Hirdetés
Hirdetés

Bolsevik diktatúra

5 perc olvasás

Sztálin szerepe a bolsevik pártban Lenin halála előtt

Sztálin a mai Grúziában született, nem volt orosz (eredeti neve Dzsugasvili),

 • fiatal korában papi iskolába járt, de kizárták, mert a baloldali eszméket képviselte
 • az 1900-as évek elején belépett a bolsevik pártba, emiatt száműzték
 • a Sztálin csak felvett, pártbeli neve, jelentése: „acél”
 • 1917-ben már a párt egyik vezetője: a bolsevik újság, a Pravda szerkesztője
 • 1922: Lenin agyvérzést kap, Sztálin lesz a párt főtitkára, bár Lenin nem őt javasolta, mert túl gorombának és bizalmatlannak tartotta
 • a főtitkári poszt kezdetben nem járt igazi hatalommal, de Sztálin kiépített egy csak neki engedelmeskedő hatalmi rendszert
 • 1924-ben meghalt Lenin -> hatalmi harc tört ki, amit Sztálin nyert meg -> vetélytársait megfélemlítette, száműzetésbe kényszerítette (pl. Trockijt)
 • 1929-ben Sztálin megünnepeltette 50. születésnapját -> innentől számítjuk a sztálini rendszer kezdetét

Az iparosítási program és a kollektivizálás

 • szakított a világforradalmi tervekkel -> elhatározta, hogy rövid idő alatt megvalósítja a szocializmust a Szovjetunióban -> ehhez át kellett alakítani a gazdaságot és a társadalmat
 • felszámolta az 1920-as évek elején bevezetett új gazdaságpolitikát, a NEP-et, amely részlegesen ás átmenetileg visszaállította a piaci viszonyokat
 • tervgazdálkodást vezettek be: pontosan meghatározták, hogy miből mennyit kell termelni és hogy mekkora legyen a gazdasági növekedés üteme -> 1929: elindul az első ötéves terv -> a
 • nehézipar erőltetett fejlesztését jelentette -> teljesíthetetlen tervszámokat írtak elő
 • ehhez nagyon sok tőkére volt szükség, amit a mezőgazdaságból vontak el -> megkezdték a kollektivizálást -> a parasztoktól elvették a földeket -> termelőszövetkezeteket (kolhoz) és állami gazdaságokat (szovhoz) hoztak létre
 • a parasztok fellázadtak -> hogy az ellenállást megtörje, Sztálin a gazdagparasztokat (kulákokat) tömegesen kitelepítette munkatáborokba (kulák bárki lehetett, aki szemben állt a rendszerrel)
 • létrejött a GULAG: a szovjet munkatáborok hálózata (nagy részük Szibériában volt) -> a rabok ingyenmunkájából utakat, csatornákat építettek, bányákat nyitottak
 • a mezőgazdaság termelése visszaesett -> a megtermelt gabona nagy részét exportálták -> súlyos éhínség tört ki (több millió ember halt éhen)
 • az ipar óriási ütemben fejlődött -> a Szovjetunió a világ második ipari hatalma lett, de a gazdaság szerkezete teljesen eltorzult -> háttérbe szorult a mezőgazdaság, a könnyűipar és a fogyasztási cikkek gyártása
 • az ipar termékei gyenge minőségűek voltak, rengeteg volt a selejt, a statisztikai adatokat meghamisították, óriási pazarlás és környezetszennyezés folyt

A sztálini diktatúra működése

Kialakult a totális diktatúra: az állam az élet minden területét szigorú ellenőrzés alatt tartotta, még a magánéletet is
A rendszer jellemzői:

Hirdetés

Terror

 • bárki ellen alkalmazhatták, akit a rendszer ellenségének tartottak -> állandóan új ellenségképet teremtettek -> így tartották fent a félelmet -> így tartották fent a rendszert
 • eszköze a politikai rendőrség volt (NKVD)
 • 1934-ben Sztálin meggyilkoltatta a népszerű Kirovot, akiben vetélytársat látott -> erre hivatkozva elrendelte a párt megtisztítását -> elindult a „nagy tisztogatás” (1935-1939)
 • koncepciós perek indultak: hamis vádak alapján, hamis tanúvallomások és bizonyítékok segítségével ítéltek el embereket
 • 1937: a tisztogatás eléri a hadsereget is -> vezetőinek nagy részét kivégzik -> a hadsereg meggyengül -> a 2. világháborúban ennek súlyos következményei lesznek
 • az NKVD-t is többször megtisztították

Személyi kultusz

 • Sztálint mindenhol rendkívüli módon dicsőíteni kellett (több órás taps, ha felszólalt)
 • képei, szobrai mindenhol láthatóak voltak: ezek bölcs, jóságos vezérként ábrázolták
 • véleménye, gondolatai szentírásnak számítottak
 • az igazságot eltitkolják az emberek előtt, meghamisították a történelmi tényeket (pl. fényképek retusálásával)

Pártállam

Az állam és a bolsevik párt teljesen összeolvadt, a pártvezetők egyben magas rangú állami vezetők is voltak -> egypártrendszer: csak a bolsevik párt működhetett.

Nyílt ateizmus

Az egyházat, a vallást üldözték (templomokat romboltak le, papokat gyilkoltak meg).


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!

Ez is érdekelhet még:
A magyar felvilágosodás irodalmából

Csokonai Vitéz Mihály, Kármán József,  Batsányi János, Bessenyei György A felvilágosodás mint egyetemes, nemzetközi eszmerendszer Európa országaiban eléggé változatos képet mutat....

Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor
Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor

Már nincs sok idő hátra, legkésőbb ma éjfélig kell leadnotok a jelentkezéseteket a 2020-as pótfelvételin, ha szeptembertől egyetemen vagy főiskolán...

Close