Hirdetés

19. század magyar irodalma és Arany János

43 perc olvasás
19. század magyar irodalma és Arany János

Memoriterek, idézetek

Toldi (1846)

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben.

Hirdetés

Rémlik, mintha látnám termetes növését,

Pusztító csatában szálfa-öklelését,
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának.

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.

Hárman sem bírnátok súlyos buzogányát,

Parittyaköveit, öklelő kopjáját;
Elhűlnétek, látva rettenetes pajzsát,
És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.’
(Előhang)

Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.

Hirdetés

Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga

Hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga;
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan,
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.
(I. 1)

Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;
(I. 3, 1-2. sor)

Majd az édes álom pillangó képében
Elvetődött arra tarka köntösében,
De nem mert szemére szállni még sokáig,
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig…(IV. 4)

 

 

Válasz Petőfinek (1847)

Zavarva lelkem, mint bomlott cimbalom;

Örül a szívem és mégis sajog belé,

Hányja-veti a hab: mért e nagy jutalom?

Hirdetés

Petőfit barátul mégsem érdemelé.
(1. vsz.)

S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék,

Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,

Otthon leli magát ajakimon dala.
(4. vsz.)

 

A rab gólya (1847)

 

Árva gólya áll magában

Egy teleknek a lábjában,

Felrepülne, messze szállna,

Messze messze,

Tengerekre,

Csakhogy el van metszve szárnya.

(1. vsz.)

 

Letészem a lantot (1850)

 

Letészem a lantot. Nyugodjék.

Tőlem ne várjon senki dalt.

Nem az vagyok, ki voltam egykor,

Hirdetés

Belőlem a jobb rész kihalt.

A tűz nem melegít, nem él:

Csak, mint reves fáé, világa.

Hová lettél, hová levél

Oh lelkem ifjusága!

(1. vsz.)

 

Nem így, magánosan, daloltam:

Versenyben égtek húrjaim;

Baráti szem művészi gonddal

Függött a lantos ujjain;

(3. vsz. 1-4. sor)

 

Ha a fa élte megszakad,

Egy percig éli túl virága.

Oda vagy, érzem, oda vagy

Oh lelkem ifjusága!

(7. vsz. 5-8. sor)

Ősszel (1850)

 

Híves, borongó őszi nap;

Beült hozzám az únalom:

mint a madár, ki bús, ki rab,

Hallgat, komor, fázik dalom.

Mit van tennem? olvasni tán… ?

Maradj Homér, fénydús egeddel,

Maradj te most!… Jer Osszián,

Ködös, homályos énekeddel.

(1. vsz.)

 

„Jer, Osszián,

A holtakat miért vered fel?

Nincs többé Caledonián

Nép, kit te felgyujts énekeddel.”

(10. vsz. 5-8. sor)

 

Családi kör (1851)

 

Este van, este van: ki-ki nyúgalomban

Feketén bólingat az eperfa lombja,

Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,

Hirdetés

Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.

Mintha lába kelne valamennyi rögnek,

Lomha földi békák szanaszét görögnek,

Csapong a denevér az ereszt sodorván,

Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

 

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:

A gazdaasszony épen az imént fejé meg;

Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,

Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.

Ballag a cica is – bogarászni restel –

Hirdetés

Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,

Meg-megáll, körülnéz: most kapja hirtelen

Egy iramodással a pitvarba terem.

(1-2. vsz.)

 

Kertben (1851)

 

Közönyös a világ… az ember

Önző, falékony húsdarab,

Mikép a hernyó, telhetetlen,

Mindég előre mász s harap.

S ha elsöpör egy ivadékot

Ama vén kertész, a halál,

Más kél megint, ha nem rosszabb, de

Nem is jobb a tavalyinál.

(7. vsz.)

 

Domokos napra (1851)

 

Előtted a küzdés, előtted a pálya,

Az erőtlen csügged, az erős megállja.

(3. vsz. 3-4. sor)

 

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,

Ember lenni mindég, minden körülményben.

(5. vsz. 3-4. sor)

 

A nagyidai cigányok (1851)

 

Egyszer volt özönvíz, mióta a világ;

Hirdetés

Egyszer nyit, száz évben, az áloe-virág;

Egyszer esett, mondják, kutyavásár Budán:

Egyszer a hős dádék romlása Nagy-Idán.

(I., 1. vsz.)

