Hirdetés

Német melléknévi igenév

6 perc olvasás
Német melléknévi igenév

A tételt kizárólag az érettségi.com látogatói használhatják! Átvenni csak az oldal írásos engedélyével lehet!!

Hirdetés

1. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév (német nyelvtan)

1.1. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév a következő esetekben használatos

 • Egyidejű, folyamatos történés kifejezésére
 • Vonatkozói mellékmondatból képezve a folyamatos cselekvés kifejezésére

1.2. Jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév képzésének szabálya

 • A német főnévi igenévhez egy “d” betűt kell kapcsolni. (pl.: lesen – lesend)
 • Egy mondatban állhat jelzőként, főnévként és módhatározóként:
 • Jelzőként a német melléknév ragozási szabályok (gyenge, erős, vagy vegyes) szerint kell ragozni. (pl.: mit der lesenden Frau – az olvasó nővel – gyenge, kochende Suppe – főlő leves – erős, ein schlafendes Kind – egy alvó gyermek – vegyes)
 • Főnévként szintén a német melléknév ragozás szabályai (gyenge, erős vagy vegyes) szerint ragozandó. (pl.: der Schlafende – az alvó férfi – gyenge, Laufendes – futó gyermek – erős, mit einer Lesenden – egy olvasó nővel – vegyes)
 • Módhatározói alakban nem kell tovább ragozni. (pl.: Er/sie fährt schlafend an dem Flugzeug – Elaludva utazik a repülön)
 • A német visszaható igék esetében a névelő és a melléknévi igenév közé ékelődik be a visszaható névmás megfelelő alakja. (pl.: das sich waschende Kind- a mosdó gyermek)

1.3. Példamondatok a jelen idejű (folyamatos) német melléknévi igenév használatára

 • Ein bellenden Hund war vor dem Hause. (Egy ugató kutya volt a ház előtt.)
 • Ich gehe mit den schlafenden Kindern nach Hause. (A alvó gyerekekkel mentem haza.)
 • Die Tasche der Tennis spielenden Frau ist an der Bank geblieben. (A teniszező (teniszt játszó) nő táskája a padon maradt.)
 • Er/sie legt die Wurst in das kochenden Wasser. (Belerakja a kolbászt a főlő/forrásban lévő vízbe.)
 • Ich habe mich gestern mit meinem in Hamburg lebenden Verwandten getroffen. (Tegnap találkoztam a Hamburgban élő (férfi) rokonommal.)

 VAGY:

 •  Ich habe gestern meinen in Hamburg lebenden Verwandten getroffen. (Tegnap találkoztam a Hamburgban élő (férfi) rokonommal.)
Hirdetés

2. Múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév (német nyelvtan)

2.1. Múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév a következő esetekben használatos

 • Elmúlt, befejezett történés kifejezésére
 • Tárgytalan igékből képezve cselekvés kifejezésére (pl.: die angekommenen Gäste – a megérkezett vendégek)
 • Passzív jelentéstartalmú esemény kifejezésére tárgyas igékből. (pl.: der Brief, der geschrieben wurde – der geschriebene Brief)

2.2. Múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév képzésének szabálya

 • A német főnévi igenév Partizip Perfekt alakját kell használni, ami:
  • Gyenge német igék esetében: ge + igekötő + t vagy igekötő + t (ha nem elváló igekötős igéről van szó, pl.: kaufen – gekauft – megvett, bestellen – bestellt – megrendelt), igekötő + ge + t (ha elváló igekötős igéről van szó, pl.: abholen – abgeholt – elhozott)
  • Erős német igék esetében: ge + tőhangváltós szótő + en vagy tőhangváltós szótő + en (ha nem elváló igekötős igéről van szó, pl.: helfen – geholfen – segített, besprechen -> besprochen – megbeszélt), igekötő + ge + tőhangváltós szótő + en (ha elváló igekötős igéről van szó, pl.: anbieten – angeboten – ajánlott)
  • Vegyes igék esetében: ge + tőhangváltós szótő + t vagy tőhangváltós igekötő + t (ha nem elváló igekötős igéről van szó, pl.: kennen – gekannt – ismert, erkennen – erkannt – elismert – megismert), igekötő + ge + tőhangváltós szótő + t (ha elváló igekötős igéről van szó, pl.: nachdenken – nachgedacht – utána gondolt valaminek)
 • Egy mondatban állhat jelzőként, főnévként és módhatározóként:
  • Jelzőként a német melléknév ragozási szabályok (gyenge, erős, vagy vegyes) szerint kell ragozni. (pl.: mit dem gelesenden Brief – az elolvasott levéllel – gyenge, gekochte Suppe – megfőtt leves – erős, ein gekauftes Auto – egy megvett autó – vegyes)
  • Főnévként szintén a német melléknév ragozás szabályai (gyenge, erős vagy vegyes) szerint ragozandó. (pl.: der Angestellte – az alkalmazott férfi – gyenge, Angestellten alkalmazott férfit – erős, mit einer Angestellten – egy alkalmazott nővel – vegyes)
  • Módhatározói alakban nem kell tovább ragozni. (pl.: Er/sie fuhr an dem Flugzeug gesclafen – Elaludva utazott a repülőn)
 •  A német visszaható igék esetében a névelő és a melléknévi igenév közé ékelődik be a visszaható névmás megfelelő alakja. (pl.: das sich gewaschene Kind- a megmosdott gyermek)

2.3. Példamondatok a múlt idejű (befejezett) német melléknévi igenév használatára

 • Das geöffnete Fenster ist schmutzig. (A kinyitott ablak koszos.)
 • Ich habe frisch gebackenen Kuchen gegessen. (Frissen sült süteményt ettem.)
 • Die geschriebene Hausaufgabe war schwer. (Nehéz volt a megírt házi feladat.)
 • Man kann das veröffentliche Buch in dem Geschaft kaufen (A kiadott könyvet meg lehet vásárolni a boltban.)
 • Er/sie hat das verschriebene Medikament in der Apotheke gekauft. (Megvette a felírt gyógyszert a gyógyszertárban.)

3. Jövő idejű (beálló) német melléknévi igenév (német nyelvtan)

3.1. Jövő idejű (beálló) német melléknévi igenév a következő esetekben használatos

 • Vonatkozói mellékmondat helyettesítésére használható, szenvedő szükségszerűséget fejez ki.

3.2. Jelen idejű (beálló) német melléknévi igenév képzésének szabálya:

 •  A “zu” szócskához kell kapcsolni a német főnévi igenevet, majd ehhez egy “d” betűt. (lesen – das zu lesende Buch – az elolvasandó könyv)
Hirdetés

3.3. Példamondatok a jelen idejű (beálló) német melléknévi igenév használatára

 • Ich habe die zu geschriebende Hausaufgabe gesendet. (A megírandó házifeladatot elküldtem.)
 • Er/sie hat das zu lesende Buch gekauft. (Megvette az elolvasandó könyvet.)
 • Er/sie hat das auszufüllende Formular gesendet. (Elküldte a kitöltendő nyomtatványt.)
 • Wir haben das aufzubauende Haus bazahlt. (Kifizettük a felépítendő házat.)
 • Ihr habt den zu reparierenden Fernseher abgeholt. (Elvitték a megjavítandó tévét.)

Forrás: Online Német Portál


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!