Hirdetés

Az athéni demokrácia kialakulása

8 perc olvasás
Az athéni demokrácia kialakulása

A görög társadalom

Théseusz Kr.e. 13. sz-ban élt, és ő egyesítette és szervezte erős állammá Athént. K.re. 8-6. sz-ig az ipar és a kereskedelem (Athén központi fekvése miatt) fejlődött, és az árutermelés és pénzhasználat kialakulása növelte az arisztokrácia gazdasági és politikai hatalmát, viszont megnehezítette a parasztság helyzetét: az egyre jobban elaprózódó kisparaszti birtok már nem győzte az arisztokrata nagybirtokokkal a versenyt és egyre jobban eladósodott. Ám az arisztokraták –bekapcsolódva az árutermelésbe- mohón növelni akarták birtokaikat és biztosítani a megművelésükhöz szükséges munkaerőt. Ezért a fizetni nem tudó adósaiknak nemcsak a földjét foglalták le, hanem az adóst is rabszolgájukká tették-> adósrabszolgaság. Akinek a földjét elvették, elvesztette polgárjogát is. Az eladósodás nagy mértékű volt és így a föld nélkül maradtak tömege kénytelen volt kivándorolni. Így létrejöttek telepek a

Hirdetés
 • Fekete- és Égei-tenger partvidékén
 • Szicíliában
 • Dél-Itáliában

Ez a mozgalom volt a görög gyarmatosítás (8-6) melynek során a kitelepülők megint földhöz és polgárjoghoz jutottak.

Ez az arisztokráciának jó volt, mert megszabadult a nincstelen tömegektől. Ám a gyarmatosítás fejlesztette az ipart és a kereskedelmet. Így mivel a politikai hatalom az arisztokrácia kezében volt, összefogtak az iparosok és kereskedők a parasztsággal az arisztokrácia ellen: ez a része a társadalomnak a démosz. Az egyre erősebbé váló démosz (mind gazdasági mind katonai szempontból) a politikai egyenjogúságért küzdött az arisztokráciával szemben.

Athén

Kr.e. a 7. sz-ban az örökletes királyságot felváltja az arisztokratikus köztársaság.

Hirdetés

Kilenc arkhont, azaz tisztviselőt választottak az állam élére akik a politikai, gazdasági és vallási ügyeket intézték, és foglalkoztak a hadüggyel, és az igazságüggyel is. Évente váltották őket. Őket ellenőrizte és mellettük állt az Areiospagos nevű testület ami volt arkhónokból állt. A politikai hatalmat itt is az arisztokrácia tartja kézben.

Kr.e. 621 – Drákón (arkhon) törvényei: a démosz nyomására törvényeket alkot: végre leírják a szokásjogokat. Ezek a törvények szigorúak voltak és főként az arisztokrácia érdekeit szolgálták, de némileg korlátozta is az arisztokrata bíróságok önkényét. Az adós rabszolgaságot nem törölte el, így a társadalmi harcok egyre élesedtek.

Kr.e. 594 – Szolón (7 bölcs egyike, arkhon) : eltörölte az adósrabszolgaságot

 • elengedték az adósságokat (földet visszakapták az eladósodottak, akiktől azt elvették)
 • a külföldre eladott rabszolgákat visszavásárolta
 • politikai jogokat kiterjeszti a legszegényebbekre
 • a lakosságot vagyonbecslés alapján 4 osztályba sorolta
  • 500 mérősök (leggazdagabbak)
  • 300 mérősök (lovagok)
  • 200 mérősök (zeugitészek/ökörfogatosok)
  • thészek (béresek és napszámosok)

A vagyoni beosztással Szolón a démosz gazdagabb rétegeinek érdekeit szolgálta.

Hirdetés
 • családvédelmi rendelkezéseket hozott …
 • az esküdtbírósághoz lehetett fellebbezni(cserép)
 • Ez teremtette meg a demokrácia alapjait.

A türannisz

Ezek után kialakult egy egyensúlyi helyzet:

 • Arisztokrácia: birtokolja a földet és a politikai hatalmat
 • Démosz: birtokolja a gazdasági hatalmat-> ipar és kereskedelem.

Az arisztokrácia már nem tudta a politikai hatalmat a kezében tartani, míg a démosz még nem volt olyan erős, hogy gazdasági súlyánál fogva meg tudja ragadni azt. Ekkor jöttek létre a türannisz rendszerek:

Ezt az egyensúlyi helyzetet kihasználva, egyes arisztokraták (akik érdekeltek voltak az ipar és kereskedelem fejlődésében) a démoszra támaszkodva erőszakos úton ragadták magukhoz a hatalmat, és uralmukat az arisztokrácia háttérbe szorításával gyakorolták.  A rendszer élén álló személy a türannosz.

Hirdetés

Athénban Szolón halála után a kialakult egyensúlyi helyzetet kihasználva Peiszisztratosz (Kr.e. 560-527) teremtette meg a türanniszt.

 • véget vetett a belső harcoknak és ezzel a gazdasági élet felvirágzását segítette.
 • munkalehetőséget biztosított a szegényeknek, iparosoknak: építkezések
 • támogatja a kereskedelmet (Fekete-tenger)
 • külpolitikájának köszönhetően Athén sok polisszal jó viszonyt alakított ki
 • vallás-> első drámák a Dionüszosz-ünnepek alatt

Ahhoz, hogy a démosz gazdaságilag tovább fejlődhessen, szüksége volt a politikai hatalomra is. A türannoszok azonban nem akarták átadni a hatalmukat, így a démosz fejlődésének útjában álltak. A türannisz rendszernek el kellett ezért buknia. Peiszisztratosz utódjai alatt egyre nagyobb lesz a feszültség, és végül az athéniak Kre. 510-ben elűzték a türannoszokat.

Lapozz a további részletekért

1 2