Hirdetés

Évszámok 1000-től 1800-ig

19 perc olvasás
Évszámok 1000-től 1800-ig

Évszámok 1000-től 1800-ig

 • 1000-1250 román stílus Európában
 • 1003 István – Gyula
 • 1038-1041. Orseolo Péter magyar király
 • 1039-1056. III. Henrik N.R. császárság fénykora
 • 1041-1044. Aba Sámuel magyar kir.
 • 1044. ménfői csata NO – MO
 • 1044-1046. Orseolo Péter magyar kir.
 • 1046. Vata féle pogánylázadás
 • 1046-1060. I. András magyar király
 • 1047. Levente halála
 • 1050-51-52. III. Henrik támadásai Mo. ellen
 • 1054. egyházszakadás
 • 1056-1106. IV. Henrik N.R. császár
 • 1060-63. I. Béla magyar király
 • 1061. pogánylázadás
 • 1066-87 Hódító Vilmos (elfoglalja Angliát)
 • 1063-74-77. Salamon magyar kir.
 • 1073-1085. VII. Gergely pápa
 • 1074-77. I. Géza magyar kir.
 • 1075. böjti zsinat, invesztitúraháború kezd. cölibátus
 • 1076. wormsi zsinat IV.Henrik kirúgja a pápát
  • VII. Gergő pápa kitagadja IV. Henriket
 • 1077. Canossa járás
 • 1077-1095. I. Szent László
 • 1083. István szentté avatása
 • 1086. dunai bolgár állam megszab. a bizánciaktól
 • 1095. Clermonti zsinat II.Orbán
 • 1095-1116. Könyves Kálmán magyar kir.
 • 1096. első keresztes hadjárat
 • 1098. cisztercita szerzetesek megalakul.
 • 1099 keresztesek elfoglalják Jeruzsálemet
 • 1099-1187 Jeruzsálemi kir.
 • 1102-1918 Magyar- Horvát perszonálúnió
 • 1116. kommuna mozgalom kezd. Laonban
 • 1116-1131. II. István magyar kir.
 • 1122. wormsi konkordátum V.Henrik – II.Callixtus
 • 1123. első lateráni zsinat: invesztitúra vége
 • 1131-1141. II.Vak Béla magyar kir.
 • 1138. III. Boleszláv lengyel fej. felosztja országát
 • 1141-1161. II. Géza magyar kir.
 • 1154-1189. II. Henrik: Anglia kir.
 • 1161. Lübeck és Hamburg ker. szöv. Hanza
 • 1161-1171. III. István magyar kir.
 • 1162. II. László magyar kir.
 • 1163. Béla herceg Bizáncba kerül
 • 1163. IV. István magyar kir.
 • 1172-1196. III. Béla magyar kir.
 • 1176. legnanoi csata császár-pápaság+Milánó
 • 1180-1223 II.Fülöp Ágost fr. kir.
 • 1181 III.Béla létrehozza a kancelláriát
 • 1182. Fülöp Ágost fr. kir.:kommunajog Beauvaisnak
 • 1182-1226 Assisi Szent Ferenc élete
 • 1185. Bizánc-ellenes felkelés Bulgáriában
 • 1187. Jeruzsálemet feladják a keresztesek
 • 1187-1396. második bolgár cárság
 • 1192-1195 Pray kodex összeállítása benne a Halotti beszéd
 • 1196-1204. Imre magyar kir.
 • 1197-1230 Premysl Ottokár cseh kir.
 • 1198-1216. Ince pápa pápaság csúcsa
 • 1199-1216. I.Földnélküli János: Anglia
 • 1200.k. Anonymus krónokája
 • 1202-1204 negyedik keresztes hadjárat(Bizánc ellen)
 • 1204-1261. latin császárság
 • 1204-1205. III. László magyar kir.
 • 1205-1235. II. András magyar kir.
 • 1212-1250. II. Frigyes N.R.cs.
 • 1212. keresztes hadjárat a Pireneusi fsz.en
 • 1213 főurak meggyilkolják II.András nejét
 • 1215. június15. Magna Charta Libertatum
 • 1217.k. Jáki templom alapítása
 • 1222. Aranybulla
 • 1225-1274 Aquinoi Szent Tamás élete
 • 1226. német lovagrend Lengyelo.ban
 • 1226-1270. IX. Lajos francia kir.
 • 1231. Aranybulla megújítása ellenállási zár. pontosítása
 • 1232. zalai szerviens mozg., nemesi vármegyék kezd.
