Hirdetés

Európa a középkorban – Feudalizmus kialakulása, A frank állam

3 perc olvasás

Bevezetés

–     feudalizmus: olyan társadalom, ahol a földesúr tulajdonában levő földet saját munkaeszközökkel rendelkező jobbágy-parasztok művelik meg.

Hirdetés

–     lényege: a föld feletti tulajdonjog

–     a föld jogilag a földesúré, aminek legnagyobb részét állandó használatra a jobbágyok kezére adja

–     a telek használatáért a jobbágy különböző szolgáltatásokkal tartozik: termény-, pénz-, munkajáradék

–     földesúr közjogi, államhatalmi jogokat is gyakorolhat

Hirdetés

–     hűbéri viszony: az uralkodó osztály tagjai közti személyes függőségi viszony

–     elszigetelt önellátó nagybirtokok ® széttagolt állam

 

Feudalizmus államszervezete

–     élén a király mint leghatalmasabb birtokos

–     nagybirtokosok – a király hűbéresei

–     kisebb hűbéresek – a nagybirtokosok hűbéresei; nincs hűbéresük

Hirdetés

 

A frank állam

1. Bevezetés

 –   feudalizmus kialakulásának központja a Rajna és a Maas folyók vidéke

–     Clodvig (481-511) szervezi meg az V-VI. sz. fordulóján

–     felszámolja törzs-, nemzetségfők hatalmát, egyeduralom

 

2. Clodvig intézkedései

–     Gallia és a szomszédos germán fejedelemségek meghódítása

–     kereszténység felvétele

–     egységes törvények

–     közigazgatás újjászervezése

–     birodalom grófságokra osztása

–     trón örökletessé válik

–     utána: Meroving-dinasztia

 

3. Karoling-dinasztia

–     751.: Kis Pipin megdönti a Meroving-dinasztiát és király lesz ® Karoling-dinasztia

Hirdetés

–     apja, Martell Károly örökében elindítja a reconquistát – nem keresztények által lakott területek visszaszerzése

–     754.: Kis Pipin megvédi a pápát a longobárdoktól

–     766-814.: Nagy Károly legnagyobb földbirtokos; legnagyobb hadsereg

 

4. Államszervezet

–     élén: király

–     központi igazgatás élén a palotagróf

–     grófságok, határgrófságok (igazgatási, igazságszolgáltatási, katonai feladatok)

Hirdetés

–     ellenőrzésükre évente királyi küldöttek jelentéseik alapján királyi rendeletek

–     birodalma nem tartós ® örökösei felosztják egymás között (843.: verduni szerződés)

– Nyugat-Frank Birodalom (ma Franciaország)

– Kopasz Károly

– Kelet-Frank Bir. (ma No.)

– Német Lajos – közbenső területek (Itália, Burgundia, Lotharingia)

 – nem alakul ki egységes állam