Hirdetés
Hirdetés

Évszámok 1000-től 1800-ig

Évszámok 1000-től 1800-ig

1000-1250 román stílus Európában

1003 István – Gyula

1038-1041. Orseolo Péter magyar király

1039-1056. III. Henrik N.R. császárság fénykora

1041-1044. Aba Sámuel magyar kir.

1044. ménfői csata NO – MO

1044-1046. Orseolo Péter magyar kir.

1046. Vata féle pogánylázadás

1046-1060. I. András magyar király

1047. Levente halála

1050-51-52. III. Henrik támadásai Mo. ellen

1054. egyházszakadás

1056-1106. IV. Henrik N.R. császár

1060-63. I. Béla magyar király

1061. pogánylázadás

1066-87 Hódító Vilmos (elfoglalja Angliát)

1063-74-77. Salamon magyar kir.

1073-1085. VII. Gergely pápa

1074-77. I. Géza magyar kir.

1075. böjti zsinat, invesztitúraháború kezd. cölibátus

1076. wormsi zsinat IV.Henrik kirúgja a pápát

VII. Gergő pápa kitagadja IV. Henriket

1077. Canossa járás

1077-1095. I. Szent László

1083. István szentté avatása

1086. dunai bolgár állam megszab. a bizánciaktól

1095. Clermonti zsinat II.Orbán

1095-1116. Könyves Kálmán magyar kir.

1096. első keresztes hadjárat

1098. cisztercita szerzetesek megalakul.

1099 keresztesek elfoglalják Jeruzsálemet

1099-1187 Jeruzsálemi kir.

1102-1918 Magyar- Horvát perszonálúnió

1116. kommuna mozgalom kezd. Laonban

1116-1131. II. István magyar kir.

1122. wormsi konkordátum V.Henrik – II.Callixtus

1123. első lateráni zsinat: invesztitúra vége

1131-1141. II.Vak Béla magyar kir.

1138. III. Boleszláv lengyel fej. felosztja országát

1141-1161. II. Géza magyar kir.

1154-1189. II. Henrik: Anglia kir.

1161. Lübeck és Hamburg ker. szöv. Hanza

1161-1171. III. István magyar kir.

1162. II. László magyar kir.

1163. Béla herceg Bizáncba kerül

1163. IV. István magyar kir.

1172-1196. III. Béla magyar kir.

1176. legnanoi csata császár-pápaság+Milánó

1180-1223 II.Fülöp Ágost fr. kir.

1181 III.Béla létrehozza a kancelláriát

1182. Fülöp Ágost fr. kir.:kommunajog Beauvaisnak

1182-1226 Assisi Szent Ferenc élete

1185. Bizánc-ellenes felkelés Bulgáriában

1187. Jeruzsálemet feladják a keresztesek

1187-1396. második bolgár cárság

1192-1195 Pray kodex összeállítása benne a Halotti beszéd

1196-1204. Imre magyar kir.

1197-1230 Premysl Ottokár cseh kir.

1198-1216. Ince pápa pápaság csúcsa

1199-1216. I.Földnélküli János: Anglia

1200.k. Anonymus krónokája

1202-1204 negyedik keresztes hadjárat(Bizánc ellen)

1204-1261. latin császárság

1204-1205. III. László magyar kir.

1205-1235. II. András magyar kir.

1212-1250. II. Frigyes N.R.cs.

1212. keresztes hadjárat a Pireneusi fsz.en

1213 főurak meggyilkolják II.András nejét

1215. június15. Magna Charta Libertatum

1217.k. Jáki templom alapítása

1222. Aranybulla

1225-1274 Aquinoi Szent Tamás élete

1226. német lovagrend Lengyelo.ban

1226-1270. IX. Lajos francia kir.

1231. Aranybulla megújítása ellenállási zár. pontosítása

1232. zalai szerviens mozg., nemesi vármegyék kezd.

1233 II.András az egyháznak adja a sókereskedelmet

1235-1270. IV. Béla magyar kir.

