Hirdetés
Hirdetés

Német vonzatos igék

14 perc olvasás

A tételt kizárólag az érettségi.com látogatói használhatják! Átvenni csak az oldal írásos engedélyével lehet!!

1. Elöljáró nélkül álló német vonzatos igék (német nyelvtan)

1.1. Tárgyesettel álló német vonzatos igék

 • abholen – valakit/valamit elhoz, érte megy
 • heiraten – férjhez megy
 • brauchen – szüksége van valamire
 • abbrennen – leéget vmit
 • anfahren – elgázol vkit
 • anfallen – rátámad vkire
 • anhaben – visel vmit
 • anlachen – ránevet vkire
 • anlügen – hazudik vkinek
 • anrufen – felhív vkit
 • anschreien – ráordít vkire
 • anstarren – rábámul vkire
 • anstaunen – megbámul vkit
 • antreten – megkezd vmit
 • beantworten – válaszol vmire
 • beginnen – kezd vmit
 • behandeln – bánik vkivel, szól vmiről
 • bekommen – kap vmit
 • benötigen – szüksége van vmire
 • beraten – tanácsot ad vkinek
 • beruhigen – megnyugtat vkit
 • beschimpfen – szid vkit
 • beschwören – esküszik vmire
 • besitzen – van vmije
 • besorgen – beszerez, elvégez, ellát vmit
 • besteigen – beszáll vmibe, felmászik vmire
 • betreffen – vonatkozik vmire
 • betreten – belép vhova
 • betreuen – gondoskodik vkiről
 • bewältigen – megbirkózik vmivel
 • brauchen – szüksége van vmire
 • charakterisieren – jellemez vkit
 • dauern – tart vmennyi ideig
 • decken – terít
 • entschuldigen – megbocsát vmiért
 • enttäuschen – csalódást okoz vkinek
 • forschen – kutat vmit, vmi után
 • fragen – kérdez vmit
 • geben, es – van, akad, létezik, előfordul vmi
 • gewohnt sein – megszokik vmit
 • gucken – néz vmit
 • haben – van vmije, birtokol vmit
 • haben, eilig, es – siet
 • haben, gut, es – jó dolga van
 • haben, leicht, es – könnyű dolga van
 • haben, satt – elege van vmiből
 • haben, schlecht, es – rossz dolga van
 • haben, schwer, es – nehéz dolga van
 • heiraten – megházasodik
 • holen – hoz vmit
 • kämmen – megfésül vmit
 • kennen – ismer vmit/vkit
 • kennen lernen – megismerkedik vkivel
 • kochen – főz vmit
 • kontrollieren – ellenőriz vmit
 • kosten – kerül vmibe, megkóstol vmit
 • legen – odatesz vmit
 • lernen – tanul vmit
 • loswerden – megszabadul vmitől
 • machen, kaputt – tönkretesz vmit
 • machen, Musik – zenél
 • meinen – gondol, vél vmit
 • missbrauchen – visszaél vmivel
 • nachschlagen – utánanéz vminek
 • nehmen, in Angriff – hozzáfog vmihez
 • nehmen, Platz – helyet foglal
 • passieren – átmegy vmin
 • schmerzen – fájdalmat okoz vkinek
 • singen – énekel vmit
 • spielen – játszik vmin
 • sprechen – beszél vkivel
 • treffen – találkozik vkivel
 • umgehen – kijátszik, megkerül vmit
 • umkreisen – kering vmi körül
 • unternehmen – vállalkozik vmire
 • überstehen – átesik vmin, átvészel vmit
 • verdienen – pénzt keres, megérdemel vmit
 • vereinbaren – megegyezik vmiben
 • vergessen – elfelejt vmit
 • wagen – mer vmit
 • wetten – fogad vmennyibe

 

