Hirdetés

Német melléknévi igenév

6 perc olvasás
white ceramic mug on white paper

A tételt kizárólag az érettségi.com látogatói használhatják! Átvenni csak az oldal írásos engedélyével lehet!!

Hirdetés


Hirdetés

1. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév (német nyelvtan)

1.1. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév a következő esetekben használatos

 • Egyidejű, folyamatos történés kifejezésére
 • Vonatkozói mellékmondatból képezve a folyamatos cselekvés kifejezésére

1.2. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév képzésének szabálya

 • A német főnévi igenévhez egy “d” betűt kell kapcsolni. (pl.: lesen – lesend)
 • Egy mondatban állhat jelzőként, főnévként és módhatározóként:
 • Jelzőként a német melléknév ragozási szabályok (gyenge, erős, vagy vegyes) szerint kell ragozni. (pl.: mit der lesenden Frau – az olvasó nővel – gyenge, kochende Suppe – főlő leves – erős, ein schlafendes Kind – egy alvó gyermek – vegyes)
 • Főnévként szintén a német melléknév ragozás szabályai (gyenge, erős vagy vegyes) szerint ragozandó. (pl.: der Schlafende – az alvó férfi – gyenge, Laufendes – futó gyermek – erős, mit einer Lesenden – egy olvasó nővel – vegyes)
 • Módhatározói alakban nem kell tovább ragozni. (pl.: Er/sie fährt schlafend an dem Flugzeug – Elaludva utazik a repülön)
 • A német visszaható igék esetében a névelő és a melléknévi igenév közé ékelődik be a visszaható névmás megfelelő alakja. (pl.: das sich waschende Kind- a mosdó gyermek)

1.3. Példamondatok a jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév használatára

 • Ein bellenden Hund war vor dem Hause. (Egy ugató kutya volt a ház előtt.)
 • Ich gehe mit den schlafenden Kindern nach Hause. (A alvó gyerekekkel mentem haza.)
 • Die Tasche der Tennis spielenden Frau ist an der Bank geblieben. (A teniszező (teniszt játszó) nő táskája a padon maradt.)
 • Er/sie legt die Wurst in das kochenden Wasser. (Belerakja a kolbászt a főlő/forrásban lévő vízbe.)
 • Ich habe mich gestern mit meinem in Hamburg lebenden Verwandten getroffen. (Tegnap találkoztam a Hamburgban élő (férfi) rokonommal.)

 VAGY:

 •  Ich habe gestern meinen in Hamburg lebenden Verwandten getroffen. (Tegnap találkoztam a Hamburgban élő (férfi) rokonommal.)
Hirdetés

2. Múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév (német nyelvtan)

2.1. Múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév a következő esetekben használatos

 • Elmúlt, befejezett történés kifejezésére
 • Tárgytalan igékből képezve cselekvés kifejezésére (pl.: die angekommenen Gäste – a megérkezett vendégek)
 • Passzív jelentéstartalmú esemény kifejezésére tárgyas igékből. (pl.: der Brief, der geschrieben wurde – der geschriebene Brief)

2.2. Múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév képzésének szabálya

 • A német főnévi igenév Partizip Perfekt alakját kell használni, ami:
  • Gyenge német igék esetében: ge + igekötő + t vagy igekötő + t (ha nem elváló igekötős igéről van szó, pl.: kaufen – gekauft – megvett, bestellen – bestellt – megrendelt), igekötő + ge + t (ha elváló igekötős igéről van szó, pl.: abholen – abgeholt – elhozott)
  • Erős német igék esetében: ge + tőhangváltós szótő + en vagy tőhangváltós szótő + en (ha nem elváló igekötős igéről van szó, pl.: helfen – geholfen – segített, besprechen -> besprochen – megbeszélt), igekötő + ge + tőhangváltós szótő + en (ha elváló igekötős igéről van szó, pl.: anbieten – angeboten – ajánlott)
  • Vegyes igék esetében: ge + tőhangváltós szótő + t vagy tőhangváltós igekötő + t (ha nem elváló igekötős igéről van szó, pl.: kennen – gekannt – ismert, erkennen – erkannt – elismert – megismert), igekötő + ge + tőhangváltós szótő + t (ha elváló igekötős igéről van szó, pl.: nachdenken – nachgedacht – utána gondolt valaminek)
 • Egy mondatban állhat jelzőként, főnévként és módhatározóként:
  • Jelzőként a német melléknév ragozási szabályok (gyenge, erős, vagy vegyes) szerint kell ragozni. (pl.: mit dem gelesenden Brief – az elolvasott levéllel – gyenge, gekochte Suppe – megfőtt leves – erős, ein gekauftes Auto – egy megvett autó – vegyes)
  • Főnévként szintén a német melléknév ragozás szabályai (gyenge, erős vagy vegyes) szerint ragozandó. (pl.: der Angestellte – az alkalmazott férfi – gyenge, Angestellten alkalmazott férfit – erős, mit einer Angestellten – egy alkalmazott nővel – vegyes)
  • Módhatározói alakban nem kell tovább ragozni. (pl.: Er/sie fuhr an dem Flugzeug gesclafen – Elaludva utazott a repülőn)
 •  A német visszaható igék esetében a névelő és a melléknévi igenév közé ékelődik be a visszaható névmás megfelelő alakja. (pl.: das sich gewaschene Kind- a megmosdott gyermek)

2.3. Példamondatok a múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév használatára

 • Das geöffnete Fenster ist schmutzig. (A kinyitott ablak koszos.)
 • Ich habe frisch gebackenen Kuchen gegessen. (Frissen sült süteményt ettem.)
 • Die geschriebene Hausaufgabe war schwer. (Nehéz volt a megírt házi feladat.)
 • Man kann das veröffentliche Buch in dem Geschaft kaufen (A kiadott könyvet meg lehet vásárolni a boltban.)
 • Er/sie hat das verschriebene Medikament in der Apotheke gekauft. (Megvette a felírt gyógyszert a gyógyszertárban.)

3. Jövő idejű (beálló) német melléknévi igenév (német nyelvtan)

3.1. Jövő idejű (beálló) német melléknévi igenév a következő esetekben használatos

 • Vonatkozói mellékmondat helyettesítésére használható, szenvedő szükségszerűséget fejez ki.

3.2. Jelen idejű (beálló) német melléknévi igenév képzésének szabálya:

 •  A “zu” szócskához kell kapcsolni a német főnévi igenevet, majd ehhez egy “d” betűt. (lesen – das zu lesende Buch – az elolvasandó könyv)
Hirdetés

3.3. Példamondatok a jelen idejű (beálló) német melléknévi igenév használatára

 • Ich habe die zu geschriebende Hausaufgabe gesendet. (A megírandó házifeladatot elküldtem.)
 • Er/sie hat das zu lesende Buch gekauft. (Megvette az elolvasandó könyvet.)
 • Er/sie hat das auszufüllende Formular gesendet. (Elküldte a kitöltendő nyomtatványt.)
 • Wir haben das aufzubauende Haus bazahlt. (Kifizettük a felépítendő házat.)
 • Ihr habt den zu reparierenden Fernseher abgeholt. (Elvitték a megjavítandó tévét.)

Forrás: Online Német Portál


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!