1237. Julianus barát hírt hoz a tatárról

1240. Névai csata Alexandr Nyevszkij- svédek

1240. tatár(Batu kán) elfoglalja Kijevet

1241.április1-12-1242.március tatár Mo-n

1242. Csud-tavi jégcsata Német lovagrend-Nyevszkij

1250-1400 gótikus stílus Európában

1250. II. Barbarossa Frigyes halála Németo.szétesik

1259-1282 VIII.Palailogosz Mihály nikaiai, majd bizánci csász.

1261 VIII.Palai… elfoglalja Bizáncot, megdől a latin cs.

1265. első rendi országgyűlés Angliában

1267. Aranybulla második felújítása

1270-1272. V. István magyar kir.

1272-1290. IV. Kun László magyar kir.

1273-1291. Habsburg Rudolf N.R. császár

1278. morvamezei csata

Rudolf, IV. László II. Ottokár

1282 Kézai Simon Gestája

1285-1314. IV. Szép Fülöp francia kir.

1290-1301. III. András magyar kir.

1298 szabad költözés MO.n

1301. Árpád dinasztia vége

1301-1304. Vencel magyar király(nem elfogadott)

1302. első rendi gyűlés Fr.országban

1305-1307. Bajor Ottó magyar kir (nem elfogadott)

1306. kihal a Premysl dinasztia

1306-1333. Ulászló lengyel kir.

1308-1342. Károly Róbert magyar kir.

1309-1379. a pápai székhely Avignonba kerül

1312. rozgonyi csat.

1315. morgarteni csat. kantonok- Habsburgok

kantonok függetlenek

1317 Borsa kopasz lázadása

1320-90.k. Toldi Miklós élete

1324. Havasföld egyesítése I.Basarab

1327. Károly R. bányareformja

1328. Capeting-dinasztia kihal, jön Valois-d.

1333-1370 III.Kázmér lengyel kir.

1335 értékálló aranyforint , kapuadó

1335. visegrádi királytalálkozó KR,Kázm.,Lux János

1339-145300-éves háború

1340. angol győzelem a tengeren

1342-1382 I.Lajos magyar kir.

1346. angol győzelem Grecy mellett

1346-1378 Luxemburg Károly cseh kir.

1347-1378 & német csász.

1347. Nagy Lajos első nápolyi hadjárata

1348. pestisjárvány Európában

1348. prágai egyetem

1350. Nagy Lajos 2. nápolyi hadjárata

1351. Aranybulla 3. felújítása– ősiség, kilenced

egyazon nemesi szab.

1352 Gallipoli törökök Európába lépnek

1356. német aranybulla cseh kir. vállasztófejedelem

1358.k. képes krónika keletkezése

1358. fr. parasztháború

1359. független Moldva

1364. krakkói egyetem

1367. pécsi egyetem Nagy Lajos

1369-1415 Husz János élete

1370. I.Nagy Lajos lengyel kir., magy-lengy perszonálunio

1371. szerb összefogás a török ellen

1376. I.Lajos oklevele az erdélyi szász városoknak

1377-1446 Filippo Brunelleschi élete

1378. posztómunkások felkelése Firenzében

1380. kulikovói csat. Dimitrij – tatár

1381. angol parasztfelkelés

1382-85 Mária MO. királynője

1385. Zsigmond & Mária házassága

1387-1437 Luxemburg Zsigmond magyar kir.

1389 Óbudai egyetem alapítása

1389. rigómezei csat. törők – szerb

1396. nikápolyi csat. török – Lux Zsiga

1397. országgy. a telekkatonaságról

1405. . országgy. Mo-n a városokkal

1410. Zsigmond német kir.

1410. grünwaldi csat. lengyel+litván – német lovagr.

1415.július konstanzi zsinat (királyi főkegyúri jog)

1415.július 6. Husz máglyahalála

1419.július 30. Huszita felkelés Prága

1419. Zsigmond cseh kir.

1422-1461 VII. Károly fr. kir.

1431-től Zsigmond lombard kir.

1433. Zsigmond NR császár

1434.május lipanyi csat. táboriták -kelyhesek

1435. . rendi országgy. MO-n

1437. parasztfelkelés Erdélyben

1437-1439 Habsb. Albert magyar kir.