1.2. Részes esettel álló német vonzatos igék

 • sich anschlieβen – csatlakozik valakihez/valamihez
 • begegnen – véletlenszerűen találkozik valakivel
 • belegen – mellékel valamihez valamit
 • folgen – követ valakit
 • gehören – tartozik valami valakihez/valamihez
 • helfen – segít valakinek valamiben
 • mitteilen – közöl valakivel valamit
 • sich nähern – közeledik valamihez
 • trauen – hisz valakiben/valamiben
 • vorbeugen – megelőz valamit

 

 

2. Elöljárószóval álló német vonzatos igék (német nyelvtan)

2.1. AN + tárgyesettel álló vonzatos igék

 • appellieren – fellebbez vmiért
 • denken – gondol vkire
 • glauben – hisz vmiben
 • grenzen – határos vmivel
 • klopfen – kopogtat vmin
 • kommen, an die Reihe – következik
 • sich anpassen – alkalmazkodik vmihez
 • sich erinnern – emlékszik vkire
 • sich gewöhnen – hozzászokik vmihez
 • sich lehnen – nekitámaszkodik vminek
 • sich machen – hozzáfog vmihez
 • sich wenden – fordul vkihez, szól vkinek
 • stoßen – nekiütközik vminek, csatlakozik vmihez

 

2.2. AUF + tárgyesettel álló vonzatos igék

 • achten – törődik vkivel
 • ankommen, es – függ vmitől
 • ärgerlich sein – neheztel vkire
 • aufmerksam sein – figyelmes vmire
 • aufpassen – figyel vkire
 • ausgehen – törekszik vmire
 • ausweichen – áttér vmi másra
 • böse sein – dühös vkire
 • brennen – ég vmiért
 • eingehen – belemegy vmibe, elfogad vmit
 • folgen – követ vmi vmit
 • gehen – nyílik vmi vhova
 • halten – ad vmire
 • hinweisen – tájékoztat vmiről
 • hoffen – remél vmit
 • kommen – rájön vmire
 • losgehen – rátámad vkire
 • neidisch sein – irigy vkire
 • rechnen – bízik vmiben
 • sich berufen – utal vkire
 • sich besinnen – eszébe jut vmi
 • sich beziehen – vonatkozik vkire
 • sich einlassen – belebocsátkozik vmibe
 • sich einstellen – igazodik vmihez
 • sich freuen – előre örül vminek
 • sich verlassen – megbízik vkiben
 • sich verlegen – nekifekszik vminek
 • sich verstehen – ért vmihez
 • schimpfen – szid vmit
 • stolz sein – büszke vkire/vmire
 • stoßen – rábukkan vmire
 • ungehalten sein – neheztel vkire
 • vertrauen – bízik vmiben
 • verzichten – lemond vmiről
 • warten – vár vkit/vmire
 • zufahren – odamegy vkihez /kocsival/
 • zugehen – odamegy vkihez
 • zukommen – vár vmi vkire

 

2.3. FÜR + tárgyesettel álló vonzatos igék

 • arbeiten – készül, tanul vmire
 • ausreichen – futja /pénz/ vmire
 • bekannt sein – ismert vmiről
 • eintreten – kitart vmi mellett
 • empfänglich sein – hajlamos vmire
 • geeignet sein – alkalmas vmire
 • gelten – számít vminek, érvényes vkire
 • hoffen – reménykedik vmiben
 • kommen – rájön vmire
 • können, nicht – nem tehet róla
 • nützlich sein – hasznos vmire
 • reichen – elég vmire
 • sich ausgeben – kiadja magát vminek
 • sich aussprechen – szorgalmaz vmit
 • sich bemühen – fáradozik vkiért
 • sich eignen – alkalmas vmire
 • sich einsetzen – kiáll vmi mellett
 • sich entscheiden – dönt vmi mellett
 • sich entschuldigen – bocsánatot kér vmiért
 • sich gehört, es – illik vkihez
 • sich halten – tartja magát vminek
 • sich interessieren – érdekli vmi
 • schädlich sein – káros vmire
 • sein – támogat vmit
 • sorgen – gondoskodik vmiről
 • stimmen – szavaz vkire
 • verantwortlich sein – felelős vmiért
 • werben – reklámoz vmit
 • zuständig sein – illetékes vmiben

