Hirdetés

Kádár-korszak mindennapjai

7 perc olvasás
Kádár-korszak mindennapjai

Kiindulópont

 • Kádár az ’56-os forradalom vérbefojtásával került hatalomra
 • Rendszerének ideológiája és jellege azonos a Rákosi-rendszerrel (egypártrendszer, cenzúra, Szovjetuniónak alárendelt külpolitika)
 • Csak a módszerek enyhébbek
 • Nincs nyílt terror és személyi kultusz, javulnak az életkörülmények is
Hirdetés

„puha diktatúra”

 • 1956-68- az új gazdasági mechanizmusig
 • Kádár tisztában volt azzal, hogy rendszerét a szovjet csapatok jelenléte tartja fent, ezért 1957-ben külön szerződésekben megerősítették ezt
 • 1957-ben helyreállították a pártállam kizárólagos hatalmát
 • létrejött a Munkás Őrség, a párt fegyveres szervezete
 • KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) a párt ifjúsági szervezete
 • a SZOT (Szakszervezetek Országos Tanácsa): nem érdekképviselet, hanem a párt utasításait követte
 • A tömeges megtorlás után kezdődött a konszolidáció
 • Ezt megkönnyítette, hogy a társadalom látta, hogy nyugati segítségre nem számíthat
 • Kádár meghirdette az „aki nincs ellenünk, velünk van” politikát: nyílt ellenzékiséget nem tűr, de nem vár lelkesedést, aki nem politizál, azt békén hagyják – a társadalom többsége elfordul a politikától
 • 1963: amnesztia: 3000 politikai foglyot szabadon engedtek, de nem mindenkit, mert sokakat köztörvényesként ítéltek el

Gazdaságpolitika

a) mezőgazdaság

 • 1961-re befejeződött a kollektivizálás
 • a földek 90%-a TSZ-ek, állami gazdaságok kezén volt
 • nem volt beszolgáltatás
 • engedélyezték a háztájit
 • biztonságos volt az élelmiszerellátás

b) ipar

 • több figyelmet fordítottak a könnyű- és élelmiszeriparra
 • fennmaradt a tervutasítás s a torz iparszerkezet
 • az infrastruktúrát továbbra is elhanyagolták
 • a ’60-as évek második felébe kimerültek az extenzív fejlődés tartalékai – át kellett térni az intenzív fejlődésre

1968: az új gazdasági mechanizmus

 • irányítója: Nyers Rezső
 • lényege: a vállalatok nagyobb önállóságot kaptak, maguk dönthettek a bérezésről és az értékesítésről, így részben érvényesült a piac szabályozó rendszere
 • engedélyezték a második gazdaságot, lehetett másodállást vállalni, így a családok gyarapodni kezdtek
 • hiányossága: mivel a rendszer ragaszkodott a teljes foglakoztatáshoz, a gazdaságtalan nehézipari üzemeket a gazdaságosaktól elvont nyereségből tartották fent
Hirdetés

A ’60-as években kezdődtek a lakótelep-építések, és a rendszer az életszínvonalat folyamatosan emelni akarta.

 • évente emelkedtek a reálbérek
 • hozzá lehetett jutni tartós fogyasztási cikkekhez
 • javultak a lakásviszonyok
 • 100%-os lett a társadalombiztosításban részesülők aránya
 • javult az iskolázottsági szint
 • általánosan elterjedt a nyaralás szokása
 • bővült a külföldi utazások lehetősége
 • tehát ebben az időszakban a mezőgazdasággal foglalkozók száma csökkent
 • az ipari munkások aránya is nőtt
 • a legdinamikusabban nőtt a harmadik szektorban (szolgáltatás, kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közigazgatás) foglalkoztatottak száma
 • a korszak nagy vívmánya volt, hogy jelentősen csökkent a szegénység

A hetvenes évek

Nemzetközi háttere:

 • 1968 Csehszlovákiai beavatkozás, Brezsnyev-doktrina
 • 1973, 1979 olajárrobbanás

 

Kádár kettős félelme

 • Félt Moszkvától – fokozatosan leállította az új gazdasági mechanizmust
 • Félt a forradalomtól  életszínvonal emelését nem merte feladni (lakótelep-építések, ingyenes oktatás, egészségügy, államilag támogatott élelmiszer- és energiaárak)
 • mindezeket külföldi hitelekből finanszírozzák

A jólétnek azonban ára van

 • Ország eladósodása
 • Elhanyagolták a távközlés és úthálózat fejlesztését
 • nagyvonalú szociális intézkedések bevezetésekor nem számoltak a hosszú távú következményekkel
 • a másod- és harmadállások következtében:
  • a középkorú férfiak halálozási aránya nőtt
  • nőttek a deviáns jelenségek száma: az öngyilkosságok
  • nőtt az alkoholisták száma
  • sok család csak egy-két gyereket vállalt –  később az ország lakossága fogyatkozni kezdett
  • nőtt a válások száma
  • az állam gyermekvállalást ösztönző szociálpolitikai intézkedései (pl.GYES) csak kis mértékben lassították a születések csökkenését
Hirdetés

Oktatás

 • a hetvenes években az alapfokú oktatásban áttörés következett be: a felnőtt népesség többsége elvégezte legalább az általános nyolc osztályát
 • az egyetemi illetve főiskolai képzésben részesülők aránya alapján viszont az európai sereghajtók közé kerültünk

 

Kultúrpolitika

 • irányító: Aczél György
 • „3T”: támogatás, tűrés tiltás  csak burkolt politikát tűr a rendszer
 • cenzúra: tilos volt a határon túli magyarokról írni és beszélni
 • gyakori volt a vallásgyakorlók hátrányos megkülönböztetése (munkahelyen, iskolában)

Turizmus

 • piros útlevél: szocialista országokba lehetett vele utazni
 • kék útlevél: nyugati országokba lehetett vele utazni, de csak háromévente egyszer, szűk valutakerettel
 • meghívólevéllel évente lehetett
 • a rendőrség megtagadhatta az útlevél kiadását
 • a nyugati turistáknak be kellett jelentkezniük a rendőrségen : a belügy szemmel tudta őket tartani

Szabadidő és sport

 • megváltozott a szabadidő eltöltésének módja
 • a társadalom változásai új szórakozási formák kialakulását eredményezték
 • a sport elvesztette azt a kiemelt támogatottságát, amelyet az 1950-es években élvezett
 • a tömegsport fejlődése is elmaradt a kívánatostól

„Fogyasztói kultúra”

 • a magyar társadalomra a hatvanas évektől nagy hatást gyakorolt a nyugati fogyasztói kultúra: farmer, rockzene, fiúk hosszú hajviselete, miniszoknya a felnőtt korosztály rosszallását is kiváltotta
 • az áhított fogyasztói javak egy részét megpróbálta a hazai ipar helyettesíteni
 • a nehezen beszerezhető nyugati termék (orkánkabát, nejlonharisnya, farmer, rágógumi, kazetták, kvarcórák, zsebszámológép…) csempészet révén kerültek forgalomba
Hirdetés

Értékrend és gondolkodás

 • a hetvenes évek végén ismét vizsgálni lehetett az emberek vallásosságát
 • a népesség mintegy fele, a nyolcvanas években pedig már több mint fele vallotta magát vallásosnak
 • ugyanakkor az egyházak befolyása csökkent a mindennapi életre

A ’80-as években „adósságcsapdába” került az ország, így csökkent az életszínvonal, felgyorsult az infláció: mind többen látták, hogy a gazdasági problémákból csak politikai változással juthat ki az ország.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!