Hirdetés

Rákosi-korszak gazdasága

4 perc olvasás
Rákosi-korszak gazdasága

Gazdaság

 • a háborús pusztítás, szovjet megszállás és jóvátétel miatt összeomlott
 • Az ipari termelés 1/3-ára esett vissza
 • Élelmiszer-fejadag
 • A világgazdaság legnagyobb inflációja → pengő elértéktelenedett
Hirdetés

Az állam megőrizte vezető szerepét a gazdaságban

 • 1946: szénbányákat, erőműveket, nehézipari üzemeket államosították. Az USA visszaadta a MNB aranykészletét → Ft bevezetése
 • 1947: hároméves terv
 • 1948: a 100 munkásnál többet foglalkoztató üzemeket államosították
 • 1949: a 10 munkásnál többet foglalkoztató üzemeket államosították
 • 1949-re kiépítették az egypártrendszerű diktatúrát Magyarországon. Teljes körű államosítást hajtottak végre a mezőgazdaságban, az iparban és az oktatási rendszerben.

A diktatúra módszere: terror és megfélemlítés

ÁVH: Államvédelmi Hatóság

 • Csak a párt vezetőinek volt alárendelve
 • Ítélet nélkül letartóztathatott a gyanúsítottakat
 • Kényszervallatás
 • Ellenőrzése alatt álltak az internáló táborok
 • Vezetője: Péter Gábor
 • Központja: Budapest, Andrássy út 60.

Internálótáborok

 • a politikai foglyokat ítélet nélkül internálták
 • Kb. 40000 fogoly
 • 100 db internálótábor
 • Leghírhedtebbek: Recsk, Kistarcsa, Tiszalök, Hortobágy

A diktatúra egyéb eszközei

 • Kitelepítés: a rendszer ellenségeit fizikai munkára kényszerítették
 • Koncepciós perek: lesújtottak a rendszer ellenségeire, de a párton belüli tisztogatás eszközei is voltak (Pl.: Rajk-per)
 • Egy millió ember ellen indítottak eljárást → félelem és a gyanakvás légköre uralkodott
 • A terror és a megfélemlítések tették lehetővé a mezőgazdaságban és az iparban végrehajtott erőszakos kollektivizálást.
Hirdetés

Rákosi-rendszer (1948-53) gazdaságpolitikája

 • Sztálini modell átvétele

Mezőgazdaság:

 • Erőszakos kollektivizálás: termelőszövetkezeteket és állami gazdaságokat hoztak létre
 • Kulák = gazdag paraszt
 • Vagyonfosztás
 • Internálás
 • Beszolgáltatási rendszer: megszabták, hogy ilyen terményből mennyit kell beszolgáltatni
 • Aki nem tette közellátás szabotálásáért megbüntették
 • Padlássöprés: következő évi vetőmagot elkobozták
 • Gyapottermesztés meghonosítása
 • Az ország gabona- és borimportra szorult

Ipar:

 • „vas és az acél országa” leszünk
 • nehézipart erőltetett menetben fejlesztették
 • Magyarország Szovjetunióból importált feketekőszenet és vasércet
 • Új iparvárosok építése: Dunaújváros (Sztálinváros), Tiszaújváros (Leninváros), Kazincbarcika, Tatabánya
 • Tervutasításos rendszer
 • Munkaverseny-mozgalom
 • A könnyűipart elhanyagolták

Infrastruktúra:

 • elhanyagolták

Társadalmi következmény

 • Az életszínvonal 1949-től 1952-ig mintegy 20%-kal csökkent
 • Ellátási gondok – 1951-ben bevezették a jegyrendszert
 • Rettegés, félelem légköre uralkodott

1949: Elfogadták az új alkotmány

 • államforma: népköztársaság
 • megszűnt a köztársasági elnök tisztsége → Elnöki Tanács (kollektív államfői testület)
 • Elnöki Tanács:
 • elnöke: Szakasits Árpád
 • törvényerejű rendeleteket hozott
 • országgyűlés működése formálissá vált: évente kétszer, háromszor ülésezett + elfogadta az Elnöki Tanács intézkedéseit
 • megszűnt a bíróság és az ügyészség függetlensége
 • pártirányítás alá kerültek a szakszervezetek, szakmai szervezetek és az oktatási intézmények
Hirdetés

1950: új közigazgatási rendszer = tanácsrendszer

 • megszűnik az önkormányzatiság
 • a párt utasításait hajtják végre