 

2.4. Gegen + tárgyesettel álló vonzatos igék

 • aufmerksam sein – figyelmes vkivel
 • empfindlich sein – érzékeny vmire
 • sich entscheiden – dönt vmi ellen
 • sein – ellenez vmit
 • verstoßen – vét vmi ellen

 

2.5. IN + tárgyesettel álló vonzatos igék

 • ausbrechen – kitör vmiben
 • gehören – ott a helye vminek/vkinek
 • sich verwandeln – átváltozik vmivé
 • verliebt sein – szerelmes vkibe

 

2.6. UM + tárgyesettel álló vonzatos igék

 • ängstigen – aggódik vkiért
 • bangen – félt vmit
 • besorgt sein – aggódik vkiért
 • bitten – kér vmit
 • feilschen – alkudozik vmin
 • gehen, es – szó van vmiről
 • kämpfen – harcol vmiért
 • kommen – elveszít vmit
 • nachsuchen – kér vmit
 • ringen – küzd vmiért
 • sich bemühen – törekszik vmire
 • sich bewerben – megpályáz vmit
 • sich handeln, es- szó van vmiről
 • sich kümmern – törődik vkivel
 • sich sorgen – aggódik vkiért
 • schade sein, es – kár vmiért
 • streiten – veszekszik vmin
 • trauern – gyászol vkit
 • verlegen sein – zavarban van
 • weinen – sirat vkit
 • wetten – fogad vmibe

 

2.7. ÜBER + tárgyesettel álló vonzatos igék

 • ärgerlich sein – mérges vmi miatt
 • aufgebracht sein – fel van háborodva vmi miatt
 • bekümmert sein – szomorú vmi miatt
 • beleidigt sein – meg van sértődve vmi miatt
 • berichten – beszámol vmiről
 • beunruhigt sein – nyugtalankodik vmi miatt
 • denken – vélekedik vmiről
 • diskutieren – vitatkozik vmiről, társalog vmiről
 • empört sein – fel van háborodva vmi miatt
 • entscheiden – dönt vmiről
 • entsetzt sein – megrémül vmitől
 • erbittert sein – el van keseredve vmi miatt
 • erfreut sein – örül vminek
 • ergreifen – megragad vmit
 • erschrecken – megrémül vmi láttán/hallatán
 • erstaunt sein – csodálkozik vmin
 • erzählen – mesél vmiről
 • fahren – átmegy vmin /kocsival/
 • froh sein – örül vminek
 • gehen – átmegy vmin
 • glücklich sein – boldog vmi miatt
 • grübeln – töpreng vmin
 • herrschen – uralkodik vmin
 • informiert sein – tájékozott vmiben
 • jammern – siránkozik vmin
 • klagen – panaszkodik vmire
 • lachen – nevet vmin
 • nachdenken – gondolkodik vmin
 • nachgrübeln – töpreng vmin
 • reden – beszél vkiről
 • sich amüsieren – szórakozik
 • sich ärgern – bosszankodik vmin
 • sich aufregen – felizgatja magát vmi miatt
 • sich äußern – nyilatkozik vmiről
 • sich aussprechen – véleményt mond vkiről
 • sich beklagen – panaszkodik vmire
 • sich einigen – egyetért vmivel
 • sich empören – felháborodik vmin
 • sich entrüsten – megbotránkozik vmin
 • sich freuen – örül a már meglévő dolognak
 • sich hinwegsetzen – túl teszi magát vmin
 • sich machen, auf den Weg – útra kel
 • sich machen, lustig – mulat vkin
 • sich trösten – megvigasztalódik vmivel
 • sich unterhalten – beszélget vkiről
 • sich wundern – csodálkozik vmin
 • scherzen – tréfálkozik vmivel
 • schreiben – ír vkiről
 • sein, im Bilde – tisztában van vmivel
 • spotten – kicsúfol vkit
 • sprechen – beszél vkiről
 • staunen – csodálkozik vmin
 • stolpern – megbotlik vmiben
 • ungehalten sein – bosszankodik vmi miatt
 • urteilen – megítél vkit
 • verbittert sein – elkeseredik vmi miatt
 • verfügen – rendelkezik vmivel
 • verwundert sein – csodálkozik

