Hirdetés

Az angol polgári forradalom

Változó társadalom

– A jobbágyság a múlté. A parasztok kisebb része földjének tulajdonosa, többsége bérlője vagy bérmunkás. A parasztság osztálya fokozatosan megszűnik. A gazdag emberek földbirtokot vesznek vagy bérelnek. A nemesi birtokosok és a szabadparasztság is bekapcsolódik az árutermelésbe. Az árutermelésre áttért nemesi birtokosok és a polgárság között érdekazonosság van.

Hirdetés

 

Az abszolutizmus válsága


– I. Jakab (1603-1625), a Stuart-ház tagja (mely a Tudor-ház skót rokona) kerül a trónra. Célja az anglikán egyházra támaszkodva az abszolutizmus kiépítése.
– Felborítja a Tudorok által felállított egyensúlyt a régi és új osztályok között.
– A polgárság és az újnemesség a parlamentre támaszkodik, azonban az uralkodó 1629-től össze sem hívja azt, és korlátlan önkényuralmat gyakorol
A mozgalmak nem tetszenek a királynak.
– Az angol polgárságnak még nincs saját eszmerendszere, ezért mozgalmai a reformáció radikálisabb irányzatával, a kálvinizmussal összefonódnak. A puritán mozgalmakat I. Károly kegyetlenül üldözi.
Puritánok (purus=tiszta), ill. presbiteriánusok: Legyen teljes személyi és vagyonbiztonság Söpörjenek ki a templomokból minden, a katolicizmusra emlékeztető külsőséget Töröljék el az arisztokratákhoz húzó püspökök hatalmát Az egyházat választott testület, a presbiterek irányítják

Indepedensek (függetlenek) még durvábbak a puritánoknál: Minden egyházközség legyen önálló Semmilyen emberi előírást nem fogadnak el, ha az szerintük ellentmond, az isteni törvényeknek

A skótok sem tetszenek a királynak: Skócia a gazdasági fejlődésben elmaradott, és még radikálisabban reformáció-párti. Kálvini egyházszervezetüket a királytól független, választott testület irányítja. Ezt a skótok nemesi demokráciaként értelmezik. Ez I. Károlynak nem tetszik, meg akarja szüntetni a skótok önállóságát. Ezért a skótok fegyvert ragadnak és szétkergetik I. Károly kirendelt csapatait. Végső elkeseredésében a király összehívja a parlamentet, 1640 tavaszán (12 év szünet után!).

 

A parlament felépítése:

Felsőház: az abszolutizmust támogatják – Arisztokraták és püspökök Alsóház:  az abszolutizmus ellen vannak – Az újnemesség képviselői
– Rövid parlament: Mivel nem tud pénzt szerezni a parlamenttől, a király feloszlatja három hét múlva.
– Hosszú parlament: A skótok betörnek az országba, úgyhogy újra összehívja a parlamentet, amely 1640 novemberétől 1653-ig együtt marad. Csak saját határozata alapján lehet föloszlatni  Adót szedni a parlament felhatalmazása nélkül tilos A miniszterek és a hadsereg ellenőrzése

 

A polgárháború

– Összecsapnak a puritánok (kerekfejűek) a királyhű nemesekkel (gavallérok). A puritánok felfegyverzett parasztokkal erősítik magukat. A király Nottinghambe menekül (1642. január 10.).
– A parlament tábora az erősebb és gazdagabb (támogatják az iparilag fejlett déli, délkeleti országrészek és a hajóhad). A király tábora a gyengébb (támogatják a nyugati és északi területek nemessége, a meggyöngült anglikán egyház és a franciák)
– A parlament egysége megbomlik. A presbiteriánusok megegyezést keresnek a királlyal.
– Hadvezéreik kudarcot vallanak, a király Londont fenyegeti. Ezért az independensek (középrétegek, parasztok) magukhoz ragadják a kezdeményezést. Cromwell megszervezi az „új mintájú hadsereg”-et.
– (A skótok mindvégig amellett harcolnak, aki jobban áll. Először parlament, később a király oldalán.)
– Cromwell hadserege minden döntő ütközetet megnyer, a királyt fogságba ejtik. Ez azonban tovább élezi az ellentétet a presbiteriánusok és az independensek között, és egyre erősebb a levellerek kistulajdonosi irányzata, akik polgári köztársaságot akarnak.
– Cromwell összefog a levellerekkel és bevonul Londonba (1648. december 2.), ahol a parlamentből eltávolítják a presbiteriánusokat, és feloszlatják a felsőházat.
– Stuart Károlyt kivégzik. Anglia (1649) köztársaság.

 

A köztársaság helyzete

– Cromwell felszámolja a levellereket. A polgári köztársaság támogatóinak száma ezzel megfogyatkozik.
– Cromwell az írek ellen fordul. Véres háborúban a sziget nagyrészt angol gyarmattá teszi. A skótokat is lerohanja. Létrejön Anglia, Skócia és Írország politikai egysége.
– Hajózási törvény: csak olyan hajó jöhet be, ami vagy a mienk, vagy olyan áru jön rajta amit ott állítanak elő. Ez sorozatos tengeri háborúkhoz vezet a hollandokkal.
– Utolsó éveiben katonai diktatúra.

 

Restauráció

– Cromwell halála után összeomlik a katonai diktatúra, mert nincs tömegbázisa.
– II. Károlyt (I. fia) koronázzák meg, mert megígéri, hogy vallásszabadság lesz, és hogy nem veszik vissza az arisztokrácia által 1642-től eladott földeket. Az ő utódja II. Jakab.
– Aztán persze megint ugyanaz a nóta: a parlamentet kikapcsolják a kormányzásból. A pénz XIV. Lajostól jön, ezzel azonban ki lesz szolgáltatva Franciaországnak.
– A franciák nyíltan katolizálnak, ezért a parlament meghívja Orániai Vilmost (Hollandia kormányzóját) a trónra II. Jakabot elűzik és fiát mellőzik – győz a népfelség elve.

 

Alkotmányos monarchia

– Elfogadják a Jognyilatkozatot (1689).

o A törvényeket a választott parlament hozza
o A hadügyet és a pénzügyet is ők intézik
o A kormány tagjait a király nevezi ki, de a parlamentnek tartoznak felelősséggel
o Kiépülnek a független bíróságok –

Ebből a francia felvilágosodás képviselői is merítenek ihletet.

 Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!