 

Visszatekintés (1852)

 

Álmaim is voltak, voltak…

Óh, én ifju álmaim!

Rég eltüntek, szétfoszoltak,

Mint köd a szél szárnyain.

Az az ábránd – elenyészett;

Az a légvár – füstgomoly;

Az a remény, az az érzet,

Az a világ – nincs sehol!

(5. vsz.)

 

A lejtőn (1857)

 

Száll az este. Hollószárnya

Megrezzenti ablakom,

Ereszkedik lelkem árnya,

Elborong a multakon.

 

Az örök zsidó (1860)

 

Pihenni már. – Nem, nem lehet:

Hirdetés

Vész és vihar hajt engemet,

Alattam a föld nem szilárd,

fejem fölött kétélü bárd…

Tovább! tovább!

 

(1. vsz.)

 

Szegény zsidó… Szegény szivem:

Elébb-utóbb majd megpihen.

Az irgalom nagy és örök,

Megszán s átkom nem mennydörög:

Tovább! tovább!

(11. vsz)

 

Rendületlenül (1860)

 

Hallottad a szót: „rendületlenül -”

Midőn fölzengi myriád ajak

S a millió szív egy dalon hevűl,

Egy lángviharban összecsapzanak?…

Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon

Merő szokássá szent imád ne váljon!

(1. vsz.)

 

Oh, értsd meg a szót: árban és apályon

– Szirt a habok közt – hűséged megálljon!

Hirdetés

(7. vsz. 5-6. sor)

Magányban (1860)

Nem mindig ember, aki sorsot intéz;

Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;

(6. vsz. 1-2. sor)

 

Bízvást!… mi benn vagyunk a fősodorban:

Veszhet közűlünk még talán nem egy:

De szállva, ím elsők között a sorban,

Hirdetés

Vásznunk dagad, hajónk előre megy!

(7. vsz. 5-8. sor)

Vojtina Ars poétikája (1860)

„Költő hazudj, de rajt ne fogjanak”

(8. vsz. 6. sor)

 

Győzz meg, hogy ami látszik, az való:

 

Akkor neved költő lesz, nem csaló,

(10. vsz. 1-2. sor)

 

Itt a különbség: hogy e látszatot

 

Igaz nélkül meg nem csinálhatod.

Csakhogy nem ami rész szerint igaz, –

Hirdetés

Olyan kell, mi egészben s mindig az.

(11. vsz. 1-4. sor)

 

Csip-csup igazzal nem törődöm én.

(18-19. sor)

 

Nem a való hát: annak égi mássa

 

Lesz, amitől függ az ének varázsa:

(17. vsz. 1-2. sor)

 

Epilogus (1877)

 

Az élete már megjártam.

Többnyire csak gyalog jártam,

Gyalog bizon’…

 

Legfölebb ha omnibuszon.

 

Láttam sok kevély fogatot,

Fényes tengelyt, cifra bakot:

S egy a lelkem!

 

Soha meg se’ irigyeltem.

 

Nem törődtem bennülővel,

Hetyke úrral, cifra nővel:

Hogy’ áll orra

 

Az út szélin baktatóra.

 

Ha egy úri lócsiszárral

Találkoztam s bevert sárral:

Nem pöröltem, –

 

Félreálltam, letöröltem.

(1-4. vsz.)

 

Egy kis független nyugalmat,

Melyben a dal megfoganhat,

Kértem kérve:

 

S ő halasztá évrül-évre.

 

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,

Hova múzsám el-elvárnám,

Mely sajátom;

 

Benne én és kis családom.

 

Munkás, vidám öregséget,

Hol, mit kezdtem, abban véget…

Ennyi volt csak;

 

S hogy megint ültessek, oltsak.

 

Most, ha adná is már, késő:

Egy nyugalom vár, a végső:

Mert hogy’ szálljon,

 

Bár kalitja már kinyitva,

Rab madár is, szegett szárnyon?

(12-15. vsz.)

 

Tamburás öreg úr (1877)

Az öreg úrnak van egy tamburája,

Hirdetés

S mikor az ihlet s unalom megszállja,

Veszi a rozzant, kopogó eszközt

S múlatja magát vele négy fal közt.

  • )

 

Mindvégig (1877)

 

A lantot, a lantot

Szorítsd kebeledhez

Ha jő a halál;

(1. vsz. 1-3. sor)

 

Van hallgatód? nincsen?