 

2.8. AN + részes esettel álló vonzatos igék

 • ändern – változtat vmin
 • arbeiten – dolgozik vmin
 • arm sein – szegény vmiben
 • aussetzen – kifogásol vmit
 • beteiligt sein – részt vesz vmiben
 • bleiben, am Leben – életben marad
 • einbüssen – veszít vmiből
 • erkranken – elkap vmilyen betegséget
 • erkrankt sein – beteg
 • fehlen, es – múlik vkin
 • festhalten – ragaszkodik vmihez
 • gewinnen – nagyobb lesz vmilyen téren
 • haben, Spaß – örömét leli vmiben
 • handeln – bánik vkivel
 • interessiert sein – érdekelt vmiben
 • krank sein – beteg
 • leiden – szenved vmitől
 • liegen – múlik vmin
 • liegen, es – múlik vkin
 • mitwirken – közreműködik vmiben
 • reich sein – gazdag vmiben
 • sich berauschen – megmámorosodik vmitől
 • sich bereichern – meggazdagszik vmiből
 • sich beteiligen – részesedik vmiben
 • sich ergötzen – élvez vmit
 • sich festhalten – ragaszkodik vmihez
 • sich frieren, es – fázik vmije
 • sich stören – zavarja vmi
 • sich verletzen – megsérül vmije
 • schuld sein – hibás vmiben
 • sparen – spórol vmin
 • sterben – meghal vmiben
 • teilnehmen – részt vesz vmin
 • unschuldig sein – ártatlan vmiben
 • vergehen, die Freude – elmegy a kedve vmitől
 • verlieren – veszít vmiből
 • vorbeifahren – elmegy vmi mellett /kocsival/
 • vorbeigehen – elmegy vmi mellett
 • vorbeireden – mellébeszél vminek
 • zunehmen – gyarapodik vmiben
 • zweifeln – kételkedik vmiben

 

2.9. AUF + részes esettel álló vonzatos igék

 • beharren – ragaszkodik vmihez
 • bestehen – ragaszkodik vmihez

 

2.10. BEI + részes esettel álló vonzatos igék

 • angesehen sein – tekintélye van vki előtt
 • beliebt sein – kedvelt vki számára
 • bleiben – marad vmiben
 • liegen – múlik vmin/vkin
 • sich machen, beliebt – megkedvelteti magát vkivel
 • unentbehrlich sein – nélkülözhetetlen vmihez
 • verständnisvoll sein – megértő vkivel szemben

 

2.11. IN + részes esettel álló vonzatos igék

 • schwach sein – gyenge vmiben
 • stark sein – erős vmiben

 

2.12. MIT + részes esettel álló vonzatos igék

 • anfangen – elkezd vmit
 • aufhören – abbahagy vmit
 • auskommen – ”kijön” vkivel/vmiből
 • beginnen – elkezd vmit
 • bekannt sein – ismer vkit
 • fertig sein – kész vmivel
 • sich abfinden – belenyugszik vmibe
 • sich beschäftigen – foglalkozik vkivel
 • sich verabreden – találkozót beszél meg vkivel
 • vertraut sein – járatos vmiben
 • verwandt sein – rokona vkinek
 • zögern – halogat vmit
 • zufrieden sein – elégedett vmivel

 

2.13. NACH + részes esettel álló vonzatos igék

 • aussehen – vmilyennek látszik
 • begierig sein – vágyakozik vmire
 • duften, es – vmilyen illat van
 • durstig sein – szomjazik vmire
 • forschen – kutat vmit
 • fragen – megérdeklődik vmit
 • geraten – hasonlít vkire
 • hungrig sein – éhezik vmire
 • riechen, es – vmilyen szag van
 • sich anstellen – sorba áll vmiért
 • sich erkundigen – érdeklődik vmi felől
 • sich richten – igazodik vkihez
 • sich sehnen – vágyódik vmire
 • schmecken – vmilyen íze van
 • streben – törekszik vmire
 • suchen – keres vmit
 • trachten – törekszik vmire
 • verlangen – vágyik vmire
 • verrückt sein – megőrül vmiért

