Hirdetés
Hirdetés

Közéleti és hivatalos szövegek stílusa

3 perc olvasás

Közéleti és hivatalos szövegek stílusa

A stílus fogalma: a szöveg nyelvi elemei és a kifejezendő tartalom kapcsolata, választás és elrendezés eredménye, többlettartalommal gazdagítja a szöveget, hatást gyakorol a hallgatóra, lehet gondolati, érzelmi vagy hangulati többlet

Hirdetés

stílusréteg: társadalmi érintkezés meghatározott területein és meghatározott helyzetekben tipikusan használt nyelvi-stilisztikai eszközök rendszere.
Megkülönböztetünk

 • -Magánéleti,
 • -Közéleti,
 • -Hivatalos,
 • -Tudományos,
 • -Publicisztikai stílusréteget.

Közélet: az emberek társadalmi érintkezésének tere. Közélet része az országos, kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi intézmények, iskola, munkahely, vallási, sport vagy egyéb körök élete.

Közéleti szövegek fajtái:

 • -Szónoki beszéd
 • -Felszólalás
 • -Hozzászólás

Szónoki beszéd, retorika

 • -Célja: meggyőzés
 • -Kommunikációs funkciója általában felhívó

Jellemzői:

 • Hatásosságra való törekvés
 • Érvelés
 • Különböző stíluseszközök, alakzatok, szóképek
 • Hangzó beszéd zenei eszközei
 • Költői kérdések, felkiáltások
 • Szóhasználat: igényes, választékos
 • Ünnepélyesség, fennkölt hangnem
 • Szövegnyelvezete világos
 • Szerkezete, felépítése áttekinthető

Hivatalos stílus: az állami szervezeteknek, hatóságoknak, intézményeknek és magánszemélyeknek érintkezésében használatos stílus.

Műfajai:
Írott:

 • Jogszabály
 • Rendelet
 • törvény
 • szabályzat
 • kérvény
 • felszólítás
 • meghatalmazás
 • hivatalos levél
 • hivatalos helyekre benyújtott életrajz

Szóbeli:

 • Vita
 • Hozzászólás
 • Tárgyalás
 • Előadás
 • szónoklat.

Célja felhívás, vagy pontos tájékoztatás

Jellemzői:

 • -különböző nyelvváltozatokra épül: igényes szintű köznyelvre, a témától, műfajtól függően szakmai nyelvekre
 • -a szerkesztésmódja egyértelmű és pontos (írásban tagolással érhető el, szóban mondatfonetikai eszközök használatával)
 • -érzelmi funkció teljesen hiányzik
 • -nem feltétlenül törekszik a világos, szemléletes mondatszerkesztésre
 • -többszörösen összetett mondatok
 • -terjedelmes szószerkezet
 • -személytelen hangnem
 • -hiányzik az esztétikai hatásra való törekvés
 • -képszerűség stíluseszközei hiányoznak
 • -Gyakoriak a bonyolult mondatszerkezetek, hivatkozások és ismétlések
 • -Latin eredetű szavak használata megsokszorozódik
 • -semleges stílushatású szavak
 • -Tipikus hibák: terjengősség, sablonosság, idegenszerűség.

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!