A szóbeli közlés

Az írásbeli közlés

– akusztikai, időbeli benyomást kelt, általában mulandó

– vizuális, síkbeli benyomást kelt, időben kevésbé korlátozott

– a mondatokat hanglejtés (modalitás) jellemzi

– az írásjeleknek van tagoló szerepe

– visszajelzési lehetőségek vannak

– a visszajelzési lehetőségek korlátozottak, időben késleltettek

– gyors gondolkodást igényel

– időt hagy a gondolkodásra

– a nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök egyaránt fontosak

– a nem nyelvi kifejezőeszközök kevésbé fontosak

– ösztönösebb, igénytelenebb, lazább szerkesztésű

– tudatosabb, igényesebb, szabályosabb szerkesztésű

– normatív szabályokhoz (nyelvi illemszabályokhoz) kevésbé igazodik

– normatív szabályai (nyelvi illemszabályai) szigorúbbak