A. Polinom: Az egyváltozós valós polinom olyan többtag összeg, amelynek tagjai a változó különböző hatványainak valós
számszorosai: a(n)*x^n +a(n -1)*x^n -1 +... +a(1)x +a(0), ahol a(0), a(1), ... , a(n) adott valós számok, a(n) <>0, és n <>0 természetes szám. A felírt polinom n-ed fok.

B. Az algebrai tört két polinom hányadosa, például: 5x^4 +4x^3 +2x +3 /4x^5 +3x^2 -1
Az algebrai törtek értelmezési tartománya azoknak a valós számoknak a halmaza, ahol a tört nevezője nem 0.