Hirdetés

Közéleti és hivatalos szövegek stílusa

3 perc olvasás
Közéleti és hivatalos szövegek stílusa

Közéleti és hivatalos szövegek stílusa

A stílus fogalma: a szöveg nyelvi elemei és a kifejezendő tartalom kapcsolata, választás és elrendezés eredménye, többlettartalommal gazdagítja a szöveget, hatást gyakorol a hallgatóra, lehet gondolati, érzelmi vagy hangulati többlet.

Hirdetés

stílusréteg: társadalmi érintkezés meghatározott területein és meghatározott helyzetekben tipikusan használt nyelvi-stilisztikai eszközök rendszere.
Megkülönböztetünk

 • Magánéleti,
 • Közéleti,
 • Hivatalos,
 • Tudományos,
 • Publicisztikai stílusréteget.

Közélet: az emberek társadalmi érintkezésének tere. Közélet része az országos, kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi intézmények, iskola, munkahely, vallási, sport vagy egyéb körök élete.

Közéleti szövegek fajtái:

 • Szónoki beszéd
 • Felszólalás
 • Hozzászólás

Szónoki beszéd, retorika

 • Célja: meggyőzés
 • Kommunikációs funkciója általában felhívó
Hirdetés

Jellemzői:

 • Hatásosságra való törekvés
 • Érvelés
 • Különböző stíluseszközök, alakzatok, szóképek
 • Hangzó beszéd zenei eszközei
 • Költői kérdések, felkiáltások
 • Szóhasználat: igényes, választékos
 • Ünnepélyesség, fennkölt hangnem
 • Szövegnyelvezete világos
 • Szerkezete, felépítése áttekinthető

Hivatalos stílus: az állami szervezeteknek, hatóságoknak, intézményeknek és magánszemélyeknek érintkezésében használatos stílus.

Műfajai
Írott:

 • Jogszabály
 • Rendelet
 • törvény
 • szabályzat
 • kérvény
 • felszólítás
 • meghatalmazás
 • hivatalos levél
 • hivatalos helyekre benyújtott életrajz

Szóbeli:

 • Vita
 • Hozzászólás
 • Tárgyalás
 • Előadás
 • szónoklat.

Célja felhívás, vagy pontos tájékoztatás

Jellemzői

 • különböző nyelvváltozatokra épül: igényes szintű köznyelvre, a témától, műfajtól függően szakmai nyelvekre
 • a szerkesztésmódja egyértelmű és pontos (írásban tagolással érhető el, szóban mondatfonetikai eszközök használatával)
 • érzelmi funkció teljesen hiányzik
 • nem feltétlenül törekszik a világos, szemléletes mondatszerkesztésre
 • többszörösen összetett mondatok
 • terjedelmes szószerkezet
 • személytelen hangnem
 • hiányzik az esztétikai hatásra való törekvés
 • képszerűség stíluseszközei hiányoznak
 • Gyakoriak a bonyolult mondatszerkezetek, hivatkozások és ismétlések
 • Latin eredetű szavak használata megsokszorozódik
 • semleges stílushatású szavak
 • Tipikus hibák: terjengősség, sablonosság, idegenszerűség.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!