1437.július kolozsmonostori egyezmény , 3 rendi nemzet

1437. szeptember kápolnai unió

1439-1444 Ulászló magyar kir.

1441. Hunyadi. győzelme a török felett

1442. Hunyadi győz Gyulafehérvárnál a török felett

1443. Téli hadjárat

1444.június drinápolyi béke

1444.november0. várnai vereség

1446-1453 Hunyadi kormányzó

1448. 2. rigómezei csat.(vereség)

1450.k. könyvnyomtatás feltalálása , Guttenberg

1451-1506 Kolonbusz élete

1453-1457 V.László magyar kir.

1453. Bizánc török kézre kerül

1455-1485 Rózsák harca Angliában

1456.június 29. Pápa elrendeli a déli harangot

1456.július Nádorfehérvár ostroma

1456.július 21. nádorfehérvári győzelem

1456. Moldva a török hűbérese

1457. Hunyadi László kivégzése

1458.január Szegedi egyezmény

1458.január20.-1490 H.Mátyás magyar kir.

1458. Galambóc várát elveszi a török Mátyás visszafoglalja

1461-1483 XI.Lajos fr. kir.

1462-1505 III. Iván orosz cár

1463. Mátyás & III.Frigyes békéje

1463. Jajca elfoglalása

1464. Mátyás nejének (Pogyebrád Katalin) halála

1466. német lovagrend elismeri Lengyelo. fennhatóságát

1469-1524 Vasco da Gama élete

1471. Vitéz János féle összeesküvés

1471. portugál hajósok átmennek az egyenlítőn

1473-1543 Nikolausz Kopernikusz élete

1479. kenyérmezei csat. Kinizsi – török

1479. Kasztília & Aragónia egyesül

1480. Tatár iga lerázása Oroszországban

1481. Mátyás hadjárata a török ellen

1482-1551 Fráter György élete

1483-1546 Luther Márton élete

1483. 5 éves béke a szultánnal

1485. Mátyás beveszi Bécset

1486 Mátyás törvénykönyve

1487 Bartolomeo Diaz eléri Afrika D-i csúcsát

1490.április 6. Mátyás halála

1490-1516 II.Ulászló magyar kir.

1491-1556 Loyola Ignác élete

1492.január2. arabok kiűzése Sp-ból

1492.augusztus 3. Kolombusz indul Indiába

1492.október12. & megérkezik Amerikába

1493-1496 Kolombusz 2. útja

1494 Tordasillesi vonal

1498. Vasco da Gama megkerüli Afrikát

1498-1500 Kolombusz 3. útja

1502-1504 & 4. útja

1505. rákosi országgy. csak magyar kir.

1509-1547 VIII.Henrik angol kir.

1513.március1 Bakocz Tamás veresége a pápaválasztáson

1514.április 9. törökellenes hadjárat meghirdetése

1514. Dózsa parasztháború

1514.május24. parasztok győzelme Nagylaknál

1514.június1. a pesti tábor leteszi a fegyvert

1514.július3. Dózsa veresége Temesvárnál

1514.július4. Dózsa kivégzése

1514.október jobbágyság röghözkötése

1516. Habsb.-ok öröklik a sp. trónt

1516-1526. II.Lajos magyar kir.

1517.október31. Luther M. 95 pont

1517. Werbőczi kiadja a tripartitumot

1516-1556 V. Károly spanyol kir.

1519-1556 & NR csász.