 • 1233 II.András az egyháznak adja a sókereskedelmet
 • 1235-1270. IV. Béla magyar kir.
 • 1237. Julianus barát hírt hoz a tatárról
 • 1240. Névai csata Alexandr Nyevszkij- svédek
 • 1240. tatár(Batu kán) elfoglalja Kijevet
 • 1241.április1-12-1242.március tatár Mo-n
 • 1242. Csud-tavi jégcsata Német lovagrend-Nyevszkij
 • 1250-1400 gótikus stílus Európában
 • 1250. II. Barbarossa Frigyes halála Németo.szétesik
 • 1259-1282 VIII.Palailogosz Mihály nikaiai, majd bizánci csász.
 • 1261 VIII.Palai… elfoglalja Bizáncot, megdől a latin cs.
 • 1265. első rendi országgyűlés Angliában
 • 1267. Aranybulla második felújítása
 • 1270-1272. V. István magyar kir.
 • 1272-1290. IV. Kun László magyar kir.
 • 1273-1291. Habsburg Rudolf N.R. császár
 • 1278. morvamezei csata
 • Rudolf, IV. László II. Ottokár
 • 1282 Kézai Simon Gestája
 • 1285-1314. IV. Szép Fülöp francia kir.
 • 1290-1301. III. András magyar kir.
 • 1298 szabad költözés MO.n
 • 1301. Árpád dinasztia vége
 • 1301-1304. Vencel magyar király(nem elfogadott)
 • 1302. első rendi gyűlés Fr.országban
 • 1305-1307. Bajor Ottó magyar kir (nem elfogadott)
 • 1306. kihal a Premysl dinasztia
 • 1306-1333. Ulászló lengyel kir.
 • 1308-1342. Károly Róbert magyar kir.
 • 1309-1379. a pápai székhely Avignonba kerül
 • 1312. rozgonyi csat.
 • 1315. morgarteni csat. kantonok- Habsburgok
 • kantonok függetlenek
 • 1317 Borsa kopasz lázadása
 • 1320-90.k. Toldi Miklós élete
 • 1324. Havasföld egyesítése I.Basarab
 • 1327. Károly R. bányareformja
 • 1328. Capeting-dinasztia kihal, jön Valois-d.
 • 1333-1370 III.Kázmér lengyel kir.
 • 1335 értékálló aranyforint , kapuadó
 • 1335. visegrádi királytalálkozó KR,Kázm.,Lux János
 • 1339-145300-éves háború
 • 1340. angol győzelem a tengeren
 • 1342-1382 I.Lajos magyar kir.
 • 1346. angol győzelem Grecy mellett
 • 1346-1378 Luxemburg Károly cseh kir.
 • 1347-1378 & német csász.
 • 1347. Nagy Lajos első nápolyi hadjárata
 • 1348. pestisjárvány Európában
 • 1348. prágai egyetem
 • 1350. Nagy Lajos 2. nápolyi hadjárata
 • 1351. Aranybulla 3. felújítása– ősiség, kilenced
 • egyazon nemesi szab.
 • 1352 Gallipoli törökök Európába lépnek
 • 1356. német aranybulla cseh kir. vállasztófejedelem
 • 1358.k. képes krónika keletkezése
 • 1358. fr. parasztháború
 • 1359. független Moldva
 • 1364. krakkói egyetem
 • 1367. pécsi egyetem Nagy Lajos
 • 1369-1415 Husz János élete
 • 1370. I.Nagy Lajos lengyel kir., magy-lengy perszonálunio
 • 1371. szerb összefogás a török ellen
 • 1376. I.Lajos oklevele az erdélyi szász városoknak
 • 1377-1446 Filippo Brunelleschi élete
 • 1378. posztómunkások felkelése Firenzében
 • 1380. kulikovói csat. Dimitrij – tatár
 • 1381. angol parasztfelkelés
 • 1382-85 Mária MO. királynője
 • 1385. Zsigmond & Mária házassága
 • 1387-1437 Luxemburg Zsigmond magyar kir.
 • 1389 Óbudai egyetem alapítása
 • 1389. rigómezei csat. törők – szerb
 • 1396. nikápolyi csat. török – Lux Zsiga
 • 1397. országgy. a telekkatonaságról
 • 1405. . országgy. Mo-n a városokkal
 • 1410. Zsigmond német kir.
 • 1410. grünwaldi csat. lengyel+litván – német lovagr.
