Hirdetés

Móricz Zsigmond élete (1879-1942), korszakai

4 perc olvasás
Móricz Zsigmond élete (1879-1942), korszakai

Móricz Zsigmond élete (1879-1942):

 • Tiszacsécsén (Tiszaháton) született, apja paraszt, anyja papleány
 • A kétfajta családi hagyomány nagy szerepet játszott társadalmi érzékenységének, falu képének kialakulásában
 • Debreceni évei alatt vállal először újságírói munkát + első elbeszélése
 • Pesten 1903 végétől Az Újság napilap munkatársa
 • Pályakezdését hosszas készülődés jellemzi, nehezen talál saját hangjára
 • A Kisfaludy Társaság megbízásából több népdal- és népmesegyűjtő utat tesz a Tiszaháton
 • Az induló Nyugat munkatársai közül egyedül ő ismeri a falusi-paraszti világot
 • Időbe telik, míg szakítani tud a kor uralkodó falu-képével, a tréfás-adomaszerű és az érzelmes-idillikus ábrázolással
 • A Nyugatban közölt Hét krajcár c. novella majd elbeszéléskötet megjelenése híressé teszi és összebarátkozik Adyval
 • Ady: Móricz félig kisúri hősei a magyarság erejét és akaratát példázzák, s azt a reményt keltették, hogy képes kiverekedni magának a demokráciát
 • Móricz magáról: Én kíméletlen és lelkiismerettel eltöltött vádlója voltam az elmúlt időknek,…
 • Mindketten a magyar Ugar nyomorúságának kifejezői és ostorozói (elmaradottság, fullasztó légkör), de M. szemhatára nem terjedt túl az Ugaron
 • Kassák Lajos: reális viszonylatokban lát mindent, arra törekszik, hogy a maga valóságában mutassa meg előttünk a világot
 • művei kiváltották az irodalmi körök elismerését, ugyanakkor széle közönségsikert is arattak
 • újszerűsége: témaválasztás, problémaérzékenység, ábrázolásmód, stílus
 • művei egyidejűleg líraiak és drámaiak (kiélezet konfliktusok, határozott vonalvezetés, feszes szerkezet)
 • hősei különleges egyéniségek, mély érzelmekkel, erős szenvedélyekkel, nagyratörő vágyakkal
 • a fojtó környezetből kitörni akaró hősöket azonban visszahúzzák a körülmények, hibáik
 • a főhős ábrázolása, külső-belső jellemzése árnyalt (indítékok, vágyak, ösztönök)
 • lassan érlelődő művész volt, harmincéves koráig kereste magát, mondanivalóját, kifejezőkészletét
 • teológiát, jogot, bölcsészetet tanul: tágítja világismeretét és műveltségét
 • felismeri, hogy azt a világot, amelyet pesti írótársainál sokkal jobban ismer, kell könyörtelen igazságigénnyel ábrázolnia
 • hiteles társadalomkép, mivel hiteles alakok magatartásán keresztül bontakozik ki
 • a legnagyobb magyar novellisták egyike
 • bemutatja a magyar valóság körképét
 • novelláival robban be az irodalmi életbe
 • két réteget mutat be: paraszt, gentri
Hirdetés


Hirdetés

Első korszaka (1908-1919)

 • a Hét krajcár c. novella megjelenésével kezdődik
 • hangja szenvedélyesebb
 • korai regényeiben, novelláiban még inkább a naturalizmus dominál
 • pl.: Sárarany (1910), Az Isten háta mögött (1911), A fáklya (1917)

Második korszak (húszas évek):

 • új témák:
  • gyermekkor (Légy jó mindhalálig (1920), Forr a bor (1931)),
  • történelmi múlt (Az Erdély-trilógia),
  • a 19. sz. végének dzsentri-világa (Úri muri (1927), Rokonok (1932))

Harmadik korszak (30-as évek):

 • visszatér a parasztábrázolás téma
 • drámaiság és balladai hangulat a jellemző, később realizmus
 • objektív, riporteri stílus
 • téma: a pusztai élet, a ridegpásztorok világa, a falusi nyomor, babonák