1519. Cortez hódítása Mexicoban

1519. szeptember 20 Fernando Magellán a Föld megkerülésére indul

1520. felkelések a sp. abszolutizmus ellen

1520.október Magellán-szoros

1520-1556 I.Szulejmán szultán oszmán bir csúcsa

1521. wormsi bir. gyűlés Luther eretnek

1521. elesik : Nándorfehérvár, Zimony, Szabács

1521.március Magellán eléri a fűszer-szigeteket

1522. szeptember Magellán visszatér

1523. Alvarandó hódítása D-Amerikában

1524-1525 német parasztháború Münzer

1525. pávai csat. I.Ferenc – V.Károly

1525. a parasztháború átterjed Frankföldre

1525.május Münzer halála

1526. Sp. fr. béke Madridban

1526. Habsb. ház két ágra szakad

1526.május Habsb. ellenes cognaci liga velence, pápa, török, fro

1526.augusztus II.Lajos általános felkelést hirdet

1526.augusztus 29. mohácsi vész

1526.október12. Törökök kivonulnak

1526.november0-1540 Szapolyai János magyar kir.

1526.december17-1564 Ferdinánd magyar kir.

1529. speyeri bir. gyül., protestálók

1529. Bécs sikertelen ostroma, de Buda igen az ország kettészakad

1530. augsburgi bir. gyül.:protestáns tanok

1531. protestáns fejedelmek szöv.

1531. Bíró Mátyás Kassán kihirdeti a lutheri elveket

1531. Pizzarro hódítása Peruban

1532. Szulejmán Bécs ellen, Kőszegnél stop

1534. VIII.Henrik egyházreform Angliában

1538. váradi béke Szapolyai+ Ferdinánd

1540. Loyola Ignác Jezsuita rend

1541. Ferdinánd Buda ellen

1541.augusztus 29. Buda bevétele ország 3 részre szakad

1541.december gyalui egyezm. Ferdinándé minden, ha kiűzi őket

1542. sikertelen kísérlet Buda visszaszerzésére

1543. elesik: Siklós,Pécs,Esztergom,Tata,Székesfehérvár

1544. elesik: Visegrád,Hatvan,Nógrád,Simontornya

1545-1563 tridenti zsinat ellenreformáció

1547 törvény a vitézlő rendről

1547. V.Károly győz a protestáns szöv. felett

1547-1584 IV.Iván orosz cár

1551. Kálvini elvek Debrecenben

1552-1556 IV.Iván elfoglalja a kazányi kánságot

1552. elesik: Temesvár,Drégely , Eger ostroma

1554. Moszkvai társaság

1555. augsburgi vallásbéke akié a föld azé a vallás

1556-1598 II.Fülöp sp. kir.

1556. Ferdinánd elismeri János Zsigát Erdély urának

1556. IV.Iván elfoglalja az asztrahányi kánságot

1557-1606 Bocskai István élete

1558-1603 I.Erzsébet angol kir.

1562. angol rabszolgaker. kezdete

1564-1576 I.Miksa magyar kir.

1566. elesik: Gyula, Szigetvár

1566. szeptember 6. Szulejmán halála

1566. szeptember 7. Zrínyi kirohanása

1566-1609 németalföldi szabharc & polg. forr.

1568. II. drinápolyi béke II.Szelin szultán – I.Miksa

1568. tordai országgy. vallási tolerancia

1569-1570 Karácsony György parasztfelkelése

1569. hűtlenségi vád Dobó ellen

1570-1637 Pázmány Péter élete

1571. lepantoi csat.Sp+velence+pápa – török

1571-1586 Báthori István erdélyi fejedelem

1572.augusztus 23-24. Szent-Bertalan éjszakája

1572.augusztus 24. Valois Margit & Bourbon Henrik házassága

1572. Zsigmond Ágosttal kihal a lengyel Jagelló ház

1574. Lengyelo. nemesi köztársaság

1576-1586 Báthori István lengyel kir.

1579. utrechti egyezmény németalföld uniója

1581. Hollandia

1584-1592 Fjodor Ivanovics orosz cár

1585. . angol kolónia Virginiában

1588. Angol-sp. háború a nagy armada veresége

1588-1602 Báthori Zsigmond erdélyi fej.

1589. III.Henrik az utolsó valois meggyilkolása

1589-1610 IV.(Bourbon)Henrik fr kir.

