Hirdetés

A Jagellók kora Magyarországon – (1490-1526)

15 perc olvasás

1. Magyarország a Habsburg és a Török Birodalom árnyékában

Mátyás halála után ismét trónviszályok kezdődnek. A jelöltek:

  1. Corvin János
  2. I. Habsburg Miksa német-római császár
  3. Jagelló Ulászló cseh király és öccse
  4. János Albert lengyel herceg
Hirdetés

Corvin János a bosnyák királyi és a szlavón hercegi címért, valamint a horvát bánságért és a Hunyadi-birtokokért cserében lemondott trónigényéről. Utóbb ugyan meggondolta magát, de Báthory István erdélyi vajda és Kinizsi Pál alsó-magyarországi főkapitány hadai fegyverrel kényszerítették a megállapodás betartására1.

A rákosi országgyűlés 1490. július 15-én II. Ulászlót választotta királlyá (1490-1516). A megválasztásának feltételeit rögzítő egyezményben megígérte, hogy nem vezet be újításokat, eltörli az egyforintos állami adót, és a királyi tanács és a rendek megkérdezésével kormányoz majd. Ulászló megválasztása mellett szólt2, hogy származása reményt nyújtott a Cseh- és Lengyelországgal fennálló viszályok tartós rendezésére, s távol tartotta a tróntól a magyar nemesség körében népszerűtlen Habsburgokat.

János Albertnek nem voltak támogatói, s trónigényét fegyverrel sem sikerült érvényesítenie. 1491 elején kiegyezett bátyjával és lemondott trónigényéről sziléziai és magyarországi birtokokért.

Miksa támadása veszélyesebbnek ígérkezett.

Ulászlónak sikerült pártjára vonnia Mátyás zsoldosseregét3. Komoly szerepük volt Ulászló sikerében. Utána azonban feleslegessé váltak, fosztogattak. A török határra, a Száva mellé vezényelték őket. A török területekre nem mertek beütni, helyette a lakosságon élősködtek. Végül Kinizsi Pál 1492 nyárutóján számolta fel a sereg még meglévő maradványait.

Hirdetés

A belvillongások felkeltették a török támadókedvét. Kinizsi törökföldi beütésekkel igyekezett fékezni a törökök megnövekedett támadókedvét. 1495-től azonban helyreállt a béke. Az elmaradhatatlan határvillongások ellenére a Jagelló-kor első 20 esztendejébem egyetlen fontosabb erődítmény sem cserélt gazdát.

Válaszul a magyar rendek azon határozatára, hogy Ulászló utód nélküli halála esetén többé nem választanak idegen uralkodót, Miksa 1505 szeptemberében hadat üzent Ulászlónak. A Jagelló és a Habsburg-ház azonban 1506. márciusában végül is kiegyezett: családi örökösödési szerződésre léptek egymással. Eszerint Miksa unokája, Ferdinánd feleségül veszi Ulászló lányát, ennek esetleg születendő fia pedig Ferdinánd húgát, Máriát. A dinasztikus szerződés ismertté válása után a magyar rendek rákényszerítették a királyt, hogy hadat üzenjen Miksának, de mivel Ulászlónak 1506. július 1-jén fiúgyermeke született, a háború aktualitását vesztette.

A Jagelló-kori Magyarországot nem érte idegen támadás

Belpolitika:

II. Ulászló üres államkincstárt örökölt, s az államháztartás egyensúlyát soha többé nem sikerült helyreállítani. A passzív és erélytelen Ulászlótól távol állt a kormányzat megreformálásának gondolata. Az ország irányítása átcsúszott a királyi tanács kezébe. A királyi tanácsban a főkancellár volt a hangadó, aki hovatovább második „királlyá” vált. Ezt a tisztet a kancelláriai szolgálataik jutalmául esztergomi érsekségre emelt hivatalnokok töltötték be.

A bárók4 külön jogokat szereztek maguknak.

Hirdetés

A főúri-főpapi érdekcsoportok összetétele gyakorta változott, a belpolitikai élet áttekinthetetlenné, az ország csaknem kormányozhatatlanná vált.

Az egyik legbefolyásosabb főúr Szapolyai János (1510-től erdélyi vajda) volt.

2. Az 1514. évi parasztháború

1512. áprilisában II. Bajazidot I. Szelim (1512-1520) váltotta fel a szultáni trónon. Mivel az 1510-ben lejárt békeszerződést még nem újították meg, a határ mentén fellángoltak a harcok. A helyi török erők elfoglalták a szreberniki bánságot, amivel ötven év után először jelentősen sikerült módosítaniuk a határokon. Az újabb török sikerek hatására X. Leó pápa 1513-ban keresztes hadjáratot hirdetett és annak vezetésével Bakócz Tamás bíborost, esztergomi érseket és főkancellárt bízta meg. A felhívás váratlanul élénk visszhangra talált: április végén május elején már mintegy 40 000 parasztkeresztes gyülekezett a kijelölt táborhelyeken. Alighogy a hadszervezés megkezdődött, máris összeütközésekre került sor a keresztesek és a köznemesek között, akik kezdettől fogva görbe szemmel nézték a vállalkozást. Leginkább ők szenvedték meg ugyanis a hadbaszálltak hiányát, s nekik kellett legjobban tartaniuk az ilyesfajta ellátatlan seregeket árnyékként kísérő kihágásoktól. Mezőtúron május első felében véres összecsapásra is sor került.

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!