 

2.14. UNTER + részes esettel álló vonzatos igék

 • leiden – szenved vmitől
 • verstehen – ért vmit vmi alatt

 

2.15. VON + részes esettel álló vonzatos igék

 • abhängen – függ vkitől
 • absehen – mellőz vmit
 • abstechen – különbözik vmitől
 • ausgehen – kiindul vmiből
 • begeistert sein – el van ragadtatva vmitől
 • besessen sein – megszállottja vminek
 • enttäuscht sein – csalódott vmiben
 • handeln – szól /film/ vmiről
 • sich erholen – felépül vmiből
 • sein, voll – tele van vmivel
 • sein, von Bedeutung – nagy jelentőségű
 • singen – énekel vmit
 • sprechen – beszél vmiről
 • träumen – álmodik vmiről/vkiről
 • überzeugt sein – meg van győződve vmiről
 • verschieden sein – különbözik vmitől
 • wissen – tud vmit vmiről

 

2.16. VOR + részes esettel álló vonzatos igék

 • blass sein – sápadt vmitől
 • bleich sein – sápadt vmitől
 • brüllen – ordít vmitől
 • erschrecken – megijed vmitől
 • fliehen – menekül vmi elől
 • flüchten – menekül vmi elől
 • grauen, es – irtózik vmitől
 • haben, Angst – fél vmitől
 • lachen – nevet vmitől
 • reden – beszél vmiről
 • sich ängstigen – fél vmitől
 • sich ekeln – undorodik vmitől
 • sich fürchten – retteg vmitől
 • sich scheuen – fél vmitől
 • sich schützen – védekezik vmi ellen
 • schaudern – borzong vmitől
 • starr sein – megdermed, megnémul vmitől
 • sterben – meghal vmitől
 • stumm sein – megdermed, megnémul vmitől
 • vergehen – megőrül vmitől
 • weinen – sír vmi miatt
 • zittern – reszket vmitől
 • zurückschrecken – visszariad vmitől

 

2.17. ZU + részes esettel álló vonzatos igék

 • aufrufen – felhív vmire
 • beitragen – hozzájárul vmihez
 • bereit sein – kész vmire
 • dienen – szolgál vmire
 • fähig sein – képes vmire
 • freundlich sein – barátságos vkihez
 • führen – vezet vmihez
 • gehören – tartozik vhova
 • gelangen – szert tesz vmire
 • hinausschauen – kinéz /ablakon/ vmire
 • imstande sein – képes vmire
 • kommen, es – sor kerül vmire
 • neigen – hajlamos vmire
 • passen – illik vkihez
 • sich aufschwingen – jut vmire
 • sich bekennen – kiáll vmi mellett
 • sich entschließen – elhatározza magát vmire
 • sich entwickeln – fejlődik vmivé
 • sich wenden – folyamodik vmihez
 • sagen – mond vkinek vmit
 • taugen – alkalmas, használható vmire
 • tauglich sein – alkalmas vmire
 • übergehen – átáll vmire
 • zählen – számít vminek

 

Forrás: Online Német Portál


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!

Ez is érdekelhet még:
A magyar felvilágosodás irodalmából

Csokonai Vitéz Mihály, Kármán József,  Batsányi János, Bessenyei György A felvilágosodás mint egyetemes, nemzetközi eszmerendszer Európa országaiban eléggé változatos képet mutat....

Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor
Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor

Már nincs sok idő hátra, legkésőbb ma éjfélig kell leadnotok a jelentkezéseteket a 2020-as pótfelvételin, ha szeptembertől egyetemen vagy főiskolán...

Close