1590. Párizs sp. megszállása

1593-1606 5 éves háború

1595. Báthori bekapcs. a török elleni5évesbe

1595. Gyurgyevó Báthory – török

1596. elesik: Eger,Kanizsa

1596 Mezőkereszt NRCs- Erdély – török

1597. Erzsébet rendelete a csavargók ellen

1598. kihal az orosz Rurik-dinasztia

1598-1605. Borisz Godunov orosz cár

1599-1658 Cromwell élete

1600. Keletindiai Társaság

1600.februáruár17. Giordano Bruno máglyahalál

1600 II.Ferdinánd megvonja a szabad vallásgyakorlás

jogát a felső-Ausztriai városoktól

1603-1625 I.Jakab angol kir. (Stuart ház)

1604. Bocskai , Hajdú győzelem Álmosdnál

1605. Bocskai erdélyi fej. övé a Felvidék

1605. szerencsi országgy. MO fejedelme Bocskai

1605 lengyel nemesek és az Ál-Dimitrij támadása

Oroszo. ellen

1606. Bocskait lezáró bécsi béke , 7 vármegye

vallásbéke: mezővárosok és falvak nem

1606. Bolotnyikov féle parasztfelkelés

1606. 5 éves vége zsitvatoroki béke

1608-1619 II.Mátyás magyar kir.

1608. pozsonyi országgy. II.Mátyás megerősíti

606-ot: mezővárosok igen

1609. Sp. Holland fegyverszünet

1609. Katolikus liga

1610 lengyelek elfoglalják Moszkvát, orosz felkelés

1610-1643 XIII.Lajos fr kir.

1611-1632 II.Gusztáv Adolf svédország kirája

1612 Oroszo. felszabadítása

1613. Romanov dinasztia Oroszo-ban

1613-1629 Bethlen Gábor erdélyi fej.

1614. utolsó rendi gyűlés Fro.789 előtt

1618-1648 30-éves háború8-20 cseh szakasz

1618.május23. cseh felkelés a Habsb. ellen defenesztráció

1619. II.Ferdinánd NR csász.

1619. Bethlen belép a 30-éves háborúba

1619-1637 II.Ferdinánd magyar kir.

1620-1664 Zrínyi Miklós élete

1620.november 8. fehérhegyi csata cseh – NRCs

1620. besztercei országgy. Bethlen kir.

1621. Bethlen győz a csász. ellen

1621. Hollandia felújítja háborúját Sp. ellen

1621. Nikolsburgi béke Bethlen+Ferdi vallásbéke:1608

1625-49. I. Károly angol kir.

1625. dán támadás, a 30 éves háb II. szakasza

1629-40. angol abszolutizmus

1630-48. I. Rákóczi György erdélyi fej.

1631. svéd király támad, 30 éves háb III. szakasza

1635. Fr.o belép a 30 éves háborúba a svédek oldalán

1636. cséplőgép feltalálása hollandia

1637-1657. III. Ferdinánd magyar kir.

1640. tavasz rövid parlament Angliában

1640. ősz hosszú parlament653-ig

1642. január10. I. Károly elhagyja Londont

1642-49. angol polgárháború

1643. I. Rákóczi György bekapcs. a 30 éves hábba

1643. Habsb-dán szöv svéd ellen és Habsb.-török szöv erdély ellen

1645.december Linzi béke teljes vallásszab. MO-n

1643-1715. XIV. Lajos fr. király

1648. Zrínyi horvát bán

1648-1660. II. Rákóczi György erdélyi fej.

1648. wesztfáliai béke Svájc és hollandia függ

1648. kozák lázadás a lengyelek ellen

1648.december2. Cromwell bevonul Londonba,csonka parlament

1649. Anglia: köztársaság

1651. hajózási törvény, Anglia

1654. Ukrajna csatlakozik Oroszo.-hoz

1657. II. Rákóczi György lengyel hadjárata

1657-1705. I. Lipót magyar kir.