 • 1415.július konstanzi zsinat (királyi főkegyúri jog)
 • 1415.július 6. Husz máglyahalála
 • 1419.július 30. Huszita felkelés Prága
 • 1419. Zsigmond cseh kir.
 • 1422-1461 VII. Károly fr. kir.
 • 1431-től Zsigmond lombard kir.
 • 1433. Zsigmond NR császár
 • 1434.május lipanyi csat. táboriták -kelyhesek
 • 1435. . rendi országgy. MO-n
 • 1437. parasztfelkelés Erdélyben
 • 1437-1439 Habsb. Albert magyar kir.
 • 1437.július kolozsmonostori egyezmény , 3 rendi nemzet
 • 1437. szeptember kápolnai unió
 • 1439-1444 Ulászló magyar kir.
 • 1441. Hunyadi. győzelme a török felett
 • 1442. Hunyadi győz Gyulafehérvárnál a török felett
 • 1443. Téli hadjárat
 • 1444.június drinápolyi béke
 • 1444.november0. várnai vereség
 • 1446-1453 Hunyadi kormányzó
 • 1448. 2. rigómezei csat.(vereség)
 • 1450.k. könyvnyomtatás feltalálása , Guttenberg
 • 1451-1506 Kolonbusz élete
 • 1453-1457 V.László magyar kir.
 • 1453. Bizánc török kézre kerül
 • 1455-1485 Rózsák harca Angliában
 • 1456.június 29. Pápa elrendeli a déli harangot
 • 1456.július Nádorfehérvár ostroma
 • 1456.július 21. nádorfehérvári győzelem
 • 1456. Moldva a török hűbérese
 • 1457. Hunyadi László kivégzése
 • 1458.január Szegedi egyezmény
 • 1458.január20.-1490 H.Mátyás magyar kir.
 • 1458. Galambóc várát elveszi a török Mátyás visszafoglalja
 • 1461-1483 XI.Lajos fr. kir.
 • 1462-1505 III. Iván orosz cár
 • 1463. Mátyás & III.Frigyes békéje
 • 1463. Jajca elfoglalása
 • 1464. Mátyás nejének (Pogyebrád Katalin) halála
 • 1466. német lovagrend elismeri Lengyelo. fennhatóságát
 • 1469-1524 Vasco da Gama élete
 • 1471. Vitéz János féle összeesküvés
 • 1471. portugál hajósok átmennek az egyenlítőn
 • 1473-1543 Nikolausz Kopernikusz élete
 • 1479. kenyérmezei csat. Kinizsi – török
 • 1479. Kasztília & Aragónia egyesül
 • 1480. Tatár iga lerázása Oroszországban
 • 1481. Mátyás hadjárata a török ellen
 • 1482-1551 Fráter György élete
 • 1483-1546 Luther Márton élete
 • 1483. 5 éves béke a szultánnal
 • 1485. Mátyás beveszi Bécset
 • 1486 Mátyás törvénykönyve
 • 1487 Bartolomeo Diaz eléri Afrika D-i csúcsát
 • 1490.április 6. Mátyás halála
 • 1490-1516 II.Ulászló magyar kir.
 • 1491-1556 Loyola Ignác élete
 • 1492.január2. arabok kiűzése Sp-ból
 • 1492.augusztus 3. Kolombusz indul Indiába
 • 1492.október12. & megérkezik Amerikába
 • 1493-1496 Kolombusz 2. útja
 • 1494 Tordasillesi vonal
 • 1498. Vasco da Gama megkerüli Afrikát
 • 1498-1500 Kolombusz 3. útja
 • 1502-1504 & 4. útja
 • 1505. rákosi országgy. csak magyar kir.
 • 1509-1547 VIII.Henrik angol kir.
 • 1513.március1 Bakocz Tamás veresége a pápaválasztáson
 • 1514.április 9. törökellenes hadjárat meghirdetése
 • 1514. Dózsa parasztháború
 • 1514.május24. parasztok győzelme Nagylaknál
 • 1514.június1. a pesti tábor leteszi a fegyvert
 • 1514.július3. Dózsa veresége Temesvárnál
 • 1514.július4. Dózsa kivégzése
 • 1514.október jobbágyság röghözkötése
 • 1516. Habsb.-ok öröklik a sp. trónt
 • 1516-1526. II.Lajos magyar kir.
 • 1517.október31. Luther M. 95 pont
 • 1517. Werbőczi kiadja a tripartitumot
 • 1516-1556 V. Károly spanyol kir.
 • 1519-1556 & NR csász.
