Hirdetés

Magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a 17.-18. században

20 perc olvasás

Előzmények:

15 éves háború (1591-1606)

 • magyar é török végvári vonal mentén folytonossá váltak a portyázások 15 éves háború kirobbanása
 • Száva menti Sziszek török lerohanása I.Rudolf (1576-1608) háborúba lép a török ellen
 • 1593: harcok kezdete, Pálffy Miklós vezetésével felszabadították a nógrádi várakat (Fülek, Drégely, Nógrád stb.
 • 1595: Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem bekapcsolódik, Bethlen Gáborral együtt legyőzik a törököket Gyurgyevónál
 • 1596: szultáni sereg beveszi az egri várat (Egri csillagok)
 • Mezőkeresztes: első összecsapás Mohács óta török  keresztény
 • váltakozó szerencse volt jellemző a csatározásokra (Győr visszafoglalása)
 • 1600: oszmánok bevették Budát, de Váradot nem tudják bevenni
 • Erdély kiszolgáltatottsága: elhúzódott háború erdélyi fejedelmek ki akarnak lépni Báthory Zsigmond hol török, hol Habsburg oldalra áll rdély kiszolgáltatott Mihályhavasföldivajda, majd Basta generális lesz Erdély élén romba döntik a fejedelemséget
 • magyar főurak vagyonából akarták finanszírozni a háborút felségárulásiperek, erőszakos ellenreformációt folytattak  I.Rudolf ellen fordulnak a fejedelmek
 • fegyveres felkelés robban ki Bocskai István elfogatási parancsakor
 • 1604, Álmosd: Bocskai oldalára állnak a hajdúk császáriak megfutamítása
 • 1605: Bocskai fejedelemmé választása a szerencsi országgyűlésen
Hirdetés

Bocskai fejedelem

Az 1604-1606 között zajló küzdelem során Erdély, és a Királyi Magyarország jelentős része a felkelők ellenőrzése alá került. A siker okai:

 • összefogás jött létre a magyar és az erdélyi rendek között, akik
 • mindkét országban fejedelmükké választották Bocskait, aki
 • felszabadította a mellé állt hajdúkat a jobbágyi állapotból:
  • közös nemességet adott nekik, és
  • letelepítette őket (hajdúvárosok),
  • amiért cserébe katonáskodniuk kellett (jelentős haderő).
 • Bocskai uralmát török is elismerte, de a Habsburgokkal történő megegyezésért cserébe Bocskai elutasította a török által küldött koronát. (Rákos mezején)

Bécsi béke megkötése 1606-ban:

 • Bocskai lemondott a magyar fejedelmi címről,
  • vallásszabadság elismerése,
  • rendi alkotmány megerősítése,
  • Erdély önállóságának elismerése,
  • a 15 éves háború befejezése
 • Zsitvatoroki béke megkötése 1606-ban (Habsburg-török):
  • a status quo = fennálló viszonyok szentesítése (Kanizsa, Eger: török/Fülek: keresztény)
  • várháborúk befejezése.

Bocskai halála után: belső küzdelmek rázzák meg a Habsburg birodalmat

 • II. Rudolfot öccse, Mátyás főherceg magyar hajdúkkal összefogva lemondását kényszeríti (1608)
 • II. Mátyás (1608-1619):
  • rendek jogainak megerősítése
  • bécsi béke megújításán ismert nádort választott

Báthory Gábor (1608-1613)

 • sok ellenséget szerzet magának (szászok: el akarta venni kiváltságaikat; hajdúk: megölette vezetőjüket; tanácsosai: vagyonuk és feleségeik is veszélyben voltak; törökök: el akarta foglalni Havasalföldet).
 • Az elégedetlen rendek 1613-ban Kolozsvárott leváltottákBáthoryt, és a török támogatását is élvező Bethlen Gábort választották fejedelemmé (1613-29)
Hirdetés

Bethlen Gábor (1613-1629)

 • nem lép fel a török ellen, inkább jó viszonyt épített ki
  • 1616: visszaadja Lippát a törököknek
 • Bethlen szilárd kormányzata:
  • nyugalom biztosítása
  • adók erősítése
  • eladományozott birtokok visszavétele
  • gazdaság fejlesztése (bányászat)
  • betelepítések: zsidókat Gyulafehérvárra 1623: szabad kereskedelem
  • vámokkal védte a hazai termelést
  • jelentős termékekre állami monopóliumot vezetett be (szarvasmarha, méz)

Háborúi:

 • 30 éves háború (1619-1649)
  • Felvidék kezébe került
  • 1620, Besztercebánya: királlyá választják
  • nem egyesíti a két részt
  • magyar rendek ellene és a Habsburgok ellen is vannak
  • fehérhegyivereség1621, Nikelsburg: béke II. Ferdinánddal
   • lemond királyi címéről
   • bécsi béke megerősítése
   • megkap 7 kelet-magyarországi vármegyét
   • rendek jogait biztosítása királyi Magyarországon
   • jövedelemnövelés
  • még 2x bekapcsolódik a háborúba annyiszor megújítják a bécsi békét
  • elsőleg támogatják a magyar rendek védelmet remélnek a Habsburg udvar abszolutizmusával szemben

I. Rákóczi György (1630-1648)

 • Bethlen halála után ő szilárdítja meg a hatálmát
 • kálvinista fejedelem
 • folytatja Bethlen politikáját
 • törökökkel való viszonya meggyengül nem lép hadba behívásukra
 • 30 éves háború: csak szultáni felhatalmazással lép be (sikerei miatt visszavonják)
 • 1645: linzi béke megkötése
  • a bécsi béke megerősítését,

Lapozz a további részletekért

1 2 3