1657-1705 Thököly Imre élete

1658 Cromwell meghal

1660. Angliában újra kir. : II. Károly

1661-1676. Ahmed török nagyvezér

1662 angol Tud. akadémia Newton

1663. AhmedÉrsekújvár elesik

1663-64. Zrínyi téli hadjárata

1664. január Zrínyi fővezéri kinev. I. Lipót visszavonja

1664. február. Zrínyi felégeti az eszéki hidat

1664. május Zrínyi Péter horvát bán szöv ajánlata XIV. Lajosnak

1664. újabb török támadás

1664. augusztus . szentgothárdi győzelem

1664. augusztus0. vasvári béke csász- szultán

1664. november8. Zrínyi Miklós halála(ólomvadkan)

1666-70. Wesselényi mozgalom

1676-1735 II.Rákóczi Ferenc élete

1678-85. Thököli Imre felkelése

1681. soproni országgyűlés Lipót lemond az abszol. ról

1681. orosz-török háború vége

1682. Thököli Imre + Zrínyi Ilona 

1683. Kara musztafa támadása Bécs ellen

1683. szeptember Sobieski és Lotharingiai K. felszab Bécset

1684. szent liga Habsb., pápa, lengyel, velence

1686. szeptember 2 Buda felszabadítása

1687. az országgyűlés lemond a szabad kir.válasz

és az Aranybulla ellenállási szándékáról

1688. Orániai Vilmos, Anglia, dicső forr.

1689. jognyilatkozat

1689-1725. I. Péter orosz cár

1690. Thököli betörése Erdélybe

1694. megalakul az angol bank

1697. zentai csata török – császár, hegyaljai felkelés

1699. karlocsai béke, az ország felszab.

1700-21. északi háború orosz- svéd

1700. narvai csata orosz – svéd

1700. meghal az utsó spanyol Habsburg IV. Károly

1701-13 I.Frigyes porosz királyság kezdete

1701-14. Sp. örökösödési háb. I. Lipót XIV. Lajos

1703-1711. Rákóczi szabadságharc

1703. április tiszaháti bujdosók felkeresik Rákóczit

1703. május Rákóczi brezáni kiáltványa, tiszaháti felkelés

1703. jún4. Rákóczi találk. Esze Tamással

1703. június6. Rákóczi a magyar felkelés élére áll

1703. október Rákóczié : Duna-Tisza köze, Felvidék

1704. höchstadti csata osztrák – fr

1704. nagyszombati vereség, vetési pátens

1705. szécsényi országgy. Rákóczi vezérlő fej. rendi konföd

1705-11. I. József osztrák császár, magyar kir.

1705. kuruc verség a zsibói szorosban

1706. kurucok kiverik a császáriakat Erdélyből

1707. szinte az egész ország kuruc kézen

1707. április marosvásárhelyi országgy. Rákóczi erdélyi fej.

1707. májusónodi országgy. Habsburg ház trónfosztása, ált. adózás

1708. trencséni csatavesztés, sárospataki országgy,  jobbágyok felmentődnek a feudális terhek alól

1709. poltavai csata orosz – svéd

1710. január romhányi csatavesztés

1711. Rákóczi  teljhatalom Károlyi Sándornak

1711. április 30 fegyverletétel a majtényi síkon

1711. májusszatmári béke

1711 I.Péter veresége a töröktől

1713-40. I. Frigyes Vilmos porosz kir.

1713. utrechti béke Sp örökség felosztása

1715-74. XV. Lajos fr. kir.

1719 Pozseveráci béke

1722-23. országgy. Pragmatica Sanctio

1724. a kontinens első gőzsziv. Újbányán

1731 Carolina Resolutio(protestánsok vall.gyak.-nak szabályozása)

1732-1799 George Washington élete

1735. békési parasztfelkelés

1740-80. Mária Terézia magyar kir. osztrák császár

1740-48. osztrák örökösödési háború

1740-86. II. Nagy Frigyes porosz kir.

1741. országgyűlés Pozsonyban “életünket és vérünket”

1743-1793 Jean-Paul Marat élete

1754. Mária Terézia vámrendelete

1756-63. 7 éves gyarmati háb. Anglia  Fr.o.