 • 1519. Cortez hódítása Mexicoban
 • 1519. szeptember 20 Fernando Magellán a Föld megkerülésére indul
 • 1520. felkelések a sp. abszolutizmus ellen
 • 1520.október Magellán-szoros
 • 1520-1556 I.Szulejmán szultán oszmán bir csúcsa
 • 1521. wormsi bir. gyűlés Luther eretnek
 • 1521. elesik : Nándorfehérvár, Zimony, Szabács
 • 1521.március Magellán eléri a fűszer-szigeteket
 • 1522. szeptember Magellán visszatér
 • 1523. Alvarandó hódítása D-Amerikában
 • 1524-1525 német parasztháború Münzer
 • 1525. pávai csat. I.Ferenc – V.Károly
 • 1525. a parasztháború átterjed Frankföldre
 • 1525.május Münzer halála
 • 1526. Sp. fr. béke Madridban
 • 1526. Habsb. ház két ágra szakad
 • 1526.május Habsb. ellenes cognaci liga velence, pápa, török, fro
 • 1526.augusztus II.Lajos általános felkelést hirdet
 • 1526.augusztus 29. mohácsi vész
 • 1526.október12. Törökök kivonulnak
 • 1526.november0-1540 Szapolyai János magyar kir.
 • 1526.december17-1564 Ferdinánd magyar kir.
 • 1529. speyeri bir. gyül., protestálók
 • 1529. Bécs sikertelen ostroma, de Buda igen az ország kettészakad
 • 1530. augsburgi bir. gyül.:protestáns tanok
 • 1531. protestáns fejedelmek szöv.
 • 1531. Bíró Mátyás Kassán kihirdeti a lutheri elveket
 • 1531. Pizzarro hódítása Peruban
 • 1532. Szulejmán Bécs ellen, Kőszegnél stop
 • 1534. VIII.Henrik egyházreform Angliában
 • 1538. váradi béke Szapolyai+ Ferdinánd
 • 1540. Loyola Ignác Jezsuita rend
 • 1541. Ferdinánd Buda ellen
 • 1541.augusztus 29. Buda bevétele ország 3 részre szakad
 • 1541.december gyalui egyezm. Ferdinándé minden, ha kiűzi őket
 • 1542. sikertelen kísérlet Buda visszaszerzésére
 • 1543. elesik: Siklós,Pécs,Esztergom,Tata,Székesfehérvár
 • 1544. elesik: Visegrád,Hatvan,Nógrád,Simontornya
 • 1545-1563 tridenti zsinat ellenreformáció
 • 1547 törvény a vitézlő rendről
 • 1547. V.Károly győz a protestáns szöv. felett
 • 1547-1584 IV.Iván orosz cár
 • 1551. Kálvini elvek Debrecenben
 • 1552-1556 IV.Iván elfoglalja a kazányi kánságot
 • 1552. elesik: Temesvár,Drégely , Eger ostroma
 • 1554. Moszkvai társaság
 • 1555. augsburgi vallásbéke akié a föld azé a vallás
 • 1556-1598 II.Fülöp sp. kir.
 • 1556. Ferdinánd elismeri János Zsigát Erdély urának
 • 1556. IV.Iván elfoglalja az asztrahányi kánságot
 • 1557-1606 Bocskai István élete
 • 1558-1603 I.Erzsébet angol kir.
 • 1562. angol rabszolgaker. kezdete
 • 1564-1576 I.Miksa magyar kir.
 • 1566. elesik: Gyula, Szigetvár
 • 1566. szeptember 6. Szulejmán halála
 • 1566. szeptember 7. Zrínyi kirohanása
 • 1566-1609 németalföldi szabharc & polg. forr.
 • 1568. II. drinápolyi béke II.Szelin szultán – I.Miksa
 • 1568. tordai országgy. vallási tolerancia
 • 1569-1570 Karácsony György parasztfelkelése
 • 1569. hűtlenségi vád Dobó ellen
 • 1570-1637 Pázmány Péter élete
 • 1571. lepantoi csat.Sp+velence+pápa – török
 • 1571-1586 Báthori István erdélyi fejedelem
 • 1572.augusztus 23-24. Szent-Bertalan éjszakája
 • 1572.augusztus 24. Valois Margit & Bourbon Henrik házassága
 • 1572. Zsigmond Ágosttal kihal a lengyel Jagelló ház
 • 1574. Lengyelo. nemesi köztársaság
 • 1576-1586 Báthori István lengyel kir.
