vagy egyáltalán nem lenne beszedhető a termék ellenértéke. Ilyen pl. az oktatás vagy a rendvédelem.

A nemzetgazdaság szereplőinek tevékenysége egy körforgást alkot. A háztartások a munkaerőért cserébe fizetést kapnak a vállalatoktól ebből vásárolnak a vállalatoktól (fogyasztanak) a vállalatok a háztartásoktól kapott bevételeket beruházzák, ebből termelnek, javakat állítanak elő ezeket a megtermelt javakat a háztartások megveszik. Az állam mind termelő, mind fogyasztó lehet.

Hirdetés

Termelési tényezőknek nevezzük azokat az erőforrásokat, amelyek a nemzetgazdasági javak (termékek és szolgáltatások) előállításához szükségesek. Alapvetően három termelési tényezőt különböztetünk meg:

·         Föld: ide tartozik a mezőgazdaságban megművelt földterület, a telkek, a természeti erőforrások, ásványkincsek.

·         Munka: a háztartások (munkavállalók) által a termelésre fordított munkaidőt jelenti.

·         Tőke: olyan tartós javakat jelent, amelyeket azért hoztak létre, hogy más termékek előállítását szolgálják. Tulajdonképpen további értékeket teremtő érték. Ide tartoznak a gépek, munkaeszközök, épületek vagy a pénzeszközök.

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete

  1. Mezőgazdaság (primer szektor)
  2. Ipar (szekunder szektor)
  3. Szolgáltatások (tercier szektor).

Magyarország kis, nyitott gazdaság. Ez azt jelenti, hogy nemzetgazdasági termelésünk a világgazdaságon belül nem meghatározó (kis), de a világgazdasági körforgásnak szerves része, aktívan exportál és importál (nyitott). Ágazatokat tekintve a szolgáltatás a meghatározó, az ipar kevésbé, de még fontos (ezen belül különösen a gépgyártás és a feldolgozóipar), a mezőgazdaság pedig kevés embert foglalkoztat, és a GDP-nek csak töredékét adja.

Hirdetés

A magyar gazdaság legfontosabb közege az Európai Unió. Legfőbb kereskedelmi partnerünk (ide exportálunk, és innen importálunk a legtöbbet), és a Magyarországra érkező tőke többsége is EU-s tagállamokból jön. Az EU-n belül is különösen fontos partnereink Németország, Ausztria és Hollandia. Az Európai Unió az integráció magas fokán, az egységes belső piac szintjén van. Ez azt jelenti, hogy nemcsak szabad az unión belüli kereskedelem, kifelé pedig közös és egységes a vámpolitika, de megvalósul a négy szabadás elve is: szabadon áramlik a tőke, a munkaerő, a termékek és a szolgáltatások. Magyarország elsősorban tőke-befogadó, míg termékeket és szolgáltatásokat exportál.

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4 5 6 7 8


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!