Te mondd, ahogy isten

Adta mondanod,

 

Bár puszta kopáron

– Mint tücsöké nyáron –

Vész is ki dalod.

(7. vsz.)

 

A régi panasz (1877)

 

Hogy reméltük! s mint csalódánk!

És magunkban mekkorát!…

 

Hisz csak egy pontot kerestünk:

Megtalálva, onnan estünk;

Így bukásunk lelki vád.

(5. vsz.)

 

Mennyi szájhős! mennyi lárma!

S egyre sűllyed a naszád;

 

Nem elég csak emlegetni:

Tudni is kell jól szeretni,

Tudni bölcsen a hazát.

(7. vsz.)

A tölgyek alatt (1877)

 

A tölgyek alatt

Szeretek pihenni,

 

Hova el nem hat

Város zaja semmi.

 

Zöld lomb közein

„Áttörve” az égbolt

 

S a rét mezein

Vegyül árny- és fényfolt.

(1. vsz.)

 

A tölgyek alatt

Im meglep az alkony,

 

Hűsebb fuvalat

Zörög át a parkon;

 

Felhők szeme rebben;

Hazasietek,

 

Jobb ott, melegebben,

ki vén, ki beteg…

 

 

A tölgyek alatt

vágynám lenyugodni,

 

Ha csontjaimat

Meg kelletik adni;

 

De, akárhol vár

A pihenőhely rám:

 

Egyszerűen bár,

Tölgy lenne a fejfám!

(7-8. vsz.)

 

Sejtelem (1882)

 

Életem hatvanhatodik évébe’

Köt engemet a jó Isten kévébe,

Betakarít régi rakott csűrébe,

Vet helyemre más gabonát cserébe.

 

Híd-avatás (1877)

 

Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”

É skártya perdül, kártya mén;

 

Bedobta… Késő visszavenni:

Ez az utolsó tétemény:

„Egy fiatal élet-remény.”

(1. vsz.)

 

Mire az óra egyet üt:

Üres a híd, – csend mindenütt.

Hirdetés

(20. vsz.)

Vörös Rébék (1877)

Vörös Rébék általment a

Keskeny pallón: most repül;

 

Egy varjúból a másikba

Száll a lelke, vég ne’kül;

S kinek ő azt mondja: kár!

Nagy baj éri és nagy kár.

 

Hess, madár!

(13. vsz.)

 

Tetemre hívás (1877)

 

A radványi sötét erdőben

Hallva találták Bárczi Benőt.

 

Hosszu hegyes tőr ifju szivében;

„Ime, bizonyság Isten előtt:

Gyilkos erőszak ölte meg őt!”

 

(1. vsz.)

 

Állata őrzeni négy alabárdost:

„Lélek az ajtón se be, se ki!…”

 

„Hátha az anyja, szép huga már most

Jönne siratni?” – „Vissza neki;

Jaj, ki parancsom, élve szegi!”

 

(3. vsz.)

 

Mindenki gyanús nekem, aki él!

 

(7. vsz. 5. sor)

 

„Jöjjön utolszor szép szeretője,

Titkos arája, Kund Abigél!”

(11. vsz. 1-2. sor)

 

„Egyszer volt egy leány,

 

Ki csak úgy játszott a legénnyel,

Hirdetés

Mint macska szokott az egérrel!”

(16. vsz. 3-5. sor)

 

  1. László (1853)

 

Sűrű setét az éj,

Dühöng a déli szél,

Jó Budavár magas

Tornyán az érckakas

Csikorog élesen

 

 

„Ki az? mi az? vagy úgy -”

„Fordulj be és alugy

Uram László király:

A zápor majd eláll,

Az veri ablakod.”

 

 

A felhő megszakad,

Nyilása tűz, patak;

Zúgó sebes özönt

A rézcsatorna önt

Budának tornyiról.

 

 

„Miért zúg a tömeg,

Kivánja eskümet?”

„A nép, uram király,

Csendes, mint a halál,

Csupán a menny dörög.”

(1-4. vsz.)

 

„Oh adj, oh adj nekem

Hűs cseppet, hű csehem!”

„Itt a kehely, igyál,

Uram, László király,

„Enyhít… mikép a sír!

(14. vsz.)

 

Ágnes asszony (1853)

 

Fehér lepedőjét mossa;

Fehér leplét, véres leplét

A futó hab elkapdossa.

Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el.

 

(1. vsz.)

