Hirdetés

A kommunikáció funkciói és tényezői

4 perc olvasás
A kommunikáció funkciói és tényezői

Alapvető fogalmak

 • Kommunikáció: Bármely jelrendszernek az emberi érintkezésben való kölcsönös felhasználása.
  Pl: mimika, gesztusok, jelbeszéd
 • Közlésfolyamat: A nyelvnek mint jelrendszernek az emberi érintkezésben való kölcsönös felhasználása.
 • Információ: Egyoldalú tájékoztatás ill. tájékozódás. Visszajelzés nincs. Emberek közötti beszédet jelenti.
  Pl: újságot olvasás, rádió hallgatás, tv nézés
Hirdetés

A kommunikáció tényezői

A közlésfolyamat teljessége folyamatos vagy esetenként szerepcserét is feltételez, amikor a feladóból címzett, a vevőből pedig közlő válik. Bármelyik tényező hiánya sikertelenné teszi a kommunikációt.

 • Az információ elindítója, adója vagy feladója, aki vagy ami beszél vagy közöl valamit.
 • A címzett vagy vevő az, akinek az információt szánták
 • A közvetítő közeg vagy csatorna, az információ továbbításának eszköze: levegő, telefondrót, elektromágneses hullám stb.
 • A közlemény vagy üzenet, a továbbított információ tárgya
 • Kódnak nevezzük azt a közleményt kifejező nyelvi vagy jelrendszer elemeit és szabályait, melyeket a résztvevők kölcsönösen ismernek.
 • Beszédhelyzet vagy szituáció a kommunikációs közeg, amelyben a közlemény megkapja a maga teljes jelentését, mindazon tényezőket értjük rajta, amelyek hatással vannak a közlés lefolyására.

A kommunikáció funkciói

Alapvető funkciók

1. Tájékoztató funkció

 • Információátadás, vélemény vagy gondolatközlés egy adott dologról, a valóságról.
 • Pl.: Az iskolában a tanítás 8 órakor kezdődik.

2. Érzelemkifejező funkció

 • Az én, a személyiség megnyilvánulása, érzéseink, vágyaink megfogalmazása
 • Pl.: szeretlek, gyűlöllek, szeretnék nem gondolni semmire
Hirdetés

3. Felszólító funkció

 • A hallgató befolyásolására való törekvés
 • Pl.: kérés, felszólítás, kívánság

Másodlagos, kifejező funkciók

1. Kapcsolatfenntartó funkció

 • A köszönések, a társalgást bevezető és fenntartó formulák
 • Pl.: Szép időnk van, ugye?

2. Értelmező vagy metanyelvi funkció

 • A nyelvi megformálásra, vagyis magára a nyelvre tesszük fel a kérdést
 • Pl.: Hogy is fejezzem ki magam? Hogy is mondjam?

3. Esztétikai vagy művészeti funkció

 • Amikor az üzenet nyelve művészi megformáltságú
 • Pl.: bármelyik műalkotás

Az állati és az emberi kommunikáció különbségei és közös vonásai

Állati kommunikáció

 • Zárt (bizonyos helyhez kötött )
 • Meghatározott számú közlést tesz lehetővé
 • Tagolatlan
 • Öröklött, ösztönös
 • Biológiai indíttatású (veszélyérzet, éhség, fajfenntartás)
 • Információátadás
Hirdetés

Emberi kommunikáció

 • Nyitott (végtelen számú beszédbeli jelzésre képes)
 • Tanult (csak a beszéd képessége öröklődött)
 • Mondatalkotásra is alkalmas
 • Általában tagolt
 • Az ábrázolás a domináns
 • Segítségével jellemezni lehet valóságos vagy elképzelt eseményt, helyzetet, személyt, dolgot
 • Információcserére szolgál

Közös vonások

 • A jeladás, illetve a jelek vételének képessége;
 • jelzés ;
 • információátadás.

A verbális és a nem verbális kommunikáció

Verbális kommunikáció

 • A természetes emberi nyelven megvalósult közlés

Nem verbális kommunikáció/Nonverbális kommunikáció

 • A viselkedés szabályozásához szükséges nem nyelvi jelek összessége, vagyis a testbeszéd.

A verbális és nem verbális kommunikáció közös jellemzői

 • Mindkettő közlésfolyamat, kommunikáció
 • A nyelv- és a testbeszéd is jelrendszert alkot
 • A gesztusoknak is van értelmezhető jelentésük
 • A testbeszéd sem izolált gesztusokból, hanem gesztuscsoportokból, „mondatokból” áll.
Hirdetés