1756-63. 7 éves háb. Sziléziáért

1760. bécsi magyar testőrség

1762-96 Nagy Katalin orosz cár

1764. mádéfalvi veszedelem

1765-66. parasztmozgalmak a Dunántúlon

1767. úrbéri rendelet

1769. James Watt gőzgépe

1769-1821 Napoleon élete

1772 a felvil. kezd. MO-on, Bessenyei: Ágis tragédiája

1772. Lengyelország első felosztása

1773. bostoni teadélután

1773-75. Pugacsov vez. parasztfelk. Oroszo.

1774-92. XVI. Lajos fr. kir.

1774. szept amerikai gyarmatok első kongr. Philadelphia

1775-83. amerikai függetlenségi háb.

1776. július4 Függetlenségi Nyilatkozat

1777. Ratio Educationis

1777. saratogai ütközet anglia – usa

1780. kb. ipari forr. kezdete

1780-1790 II.József osztrák csász magyar kir.(türelmi, nyelv)

1781 yorktowni ütközet anglia- usa

1783 Versailles-i béke,Anglia elismeri USA-t

1784 erdélyi felkelés(Horia és Kloska)

1785 II.József jobbágyrendelete

1787 USA alkotmánya

1789-1797 Washington az USA elnöke

1789 gazdasági válság Fro.-ban

1789.május5 francia rendi gyűlés megnyitása

1789.június17 3. rend nemzetgyűlésé nyílvánítja magát

1789 júni 23 labdaházi eskü

1789.június27 a kir. felszólítja a nemességet és a papságot a

nemzetgyűléshez való csatlakozásra

1789.július9. az együttes űlés alkotmányozó nemzetgyűlés lesz

1789 júl2 párizsi községtanács megalakulása

1789 júli4 Bastille elfoglalása

1789 augusztus4 francia kiváltságosok lemond. jogaikról

1789 augusztus26 Emberi és Polgári jogok nyilatkozata Versaille

1789 okt 5 Asszonyok menete

1789 Jakobinus klub megalakulása

1789.december megkezdik az egyházi birtokok kiárusítását fro-ban

1790-1792 II.Lipót osztrák csász. magyar kir.

1790-1838 Kölcsey Ferenc élete

1790-1791 orsz.gyűl.Budán megerősítik az orsz.önállóság-t

(1791/X.tc.)

1790-1791 Fro.alkotmányozó nemzetgyűl.rendeletei

1791 polgári liberális alkotmány Fro.-ban alkotmányos monarhia

1791 júni 25 XVI.Lajos “temetési menet”

1791 Amerikai alkotmány kiegészítése

1791 Lengyel reformalkotmány

1791 Pillnitzi nyil. A+Poroszo beavatkozással fenyeget

1791 II.Lipót megerősíti az ország ónnálóságát

1791-1860 Széchenyi István élete

1792-1835 I. Ferenc oszrrák csász.magyar kir.

1792 április 20 forradalmi háború kezdete,új kormány hadüzenetA+Porosz

1792 augusztus0 Sanculotte-ok,2.forr.Párizsban,új forr.tanács

1792 szeptember 2 .terror Párizsban,Verdani ütközet porosz-fro

1792 szeptember 20 Valmy ütközet,köztársaság kikiáltása, Nemzeti konvent

1792 november 6 Jemappes fro- osztrák

1793 január21 XVI.Lajos kivégzése

1793 március0 Közjóléti bizottság,Konvent rendkívüli int.-i

1793 június 2 párizsi felk.,girondiák letart.,Jakobinus dik. kezd.

1793 Lengyelo.második felosztása

1793 Vendé parasztfelkelés fro-ban

1794 Magyar Jakobinusok mozgalma

1794-1850 Bem József élete

1794-1850 Wesselényi Miklós élete

1794 június26 fr. győzelem Fleuerusnál

1794.július Martinovics letartóztatása

1794 július 27 thermidori fordulat,vád alá Robespierre

1794 július 28 Robespierre kivégzése

1795 Lengyelo. 3. felosztása

1795 Sanculotte felkelés Párizsban

1795 Jakobinus vezető kivégzése Mo.-n

1796 Bonaparte Napoleon italiai győzelme

1799 november 9 Napoleon államcsínje

1799-1884 Táncsics Mihály élete

 Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!