 • 1579. utrechti egyezmény németalföld uniója
 • 1581. Hollandia
 • 1584-1592 Fjodor Ivanovics orosz cár
 • 1585. . angol kolónia Virginiában
 • 1588. Angol-sp. háború a nagy armada veresége
 • 1588-1602 Báthori Zsigmond erdélyi fej.
 • 1589. III.Henrik az utolsó valois meggyilkolása
 • 1589-1610 IV.(Bourbon)Henrik fr kir.
 • 1590. Párizs sp. megszállása
 • 1593-1606 5 éves háború
 • 1595. Báthori bekapcs. a török elleni5évesbe
 • 1595. Gyurgyevó Báthory – török
 • 1596. elesik: Eger,Kanizsa
 • 1596 Mezőkereszt NRCs- Erdély – török
 • 1597. Erzsébet rendelete a csavargók ellen
 • 1598. kihal az orosz Rurik-dinasztia
 • 1598-1605. Borisz Godunov orosz cár
 • 1599-1658 Cromwell élete
 • 1600. Keletindiai Társaság
 • 1600.februáruár17. Giordano Bruno máglyahalál
 • 1600 II.Ferdinánd megvonja a szabad vallásgyakorlás
 • jogát a felső-Ausztriai városoktól
 • 1603-1625 I.Jakab angol kir. (Stuart ház)
 • 1604. Bocskai , Hajdú győzelem Álmosdnál
 • 1605. Bocskai erdélyi fej. övé a Felvidék
 • 1605. szerencsi országgy. MO fejedelme Bocskai
 • 1605 lengyel nemesek és az Ál-Dimitrij támadása
 • Oroszo. ellen
 • 1606. Bocskait lezáró bécsi béke , 7 vármegye
 • vallásbéke: mezővárosok és falvak nem
 • 1606. Bolotnyikov féle parasztfelkelés
 • 1606. 5 éves vége zsitvatoroki béke
 • 1608-1619 II.Mátyás magyar kir.
 • 1608. pozsonyi országgy. II.Mátyás megerősíti
 • 606-ot: mezővárosok igen
 • 1609. Sp. Holland fegyverszünet
 • 1609. Katolikus liga
 • 1610 lengyelek elfoglalják Moszkvát, orosz felkelés
 • 1610-1643 XIII.Lajos fr kir.
 • 1611-1632 II.Gusztáv Adolf svédország kirája
 • 1612 Oroszo. felszabadítása
 • 1613. Romanov dinasztia Oroszo-ban
 • 1613-1629 Bethlen Gábor erdélyi fej.
 • 1614. utolsó rendi gyűlés Fro.789 előtt
 • 1618-1648 30-éves háború8-20 cseh szakasz
 • 1618.május23. cseh felkelés a Habsb. ellen defenesztráció
 • 1619. II.Ferdinánd NR csász.
 • 1619. Bethlen belép a 30-éves háborúba
 • 1619-1637 II.Ferdinánd magyar kir.
 • 1620-1664 Zrínyi Miklós élete
 • 1620.november 8. fehérhegyi csata cseh – NRCs
 • 1620. besztercei országgy. Bethlen kir.
 • 1621. Bethlen győz a csász. ellen
 • 1621. Hollandia felújítja háborúját Sp. ellen
 • 1621. Nikolsburgi béke Bethlen+Ferdi vallásbéke:1608
 • 1625-49. I. Károly angol kir.
 • 1625. dán támadás, a 30 éves háb II. szakasza
 • 1629-40. angol abszolutizmus
 • 1630-48. I. Rákóczi György erdélyi fej.
 • 1631. svéd király támad, 30 éves háb III. szakasza
 • 1635. Fr.o belép a 30 éves háborúba a svédek oldalán
 • 1636. cséplőgép feltalálása hollandia
 • 1637-1657. III. Ferdinánd magyar kir.
 • 1640. tavasz rövid parlament Angliában
 • 1640. ősz hosszú parlament653-ig
 • 1642. január10. I. Károly elhagyja Londont
 • 1642-49. angol polgárháború
 • 1643. I. Rákóczi György bekapcs. a 30 éves hábba
 • 1643. Habsb-dán szöv svéd ellen és Habsb.-török szöv erdély ellen
 • 1645.december Linzi béke teljes vallásszab. MO-n
 • 1643-1715. XIV. Lajos fr. király
 • 1648. Zrínyi horvát bán
 • 1648-1660. II. Rákóczi György erdélyi fej.
