Hirdetés

Politológia – II. rész

38 perc olvasás
Politológia – II. rész

Politológia I. rész

Érdekérvényesítés; érdekcsoportok és nyomáscsoportok: Az érdekeket meg kell különböztetni a szükségletektől.

Hirdetés


Hirdetés

Érdek: ha a szükséglet kielégítése függ bizonyos társadalmi feltételektől, a társadalom tagjai rá vannak utalva más egyedekre vagy intézményekre szükségleteik kielégítéséhez.

Hatalmi jelleget kölcsönöz az érdekviszonyoknak a rendelkezésre álló javak feletti ellenőrzés.

Az érdek érvényesítésének szubjektív feltétele van, az értéktudat. Az értéktudat lehet korlátozott, ha az érdekszubjektumok nem rendelkeznek kellő információval, így nem látják át a döntésük összes lehetséges következményét, melynek tudatában megállapíthatnák, mi is az érdekük. /érdektudat/

Az érdekérvényesítés is meghatározza az érdekek érvényesülését. Szükségleteink kielégítése függhet attól, hogy mások elfogadják-e, érvényesnek tekintik-e szükségleteinket. Az elismert szükségleteknek nagyobb esélyük van a kielégítésre. Általánosabb értelemben az érdekérvényesítés célja a szükségletek kielégítése, és e cél elérése az érdekérvényesítés lényege. Az érdekérvényesítés képességének objektív feltételei: megfelelő hatóerő, információk birtoklása és az információkhoz jutás esélye, társadalmi kapcsolatok, objektív érdekkörnyezet.

Hirdetés

Az érdekérvényesítés képességének szubjektív feltételei: konfliktus. Konszenzus és kooperációs képesség, megfelelő intelligencia megléte, kooperációs készség.

Ha az érdekérvényesítés mások hozzájárulását igényli az érdekartikuláció, a szükségletek megfogalmazása, és megértetése másokkal. Nem mindenki képes megfelelő módon artikulálni érdekeit. Az érdekcsoport: jellemző rá, hogy tagjainak van kollektív értéktudata, összefognak és együttműködnek egy közös cél érdekében. Az érdekcsoportok a saját társadalmi környezetükben és nem a politikai szférában szerveződnek.

Az érdekcsoportok kialakulásának oka, hogy a politikai döntéshozatal során, az érdekek szelektíven és/vagy korlátozottan érvényesülnek, ami az érdekszubjektumokat összefogásra ösztönzi.

Az érdekcsoportok sajátos válfajai a nyomáscsoportok. Nyomáscsoporttá több okból válhat egy érdekcsoport.

  1. az érdekcsoport tagjai megvonható teljesítménnyel rendelkeznek, amely a döntéshozók számára fontos. A döntéshozók alternatívákat állítanak fel és választanak közöttük. Az alternatíva választás legerősebb korlátozása, ha a nyomáscsoport abban a helyzetben van, hogy fenyegetheti a döntéshozót vagy szankciókat helyezhet kilátásba vele szemben.
  2. Az érdekcsoportnak sikerül elérni, hogy az adott kérdés a döntéshozók számára ne legyen semlegesíthető, ne szelektálják, hanem megoldandóvá váljon.
  3. Az érdekcsoport tagjai olyan funkcióval, információkkal vagy kapcsolatokkal rendelkeznek, amit a döntéshozóknak figyelembe kell venniük.
  4. Ha a döntéshozók stabil életviszonyok között hozzák meg döntéseiket, egy új érdekcsoport megjelenése kényszerhelyzetet jelenhet számukra. Döntéseik következményeit nehezebben tudják felmérni, és a kiszámíthatóság kedvéért készek lesznek az érdekcsoport olyan igényeinek eleget tenni, amit egyébként nem teljesítenének.
  5. Érdekcsoporthoz nem tartozók, akár teljesen érdeksemlegesek mozgósítása, akiknek véleményét vagy akaratát a döntéshozók nem hagyhatják figyelmen kívül. (pl:sajtó)

A nyomáscsoportok által gyakorolt presszió állapot vagy cselekvés. Mindkettő lényege, hogy a döntéshozóknak az érdekkörnyezetből származó kényszerrel kell szembesülniük.

Hirdetés

Befolyásolás: nem tekintjük a nyomásgyakorlás sajátos eszközének. Kényszermentes, bármely érdekcsoport gyakorolhatja. = meggyőzés, érdekeltté tétel, érdekalku, a döntés jövőbeni előnyére való apellálás, „érdekmentes” javaslatok. Az érdekérvényesítő tevékenység annál hatékonyabb, minél jobban demonstrálják az összefogást, a szolidaritást, az esetleges negatív következmények vállalása céljaik elérése érdekében.

Ha érdeksérelem a közös cselekvés fő motívuma, akkor nagyobb a hajlam az erődemonstrációra. A spontán érdekérvényesítés módja szervezett formát ölthet: az érdekérvényesítő akciót előkészítik, megválasztják az eszközöket, megbízott vezetőt választanak, aki koordinálja a csoport cselekvését, képviseli a csoportot a tárgyalásokon.

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!