Hirdetés

Fasizmus, nácizmus

7 perc olvasás

Fasizmus

A fasizmus szó ókori eredetű, mely Benito Mussolini olaszországi mozgalmát jelenti. Vesszőnyalábot jelentett középen dárdával. Ebből a szóból származik a XX.sz-i fasizmus szó. A fenyítő hatalom, és az összefogás erejének a jelképe volt. Létrejöttének oka az általános gazdasági eredetű, társadalmilag (is) jelenlevő elégedetlenség.

Hirdetés

Ideológiai alapja az eltúlzott nacionalizmus, a sovinizmus (idegengyűlölet), az etatizmus (az állam túlzott befolyásának és beavatkozó szerepének a kiemelése).

  • Nem teljesen ugyanaz mint a nácizmus! (nácizmus= a német náci párt ideológiája)

 

 

1913 után létrejött politikai pártok:

1. konzervatív párt
2. liberális párt (szabadelvű, kevésbé ragaszkodik a régihez)
3. szociáldemokrata párt (munkások helyzetének a javítása)
4. kommunista párt (munkáshatalmat jelent a kapitalizmussal szemben)
5. parasztpártok (a parasztság érdekeit fogták össze)
6. kereszténypártok (a katolikus egyház politizálása)

A fasiszta ideológia először Olaszországban jelent meg „hivatalosan” 1922-ben Mussolinivel, majd Németországban 1933-ban Hitler által.

Hirdetés

Olaszország: É-i részén a munkásság gyárakat foglalt el, D-en pedig a parasztság földfoglaló mozgalma folyt. A liberális és szocialista pártok, és a katolikus néppárt képtelen volt tartós kormányt létrehozni. Benito Mussolini (szocialista újságíró) 1919-ben megalakította a Hadviseletek Szövetsége nevű pártját, mely 1921-ben a Nemzeti Fasiszta Párt nevet vette fel. Október 29-én a király kinevezte Mussolinit miniszterelnökké. A fasiszta osztagokat ezután vasúton szállították a fővárosba. Mussolini meggyilkoltatta az ellenzék egyik legnépszerűbb személyiségét Giacomo Matteottit. Mussolini felvette a Duce ( „Vezér”) nevet. Az 1920-as évek végén létrejött a korporatív (hivatásrendi) államszervezet. A munkáltatókból és munkásokból szindikátusokat alakítottak. Szindikátus= Az egyes vállalatok megtartják önállóságukat a termelésben, de az értékesítést és a nyersanyagszerzést közösen végzik. Mussolini célja a földközi-tengeri hegemónia megszerzése volt. Szívesen beszélt a Földközi- tengerről úgy, mint az „olasz-tóról”. Tervei közé tartozott a Balkán és a francia Riviéra megszerzése, és egy nagy afrikai gyarmatbirodalom.

 

Dolfuss-kormány:

1932-ben Dolfuss keresztény párti politikus alapította. Az osztrák nácik 1934-ben puccskíséretet hajtottak végre, és megölték Dolfusst.

Az USA helyzete mindeközben: 

New Deal: (új egyezség) 15 törvény, melyet a kongresszus Roosevelt elnökségének első 99 napja alatt fogadott el.

1,

a) A bank ügyleteinek szabályozása
b) Munkanélküliek foglalkoztatása (közmunka)
c) Farmerek támogatása
d) Bérek alsó határa, munkaidő meghatározása
e) Munkások joga a szervezkedéshez (szakszervezet)
f) Kollektív szerződés
g) Gyermekmunka tiltása

A beruházások között a legnevezetesebb a Tennessee folyó völgyében megépített vízi erőműrendszer.

Hirdetés

2,

a) Öregségi biztosítás (nyugdíj)
b) Szociálpolitikai reformok ( a munkások élet és munkakörülményeinek javítása)
c) Külpolitika: diplomáciai kapcsolatok a Szovjetúnióval

 

 A nácizmus térhódítása Németországban

NSDAP: ( Nemzetiszocialista Német Munkáspárt)

1933-ban került hatalomra

Ez a párt több jelképet is átvett a munkásmozgalomtól

1, vörös zászlót, ebben helyezték el a jelvényt, a horogkeresztet
2, május 1. megünneplését

Részlet az olasz fasiszták tízparancsolatából:

1. a fasiszta, különösen a katona, legyen tudatában annak, hogy nincs örök béke
2. a bajtársad legyen a testvéred, először azért, mert vele élsz, másszor azért, mert úgy gondolkozik mint te.
3. Mussolininek mindig igaza van
4. a puskát és tölténytáskát nem azért kaptad, hegy a tétlenségben rozsdásodjék, hanem azért, hogy a háborúban szorítsad.

 

Adolf Hitler:

Az NSDAP alapítása az ő nevéhez fűződik. 1889. ápr. 20-án Braunauban született. Bécsben a városról festett képei eladásából élt. Majd jelentkezett a német hadseregbe önkéntesnek a német hadseregbe, és végigszolgálta a háborút. Majd megbízást kapott az újonnan alapuló pártok, szervezetek megfigyelésére. Így került kapcsolatba ezzel a párttal, majd vezetője lett. 1923. nov. 9-én puccsszerű hatalomátvételt kísérelt meg, majd a kudarc után 5 év fegyházbűntetésre ítélték. Landsberg várbörtönében írta meg a Mein Kampf ( az én harcom) c. könyvét. 1924-ben kiszabadult, és röviddel utána újjáalakította pártját. Klinikai értelemben nem volt elmebeteg, de pszichopata volt, torz lelki alkatú személyiség. Alapgondolata a szociáldarvinizmus volt. Szerinte az emberiség történelmét az örök harc, és az örök kiselejteződés jellemzi. Az erős életben marad, a gyengébb elpusztul. Szerinte a népek sorsát a szüntelen küzdelem szabja meg, melynek győztese az árja faj. Ilyen árja népnek tekintette a német népet. ( árja= Az őskorban Irán és India területére betelepült népeket jelentette. Ez egy fajelméleti fogalom, mely szerint létezik egy „árja faj”, az emberiség fejlődésének legmagasabb hordozója, melynek „legtisztább” képviselői a germán népek, s közülük is a németek.) A német népekben látott minden olyan tulajdonságot, amely méltóvá teszi őket a világuralomra, és a zsidókban fedezte fel mindazt, amit gyűlöletesnek tartott. Hitler a zsidóság veszéllyességét azzal magyarázta, hogy ez nem vallás, hanem világuralomra törő faj, amely összeesküdött az árják ellen.

Hirdetés

Lapozz a további részletekért

1 2