Hirdetés

Kertész Imre: Sorstalanság – Irodalom és Film kapcsolata

6 perc olvasás
Kertész Imre: Sorstalanság – Irodalom és Film kapcsolata

A regény

Kertész Imre 1929-ben született, a huszadik század második felében alkotó regényírónk volt, illetve ő az első magyar irodalmi Nobel-díjasunk. 1944-ben auschwitzi deportálása során megtapasztalhatta a lágerek rideg, embertelen fogságát – fiatal korának ez a megrázó élménye egész írói pályáján felfedezhető. Első regénye a Sorstalanság, amelyből 2005-ben nagysikerű film is készült Koltai Lajos rendezésében. Érdekes hasonlóságokat és különbségeket figyelhetünk meg a verbális eszközökkel dolgozó irodalmi alkotás és az elsődlegesen vizuális műfajú film összehasonlítása során.

Hirdetés

A regény keletkezése

 • Kertész 13 éven át dolgozott rajta (1960-1973), végül 1975-ben jelent meg
 • megjelennek a személyes tapasztalatok (1944, Auschwitz – felszabadítás 1945, Buchenwald)  DE a mű nem önéletrajz, hanem fiktív történet

Bármin gondolkodom, mindig Auschwitzon gondolkodom … Auschwitz beszél belőlem.

A regény témája

 • központi témája a Holokauszt –> Auschwitz, mint az ember elaljasodásának konkrét, valóságos jele és példája
 • a témát feldolgozó jelentős irodalmi alkotások: Anna Frank naplója, Semprun: A nagy utazás, Pilinszky János alkotásai, stb.
 • a téma filmes megjelenései: A napfény íze (2000), Schindler listája (1993), Az élet szép (1998)
 • Kertész Imre művének egyedisége megnyilvánul:
  • az elbeszélésmódban és nyelvezetben
  • nem a győzelem/ a vereség, vagy a túlélés a fő témája
  • az emberi lélekről szól, hogy hogyan viszonyul a sorshoz
  • nevelődésregény: egy kamasz fiú, nevezetesen Köves Gyuri nevelődésének történetéről olvashatunk

Cím

 • sors = a választás szabadsága –> sorstalanság = a választás szabadságának hiánya

Végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, de én éltem végig.

 • sorstalanság = gyökértelenség, az identitás hiánya

∅ igazi családja (elválta, intézet, civakodnak a feje fölött

Hirdetés

∅ zsidó hagyományok (Gyuri csak apja elmenetelekor szembesül az üzleti dolgokkal)

∅ konkrét vallási identitása

∅  magyarsága (magyarok közt zsidó, zsidók közt magyar -> a határőr és a vagyontárgyak)

A regény nyelvezete

 • a regény kifejezőeszköze az írott nyelv
 • a kiadó először visszadobta a „nehézkes, rosszízű” mondatai miatt
 • valóban: puritán, éretlen, egyszerű mondatok
  • DE Adorno szerint: „Auschwitz után nincs művészet.”

A Sorstalanságot akár nyelvkritikai munkának is mondanám. Nem is annyira a lágerről szól, mint inkább a nyelvből való kirekesztettségről. (Kertész Imre)

Elbeszéléstechnika

A regényben

 • egy 15 éves fiú nézőpontja (E/1)
 • nem visszatekintés, hanem naiv gyermeki nézőpont
 • mindent tudomásul vesz, „természetesen”
 • előfordulnak emlékképek, de alapvetően lineáris elbeszélés
 • nincsenek felnőtt sablonok
 • gyermeki nézőpont: fokozatosan döbben rá a valóságra
 • a tapasztalatok megélésének ideje egybeesik a felnőtté válás folyamatával -> nevelődésregény/bildungsroman
 • nem ítélkezik, hanem átél
 • az olvasó hozzáadja saját tudását -> szubjektív tapasztalat

A filmben

 • Gyuri naiv nézőpontjából látjuk az eseményeket (naiv, ugyanakkor bizonyos szempontból koraérett)
 • néha nehézkes ábrázolni a belső monológokat (!)
 • premier plán -> közelképek, arcrészletek
 • lineáris, egyívű történetmesélés
 • szükségszerűen vannak benne kihagyások
 • színek: egyre fakóbbak, halványabbak -> kifejezi a látásmód változását (a végén újra színes lesz/ amerikai katona)
  • a koncentrációs táborokról fekete-fehér fényképek állnak rendelkezésünkre, így él emlékezetünkben
 • Gyuri arcának változásában látjuk a szenvedések embert formáló, lelket torzító erejét
 • nem naturalista ábrázolásmód -> nem a szenvedések ábrázolásával akar hatni a nézőre a film

A film

 • színes, magyar filmdráma, 140 perc, 2005
 • Rendező: Koltai Lajos
 • Forgatókönyvíró: Kertész Imre
 • Operatőr: Pados Gyula
 • Zene: Ennio Morricone, Lisa Gerrard
 • Forgatás: 11 forgatási hét, 59 forgatási nap (2003-tól)
 • Forgatókönyv: 119 oldal, 146 kép, 653 beállítás, 2501 csapó
 • Nyersanyag: kb. 70 km exponált nyersanyag
Hirdetés

Szereplők

 • 145 színész, kb. 10 000 statiszta
 • Nagy Marcell (Köves Gyuri)
 • Dimény Áron (Citrom Bandi)
 • Harkányi Endre (Kollmann)
 • Bán János (Apa)
 • Schell Judit (Anya)
 • Herrer Sára (Annamária)

Eszközök a filmben

 • hangok, zene: érzelmes + magyaros motívumok (de a csöndnek is fontos jelentősége van)
 • színészi játék: Marcell szövegmondása gyenge, erőtlen, de arcjátéka, tekintete kifejező
 • képek: premier plán, nagytotál (a táborról, ellenfényben), félközeli (a pesti rokonokról)

+ amikor Gyurit valaki a hátán viszi -> fejjel lefele látott kép groteszk hatást kelt.

Lapozz a további részletekért

1 2