Hirdetés

A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés

9 perc olvasás
A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés

1. A neoabszolutizmus korszaka

 • (1850-59: Bach korszak, Schwarzenberg – centralizáció; Windischgrätz – föderáció)
 •  a neoabszolutizmus berendezkedése:
  •  M.o. feldarabolása; adóreform; államrendőrség stb…

2.A neoabszolutizmushoz viszonyuló társadalmi csoportok

 • Ókonzervatívak; aktív- és passzív ellenállók; emigránsok
Hirdetés

3.A kiegyezéshez vezető út: Októberi Diploma; Februári Pátens

 • Határozati Párt és Felirati Párt
 • Schmerlingi provizórium
 • Húsvéti Cikk

4. 1867: az osztrák – magyar kiegyezés

 • ennek pontos tartalma: OMM megszületése, közös ügyek, delegációk

5. A horvát vagy kis-kiegyezés (1868)

Munkásmozgalmak 1848 után:

 • 1848-as forradalmak sikertelensége után Európában különböző mozgalmak indultak meg a munkások érdekeinek védelmében.
Hirdetés
 • Proudhon:
  • anarchista /hatalom nélküliek/
  • A gyárakat kisebb műhelyek váltanák fel.
 • Bakutyin:
  • Az 1860-as években egyre több szakszervezet alakul
  • Angliában megalakul:
  • Angol Szakszervezeti Szövetség =  Trade Union Congress
 • Karl Marx:
  • 1867-ben megírta a Tőkét: ebben kifejtette az értéktöbblet elméletét: Az állam haszna a munkások fizetett béréből származik, ezért fel kell szabadítani a munkásokat.
   • követője Lassalle:
  • 1868-ban megalapította az Általános Német Munkás Egyletet
   • 1864-ben megalakult az I. Internacionálé
    • Nemzetközi Munkásszövetség
    • Franciaországi:
     • Párizsi Kommün
  • 1971-ben a francia-porosz háború után Thiers (tjer) kormány alakult meg, Párizsban új választásokat tartottak, ennek örömére 1871. március 28-án kikiáltották a Kommünt, azaz a Párizsi Községtanácsok vették át a hatalmat.
   • Céljuk: Franciaországot Községtanácsok szövetségévé alakítani.
   • Fegyveres harcok bontakoztak ki
   • Fegyveres harcok által a köztársaságiak megerősödtek és megszilárdították a köztársaságot.

Kísérletek Magyarország beolvasztására

 • 1849 után Ausztria ellenőrzése alá rendelte az országot
 • 1839-50 között Alexander von Bach, aki M.o-t irányítja à Bach korszak    (Neoabszolutizmus)

2 elképzelés:

 1. Schwarzenberg à szerinte a beolvasztás után Magyarország Ausztriával centralizált állam legyen (központosítás). Az elnémetesítés folyamatát akarta beindítani à nyílt germanizáció
 2. Windischgrätz:
  1. a föderáció híve volt (laza államszövetség)
  2. bizonyos ügyekben a magyarok önállóak lehetnek

Bach korszak intézkedései

 1. Mo. területét feldarabolta:
  1. leválasztották Erdélyt, Horvátországot, Vajdaságot és a Száva menti határvidéket (ezeket a területeket teljesen Ausztria irányította)
  2. a maradék területet 5 kerületre osztotta 5 fő központtal: Pozsony, Buda, Sopron, Kassa, Nagyvárad
 2. Bevezette az Osztrák adótörvényt 1850-től
 3. 1852-től az Osztrák BTK-t és PTK-t is bevezette
 4. 1853-tól törvénybe foglalta a jobbágyfelszabadítást
 5. Bevezették az államrendőrséget és a csendőrséget és rengeteg besúgót, kémet alkalmaztak:
  1. Tagjai: Bach-huszárok
  2. A magyar társadalom rétegeiben ellenállás fedezhető fel. Több csoportra lebontható, hogy ki hogyan viszonyul a korszakhoz:

            – I. -Ókonzervatívak:

   • Csatlakoznak az abszolutizmushoz
   • osztrákokhoz hű emberek (kevesen voltak)

            – II. -Aktív ellenállók:

   • lázadtak, fegyvert ragadtak a rendszer ellen
   • számos polgárt megsebesítettek, megöltek: Libényi János, Noszlopy Gáspár

            – III. Passzív ellenállók:

   • Deák Ferenc és hívei a közhivatalokban nem vállaltak szerepet és nem fizettek adókat

            – IV. -Emigránsok:

   • olyan politikusok, akik harcoltak a szabadságharc idején, majd 1949 folyamán külföldre menekültek.
   • vezetőjük: – Kossuth Lajos
    • 1851-ig Torino-ban élt, majd szerte a világban Magyarországért harcolt (politikailag)
    • 1894-ben Torinóban halt meg és közben közel 500 beszédet mondott Mo-ért.
     • „beavatkozás a be nem avatkozásért”
     • segítsenek Mo-nak, hogy Ausztria ne avatkozzon be Mo életébe
     • ezért harcolt egész életében
    • terve:Dunai Konföderáció terve
     • Mo és a körülötte lévő kisebb államok Horvátország, Románia, Szerbia és Erdély egy szövetséges államot alakítana ki, ne az osztrákok telepedjenek a magyarokra.
     • a magyar vezetőség utasította el azt a tervet

Az önkényuralom csődje

 • Az emigránsok egy kormányt alapítottak külföldön, Magyar Nemzeti Igazgatóság
 • úgy gondolták, hogy újból szabadságharcot lehetne indítani, ehhez a franciák segítségét kérték, de nem segítettek
 • 1859-ben Bachot menesztették, aki ezután mélyen vallásos életet élt
  • Azután az osztrákok kompromisszumos megoldást ajánlottak a magyaroknak. Azt akarták mindenképpen, hogy az osztrákok és a magyarok mindenképpen együtt maradjanak.
 • Ekkor lett Döblingben öngyilkos Széchenyi István, előtte írta meg röpiratát:
  • Ein Blich, Egy pillantás.

1860 okt. 20. Ferenc József kiadja az Októberi Diplomát:

Lapozz a további részletekért

1 2 3


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!