Beszéd és nyelv

A nyelv a társadalomban élő emberek beszédtevékenységére szolgáló eszközrendszer, mely alkalmas a valóság tükrözésére.
A társadalmi fejlődés során jött létre, így a társadalmi létezés elengedhetetlen feltétele.
Megkülönböztetünk élő és holt nyelveket. Egy nyelv addig élő, amíg létezik olyan közösség, melynek tagjai használják.
A nyelv a legegyetemesebb jelrendszer, nyelvi jelek sokaságából és azokat összekötő nyelvtani szabályokból áll.
A nyelv az egyes embertől függetlenül létezik és alapja a beszédtevékenységünknek, ezzel szemben a beszéd a nyelv egyéni és aktuális alkalmazása, a nyelv működése és fizikailag érzékelhető megnyilvánulás.

 

 

 

Nyelv

 • Jel- és szabályrendszer
 • Hagyományozott
 • Társadalmi jelenség
 • Független az egyéntől
 • Egyfajta rendszer
 • Kollektív tudatban létezik

 

Beszéd

 • tevékenység
 • egyéni
 • függ az egyéntől
 • (ennek) alkalmazása
 • kollektív szabályrendszer egyéni módon való alkalmazása

A beszéd és a nyelv egymással elválaszthatatlan kölcsönhatásban van, mert a nyelv a beszéd alapja, a beszéd a nyelv alkalmazása.