Hirdetés

A vándorlás, az út toposza Arany János költészetében

5 perc olvasás
A vándorlás, az út toposza Arany János költészetében

1. Arany János kulcsszavakban

 • Nagyszalonta, Debrecen, Ercsey Julianna, Nagykőrös, Petőfi, Budapest
 • 1850-től a líra a domináns – történelem & személyes válság
 • az út mint toposz – ismétlődő motívum, végigkíséri az életművét
Hirdetés

2. Az út mint toposz

 • Toposz fogalma: út: élet, sors metafora, az élet céljának keresése
 • ókortól út-utazás toposz, archetípus?
 • honnan hova megy az ember
 • fontos a két állomás között az útközben
 • útról letérés, útválasztás, másik úton haladás

Példák:

 • Szent Pál fordulata – pálfordulás – útközben jött rá, hogy mi az élete célja
 • Odüsszeia, Candide esetleg (utazás inkább)
 • Dante Isteni színjáték – útról letérés, másik út, útkeresés – élet keresése
 • Vörösmarty Csongor és Tünde – központi téma – a boldogság & az élet értelmének keresése; út metafora, hármasút: döntés, válaszút, bizonytalanság
 • Az ember tragédiája
 • Aranynak 2 műve épül alapvetően erre: Az örök zsidó & Epilógus

3. Létösszegző versek

 • a múlt, a jelen és a jövő kapcsolata
 • mi volt az eddigi életében, összegzés, értékelés
 • szomorú, melankolikus, gyakran pesszimista hangulat jellemző általában

Arany létösszegző versei

Korábban: sokféle lírikus mű – epikus elemekkel

Hirdetés

Őszikék & létösszegző versek – már nincs epikus szál, a líraiság dominál (addig sokkal rejtőzködőbb lírai én)

 • pesszimista hangulat, megkérdőjelezi a saját tudását, költészetét stb (magányos, sokat van egyedül, hiába sikeres, nem tud neki örülni, stb)
 • múlt, jelen és jövő viszonya mindig megjelenik
 • miért?

„Epilógus”

 • 1877
 • epilógus, zárszó
 • az Őszikék-ciklus nyitó darabja
 • szemléletváltás megjelenik: személyesebb hangvételű alkotások
 • végiggondolja, összegzi, értékeli életét
 • út toposz: sors és élet allegória itt is
 • visszatérő motívum: „az életet már/ím megjártam…” – három részre tagolja
 • legfontosabb érték: művészet, alkotás & belső függetlenség
 • fontos neki a munkája, az alkotás – sikerek, de mégsem boldog
 • beletörődés, de nem teljesen negatív (az élet apró örömei)
 • hiányérzet: nyugalom, belső függetlenség elérése – belső harmónia – pedig békés élet
 • haláltéma
 • végső bölcsesség, végső rezignáció, már az élet végén

„Az örök zsidó”

 • 1860
 • ismétléses szerkezet: refrén – tovább kell menni (variabilis struktúra)
 • büntetés (mint pl balladáiban is)
 • emiatt folyamatosság is megjelenik – végtelenség
 • monológszerű, E/1 – balladaszerű, elégikus hangulat
 • szerkezet: 1-7. léthelyzet, állapot, 8. vágyak megfogalmazása
 • epikusabb narratíva: tényleg vándorol, „igazi” út
 • jelenetező képépítkezés
 • az úton: a köztességet jeleníti meg – múlt & jövő, fent & lent, elöl & hátul között
 • más az időhöz való viszonya – örökkévalóság – itt a legrosszabb, sosincs vége, sosem pihenhet, nincs célja sem – van akinek van: összehasonlítás
 • állandó mozgás & változás – sosincs nyugta (refrén)
 • nem képes semmit sem érezni (szükségletek), elporlad, egyedül van, tárgyszerű az egész léte
 • rendezett forma vs. zaklatott tartalom, hiányos mondatok – feszültség
 • vége: önmegszólítás, nyilvánvalóvá válik a személyes jelleg – a zsidó vándorlása a költő életútjának allegóriája

„A Lejtőn”

 • téma: a lírai én múltjának & jelenének kapcsolata + utalások a jövőre
 • életszakasz – egyre boldogtalanabb, reménytelenebb
 • lefelé megy a lejtőn: metafora: hit elvesztése, reménytelenség, visszafordíthatatlanság – múltból még rosszabb jövő (bizonytalan, kétes)
 • lefelé tartó mozgások megjelenítése
 • a jelen és a múlt szépítése, de így is negatív
 • múlt: volt remény – már az sincs
 • sötétség, éjszaka, halál metafora
 • sors: kiismerhetetlensége, bizonytalansága, kiszámíthatatlansága
 • sztoikus belenyugvás
 • nincs feloldás: lemondó, keserű, pesszimista hangulat (hangulatilag is lefelé tartó mozgás)
 • „Mint egy alélt vándor”
 • múlt és jövő hasonlat – mint a vándor félúton (előre/hátra) – azonosul vele
 • beletörődés, rezignált, elégikus hangulat
 • világ – fa metafora, illat & gyümölcs – nem kapta meg, csak az illatot – hiány
 • csábítások – nem tér le az útról, küldetése van, várja vmi
 • ellentét: járt jelen és élt jövő – a holnap lerombolta a mát, nem boldog
 • (a jelen egy idegen város, nem áll meg – célja van)
 • „Én nem mertem élni, mert élni akartam” – a távoli békét keresi, a közelit nem, célja van, de miért?
 • már közben is látja – csalódás – amit lát, a jövő, mégsem olyan szép (34 évesen írta)
 • és mégis futni, menni kényszerül – pedig pihenni akar már – akár ott is ahol van
 • összegzés: az út során sehova sem tart, és közben nem tudja élvezni a valódi életet
Hirdetés