Hirdetés

Hétköznapi kommunikációs konfliktusok

4 perc olvasás
Hétköznapi kommunikációs konfliktusok

A kommunikációról és résztvevőiről

A kommunikáció egy információ mozgásba lendítése, két fél közötti szándékos és kölcsönös fölhasználása. Kommunikációról általában emberi környezetben beszélünk, de beszélhetünk állatok, illetve emberek-állatok közötti kommunikációról is. A nyelvi közlésfolyamatban több tényezőnek van szerepe. A legfontosabbak: a beszélő és a hallgató, az üzenet, a kód (vagyis a nyelv), a csatorna és a beszédhelyzet.

Hirdetés

Beszélő:

 • közölni akar valamit.
 • Ez olykor teljesen átgondolatlan, reflexszerű, automatikus cselekedet (mindennapos köszönés), máskor átgondolt, megformált közlés (önéletrajz megírása, hozzászólás átgondolása).
 • Beszélő lehet adó, jeladó vagy közlő.

Hallgató:

 • Az, akinek az üzenetet szánjuk.
 • Észleli, felfogja és értelmezi a hallottakat. Hallgatót nevezhetjük vevőnek, jelvevőnek, befogadónak vagy címzettnek.
 • A hallgatóból válhat beszélő (közlő).

A beszélő továbbítja közölnivalóját a hallgatónak üzenet formájában. Az üzenetet a beszélő formába önti (kódolja), a hallgató önmaga számára megfejti, lefordítja (dekódolja).

Kód:

 • Hagyományokon alapuló, közösségileg elfogadott szabályrendszer.
 • Van nem nyelvi kód (nonverbális), illetve verbális (szóbeli) kód.
Hirdetés

Csatorna:

 • A beszélő és a hallgató között létrejövő kommunikációs közeg.

Beszédhelyzet:

 • kontextus, szituáció, az a kommunikációs közeg, melyben a közlemény megkapja a maga teljes jelentését

Kommunikációs konfliktusok

 • A kommunikációban közösen ismert nyelvre van szükség, ez lehet az anyanyelv vagy mindkét fél által ismert idegen nyelv, ha azonban a felek nem egy nyelvet beszélnek, akkor az kommunikációs konfliktushoz vezet pl.: magyar anyanyelvű, idegen nyelven nem beszélő személy beszélget egy külföldivel – nem nyelvi kommunikációval kénytelenek megoldani a helyzetet;
 • Ugyanígy kultúrbeli, szokásbeli eltérések is okozhatnak bonyodalmakat, ha nem ismerjük azoknak pontos jelentését, illetve más helyen vagy közegben más értelmet nyernek közölnivalóink pl.: szokásbeli eltérések két ország népe között, különböző köszönési formák;
 • Anyanyelven belül is lehet fennakadás a megértésben: amikor a partner különleges nyelvváltozatot beszél, ismeretlen szavakat, szakszavakat használ, esetleg nagyon furcsa módon fűzi össze gondolatait pl.: korosztályok között nyelvi kifejezések, szókészletek más értelműek;
 • Konfliktus okozhat a közvetítő közeg vagy csatorna meghibásodása, külső tényezők befolyásolása, az információ továbbításának valamilyen módon való akadályozása pl.: zajt keltő zavaró hatások, telefondrót meghibásodása, levél elkeveredik a Postán;
 • Magában a beszédhelyzetben is adódhatnak konfliktusok, félreértések, melyek hatással vannak a közlés lefolyására pl.: mindkét kar felemelése mást jelent egy koncerten, futballmeccsen, tesnevelésórán vagy kivégzőosztag előtt; a kutya farkcsóválása is mást jelent az uralkodás és a behódolás szituációjában;
 • A kommunikációt zavaró tényező lehet még a nem megfelelő szókincs, nyelv vagy stílus használata,
 • illetve a kommunikáció sikerességét is gátolhatják olyan tényezők mint például a kommunikációs közegben létrejöhető zaj (pl.: hangzavar, fejfájás);
 • Gyakran már a kommunikáció előkészítésében hibázunk, nem gondoljuk át mit akarunk elérni;
 • Kommunikációs gátak / félreértés / nem elég árnyalt kifejezésmód, kettős értelmű szavak kifejezések használata;
 • az információveszteség;
 • hitelvesztés;
 • a kommunikációs lánc megszakadása.