 • 1648. wesztfáliai béke Svájc és hollandia függ
 • 1648. kozák lázadás a lengyelek ellen
 • 1648.december2. Cromwell bevonul Londonba,csonka parlament
 • 1649. Anglia: köztársaság
 • 1651. hajózási törvény, Anglia
 • 1654. Ukrajna csatlakozik Oroszo.-hoz
 • 1657. II. Rákóczi György lengyel hadjárata
 • 1657-1705. I. Lipót magyar kir.
 • 1657-1705 Thököly Imre élete
 • 1658 Cromwell meghal
 • 1660. Angliában újra kir. : II. Károly
 • 1661-1676. Ahmed török nagyvezér
 • 1662 angol Tud. akadémia Newton
 • 1663. AhmedÉrsekújvár elesik
 • 1663-64. Zrínyi téli hadjárata
 • 1664. január Zrínyi fővezéri kinev. I. Lipót visszavonja
 • 1664. február. Zrínyi felégeti az eszéki hidat
 • 1664. május Zrínyi Péter horvát bán szöv ajánlata XIV. Lajosnak
 • 1664. újabb török támadás
 • 1664. augusztus . szentgothárdi győzelem
 • 1664. augusztus0. vasvári béke csász- szultán
 • 1664. november8. Zrínyi Miklós halála(ólomvadkan)
 • 1666-70. Wesselényi mozgalom
 • 1676-1735 II.Rákóczi Ferenc élete
 • 1678-85. Thököli Imre felkelése
 • 1681. soproni országgyűlés Lipót lemond az abszol. ról
 • 1681. orosz-török háború vége
 • 1682. Thököli Imre + Zrínyi Ilona 
 • 1683. Kara musztafa támadása Bécs ellen
 • 1683. szeptember Sobieski és Lotharingiai K. felszab Bécset
 • 1684. szent liga Habsb., pápa, lengyel, velence
 • 1686. szeptember 2 Buda felszabadítása
 • 1687. az országgyűlés lemond a szabad kir.válasz
 • és az Aranybulla ellenállási szándékáról
 • 1688. Orániai Vilmos, Anglia, dicső forr.
 • 1689. jognyilatkozat
 • 1689-1725. I. Péter orosz cár
 • 1690. Thököli betörése Erdélybe
 • 1694. megalakul az angol bank
 • 1697. zentai csata török – császár, hegyaljai felkelés
 • 1699. karlocsai béke, az ország felszab.
 • 1700-21. északi háború orosz- svéd
 • 1700. narvai csata orosz – svéd
 • 1700. meghal az utsó spanyol Habsburg IV. Károly
 • 1701-13 I.Frigyes porosz királyság kezdete
 • 1701-14. Sp. örökösödési háb. I. Lipót XIV. Lajos
 • 1703-1711. Rákóczi szabadságharc
 • 1703. április tiszaháti bujdosók felkeresik Rákóczit
 • 1703. május Rákóczi brezáni kiáltványa, tiszaháti felkelés
 • 1703. jún 4. Rákóczi találk. Esze Tamással
 • 1703. június 6. Rákóczi a magyar felkelés élére áll
 • 1703. október Rákóczié : Duna-Tisza köze, Felvidék
 • 1704. höchstadti csata osztrák – fr
 • 1704. nagyszombati vereség, vetési pátens
 • 1705. szécsényi országgy. Rákóczi vezérlő fej. rendi konföd
 • 1705-11. I. József osztrák császár, magyar kir.
 • 1705. kuruc verség a zsibói szorosban
 • 1706. kurucok kiverik a császáriakat Erdélyből
 • 1707. szinte az egész ország kuruc kézen
 • 1707. április marosvásárhelyi országgy. Rákóczi erdélyi fej.
 • 1707. májusónodi országgy. Habsburg ház trónfosztása, ált. adózás
 • 1708. trencséni csatavesztés, sárospataki országgy,  jobbágyok felmentődnek a feudális terhek alól
 • 1709. poltavai csata orosz – svéd
 • 1710. január romhányi csatavesztés
 • 1711. Rákóczi  teljhatalom Károlyi Sándornak
 • 1711. április 30 fegyverletétel a majtényi síkon
 • 1711. májusszatmári béke
 • 1711 I.Péter veresége a töröktől
 • 1713-40. I. Frigyes Vilmos porosz kir.
 • 1713. utrechti béke Sp örökség felosztása
 • 1715-74. XV. Lajos fr. kir.
 • 1719 Pozseveráci béke
 • 1722-23. országgy. Pragmatica Sanctio
Hirdetés


Hirdetés

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!