Hirdetés

A nyelv és a beszéd

4 perc olvasás
A nyelv és a beszéd

 A beszéd, mint cselekvés egyedi alkotótevékenység, az egyén hozza létre az adott kommunikációs helyzetben. A nyelv és a beszéd nagyon szorosan összefügg.

Hirdetés
 • A nyelv nem más, mint eszközkészlet, a beszéd ennek a működtetése, azaz a működésben lévő nyelv.
 • A beszéd nyelvhasználat, alapja a nyelv, ami egy kollektív, közös társadalmi jelenség.
 • A beszéd tevékenység, a nyelv alkalmazása, egyéni alkalmazás, felhasználás.
 • A beszéd az emberi kommunikáció legkifejezőbb, leggyakoribb, legfontosabb eszköze.

Austin, beszédaktus elmélete szerint minden mondatban benne van a cselekvésnek valamilyen szándéka.

Cselekszünk, ha:

 •  informálunk másokat
 •  figyelmeztetünk valakit
 •  rendelünk, ösztönözzük, meggyőzzük, rábeszéljük…

Tehát a beszéd aktus, vagy más néven a beszédtett a kommunikáció és a szöveg egyik funkciója, amely során a beszélő valamilyen cselekvést hajt végre.

Hirdetés

John Searle szerint a beszédnek, mint cselekvésnek 4 összetevője van.

 •  a megnyilatkozás kimondása vagy leírása (egy kérdés)
 • az utalás vagy kijelentés végrehajtása (megnyilatkozással elvégzett cselekvés, a kérdés kimondása)
 • a kijelentés értelmezésének a jelzése (a kérdéssel elérni kívánt cél)
 •  a beszédtevékenység által elérni kívánt hatás (a kérdésből következő elvárások)

A beszédben, mint olyanban a kifejező, ábrázoló és felhívó funkciók érvényesülnek, ami alapvetően szándékos, hiszen az emberi beszédben a cél dominál. Ez a cél pedig nem más, mint a társadalmi kapcsolatok megvalósításai.

A beszéd funkciói:

 • információközlés
 • gondolatközlés
 • egy cselekvés tudomásul vétele
 • érzelmi világ, akarat, lelkiállapot kifejezése
 • visszajelzés, befolyásolás
 • óhaj, felszólítás, parancs, felkiáltás, kérés

Pragmatica – másodlagos üzenetek szinte fontosabb – melegem van –nyissa ki valaki az ablakot.

Hirdetés

Beszéd, mint cselekvés 

 • a hangképzés is része
 • metakommunikációs eszközök

Az emberi beszédet attól számítjuk, amikor még nem csak ösztönös felhívásként, vagy reakcióként jelent meg a hangkapcsolat, hanem amikor a valóságról közölni akart valamit.

A beszéd és a nyelv kapcsolata:

 • a nyelvi jelekből a kommunikáció során a nyelv által előírt szabályok szerint mondatokat, szövegeket formálunk. A nyelvi jeleket a beszédben alkalmazzuk, tehát a beszéd valójában működésben levő nyelv.
 • a nyelv egy eszközkészlet, a beszéd ennek működtetése.
 • a nyelv és a beszéd szorosan összetartozó fogalmak, nem választhatók szét.
 • a nyelv a nyelvi jeleknek és szerkesztési szabályoknak az összessége.
 • a beszéd egyéni jelenség, az egyén alkotja az adott kommunikációs helyzetben.
 • a nyelv közös (kollektív), társadalmi jelenség, amelyet az egyén a beszéd megalkotásakor használ.
 • a szöveg nem nyelvi jelenség, hanem a nyelv használata, a beszéd része.

A nyelv és a kommunikáció:

 • elválaszthatatlanok, nyelv nélkül nem lehet kommunikálni
 • ezekhez szorosan kapcsolódnak a viselkedés, a nem nyelvi eszközök
 • a nyelv állandó – mivel fennmarad -, de változó is – mert változik a szókészlete, új szavakkal gazdagodik, néhány elkopik/tűnik, más-más területen máshogy használják, tájszólás -.
Hirdetés

A nyelv és a társadalom:

 • nyelvhasználatunkat befolyásolják külső – lakóhely, foglalkozás, iskolázottság –, és belső – életkor, nem, öröklött tulajdonságok – tényezők is.
 • ezek felismerhetőek a beszédben, magatartásformában.

A nyelv és a gondolkodás:

 • két ellentétes vélemény létezik: van aki szerint a nyelv és a gondolkodás egy és ugyanaz, míg mások úgy gondolják, hogy nem ugyanaz.
 • ma az az elfogadott tény, hogy a nyelv és a gondolkodás kölcsönösen feltételezi egymást, vagyis a nyelv a gondolkodáshoz nélkülözhetetlen, de a nyelv megértéséhez gondolkodni kell.