 

Ím azonban, időtelve,

Börtönének zárja nyílik:

Ágnes a törvény előtt

Megáll szépen, ahogy illik.

Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el.

 

 

Öltözetjét rendbe hozza,

kendőjére fordít gondot,

Szöghaját is megsimítja,

Nehogy azt higgyék: megbomlott.

Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el.

(8-9. vsz.)

 

És ez így megy évrül-évre,

Télen nyáron, szünet nélkül;

Harmat-arca hő napon ég,

Gyönge térde fagyban kékül.

Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el.

Hirdetés

(24. vsz.)

 

Zách Klára (1855)

 

Rossz időket érünk,

Rossz csillagok járnak:

Isten ója nagy csapástól

Mi magyar hazánkat! –

(23. vsz.9)

 

 

 

 

Szondi két apródja (1856)

 

Felhőbe hanyatlott adrégeli rom,

Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;

Szemközt vele nyájas? szép zöld hegy-orom,

Tetején lobogós hadi kopja.

 

 

Két ifiu térdel, kezökben a lant,

A kopja tövén, mintha volna feszület.

Zsibongva hadával a völgyben alant

Ali győzelem-ünnepet űlet.

(1-2. vsz.)

 

Apadjon el a szem, mely célba vevé,

Hirdetés

Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;

Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,

Ki miatt lőn ily kora veszte!

(19. vsz.)

 

A walesi bárdok (1857)

 

Edward király, angol király

Léptet fakó lován:

Hadd látom, úgymond, mennyit ér

A velszi tartomány.

 

Van-e ott folyó és földje jó?

Legelőin fű kövér?

Használt-e a megöntözés:

A pártos honfivér?

 

S a nép, az istenadta nép,

Hirdetés

Ha oly boldog-e rajt’

Mint akarom, s mint a barom,

Melyet igába hajt?

 

Felség! valóban koronád

Legszebb gyémántja Velsz:

Földet, folyót, legelni jót,

Hegy-völgyet benne lelsz.

 

S a nép, az istenadta nép,

Oly boldog rajta, Sire!

Kunyhói mind hallgatva, mint

Megannyi puszta sir.

(1-5. vsz.)

 

Szó bennszakad, hang fennakad,

Lehellet megszegik. –

Ajtó megől fehér galamb,

Ősz bárd emelkedik.

 

Itt van, király, ki tetteidet

Elzengi, mond az agg;

S fegyver csörög, haló hörög

Amint húrjába csap.

 

„Fegyver csörög, haló hörög,

A nap vértóba száll,

Vérszagra gyűl az éji vad:

Te tetted ezt király!

 

Levágva népünk ezrei,

Halomba, mint kereszt,

Hogy sírva tallóz aki él:

Király, te tetted ezt!”

(14-17. vsz.)

 

De vakmerőn s hivatlanúl

Előáll harmadik;

Kobzán a dal magára vall,

Ez ige hallatik:

 

„Elhullt csatában a derék –

No halld meg, Eduárd:

Neved ki diccsel ejtené,

Nem él oly velszi bárd.

 

Emléke sír a lanton még –

No halld meg, Eduárd:

Átok fejedre minden dal,

Melyet zeng velszi bárd.”

(21-23. vsz.)

 

Ötszáz, bizony, dalolva ment

Lángsírba velszi bárd:

De egy se birta mondani

Hogy: éljen Eduárd. –

(27. vsz.)

A lejtőn (1857)

Száll az este. Hollószárnya

Megrezzenti ablakom,

Ereszkedik lelkem árnya,

Elborong a multakon.

(1.vsz. 1-4. sor)

Vojtina Ars poétikája (1860)

 

„Költő hazudj, de rajt ne fogjanak”

(8. vsz. 6. sor)

 

Győzz meg, hogy ami látszik, az való:

Hirdetés

 

Akkor neved költő lesz, nem csaló,

(10. vsz. 1-2. sor)

 

Itt a különbség: hogy e látszatot

 

Igaz nélkül meg nem csinálhatod.

Csakhogy nem ami rész szerint igaz, –

Olyan kell, mi egészben s mindig az.

(11. vsz. 1-4. sor)

 

Csip-csup igazzal nem törődöm én.

(18-19. sor)

 

Nem a való hát: annak égi mássa

Hirdetés

 

Lesz, amitől függ az ének varázsa:

(17. vsz. 1-2. sor)

 

 

 

 

Lapozz a további részletekért

1 2 3


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!