Hirdetés

Zrínyi Miklós és a törökök kiűzése Magyarországról

4 perc olvasás
Zrínyi Miklós
 • Zrínyi Miklós katolikus főnemes, horvát bán
 • Szigetvári Zrínyi dédunokája
 • Török birodalom gyengül: itt az idő a változásra
 • Eleinte Habsburgoktól várja a török kiűzését
 • Majd II. Rákóczitól
  • Erdély azonban elbukik
  Hirdetés


  Hirdetés
 • Rendi szerepvállalásban hisz
  • Szigeti veszedelem, Mátyás király életéről való elmélkedések, Az török áfium ellen való orvosság
   • Hősi példa
   • Önálló hadsereg szükségessége
  • Szultán beveszi Érsekújvárat
   • Egyedül Zrínyi vonul ellene
  • 1664 – téli hadjárat
   • Török utánpótlást elvágva felégeti az eszéki hidat
  • Lipót a franciák elleni küzdelmet hangsúlyozza
   • Birodalmi és nem magyar érdekek
   • Nem jelölte Zrínyit a nádorválasztáson
   • Magyarországi császári erők fővezére is Montecuccoli
  • 1664 – Török támadás
  • Szentgotthárd – birodalmi győzelem
  • Császár békét kér,
   • hogy folytathassa a francia háborút
   • 1664 – vasvári béke
    • Veszteséges
    • Magyar nemesség felháborodik
   • 1664 – Zrínyi vadászbalesete
   • Wesselényi Ferenc nádor hűbérül felajánlja Magyarországot a töröknek
    • Szultán nem fogadja el
   • Főnemesek szövetkezni kezdenek Lipót ellen,
    • azonban tőle várhatták már csak a török kiűzését.
    • Figyelmeztették is, Lipót megbocsátott.
    • 1670 – újabb összeesküvés, Wesselényi-féle
     • Lipót: béke franciákkal
     • Elfogatja magyar összeesküvőket
     • Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc, Nádasdy Ferenc kivégzése
      • Rákóczi kiváltja a saját életét
     • Lipót felfüggeszti a magyar rendi alkotmányt
      • Ürügy: összeesküvések
     • Adóemelés
     • Végvári katonák elbocsátása
     • Nincs nádor
     • Protestánsok elleni támadás
    • Abszolutista kísérlet
     • Kudarc
     • Minden magyar csoport egyszerre lett szembe állítva az udvarral
    • Nemesek és végvári katonák Erdélyben gyülekeznek
     • Kurucok
      • Betörnek Magyarországra portyázni
      • Thököly Imre
     • Lipót ismét háborúban XIV. Lajos ellen
     • 1681, Sopron – országgyűlés
      • Lipót békét akar Magyarországon
      • Visszaállítva a rendi alkotmány
      • Nádorválasztás
      • Korlátozott protestáns vallásgyakorlás
     • Kurucok elutasítják a megegyezéseket
      • Francia és török melléjük áll
     • Kassa: kuruc fejedelemség, élén Thököly Imre
      • Zrínyi Ilonát feleségül veszi
     • Ország négy részre szakad
 • Törökök: Habsburg birodalom gyenge?!
 • Musztafa
 • 1683 – Bécs ostroma
  • Császár elhagyja Bécset
   • Segítség lengyel király Sobieski Jánostól és német fejedelmektől
  • Lotharingiai Károly legyőzi a törököket
   • Később visszafoglalják Esztergom várát
  • 1684 – Szent Liga
   • Törökellenes
   • Habsburg Birodalom, Lengyelország, Velence
  • Magyarság most törökkel szemben áll
  • 1685 – török fővezérek elfogják Thökölyt, hogy békéért cserébe kiszolgáltassák a császárnak
   • Lipót elutasítja, már úgyis győzni fog
   • Kurucok zöme a császár mellé áll át
  • 1686 – Buda visszafoglalása
  • 1687 – Nagyharsány – „második mohácsi csata”
   • Császári győzelem
  • Nándorfehérvár (Belgrád) visszafoglalása
  • Franciák támadnak, a háború elhúzódik
   • Lajos tart a Habsburgok túlzott megerősödésétől
   • Lehetőséget ad a török ellentámadásnak
   • Hátba támadja a császári seregeket
   • Harcok többnyire Magyarországon folynak
   • Habsburg helytállás
  • 1697, ZentaSavoyai Jenő legyőzi a törököket végleg
   • Oszmán Birodalom békét kér
  • 1699 – karlócai béke
   • Habsburg-török béke
  • Magyarország felszabadul (kivéve Temesköz)
  • Erdély is Habsburg fennhatóság alá kerül
   • Lipót lesz Erdély fejedelme
   • Nem egyesítik Magyarországgal

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!