Hirdetés

Árpád-kori Magyarország jellemzése

Államtípus: korai feudalizmus.
Államforma: királyság

Társadalom:

XI-XII. sz. (III. Béla):

Király: A föld nagy része az ő tulajdona volt. Királyi jövedelem: egyre inkább pénzben vagy veretlen ezüstben kapta. A király hatalma a birtok- és vármegyerendszeren alapult.
Papság, Nagybirtokosok, Várjobbágyok: A várnépek tisztjei lettek. Egy részüknek saját földje volt.
Várnépek: Katonai munka, terményjáradék a királynak.
Saját földdel rendelkező közszabadok: Katonai kötelezettség.
Szabad pásztorok utódai: Nem volt földjük, szolgák lettek.

Hirdetés


XIII. sz. eleje (II. András):

Király: A birtokok megfogyatkoztak. A vármegyerendszer felbomlott banderális hadsereg.
Királyi jövedelem: regálejövedelmek, kamara haszna (pénzverési illeték).
Nagybirtokosok: A trónviszályok miatt rengeteg földet kaptak a királytól, cserébe támogatták.
Papság: A tizedet már pénzben követelte
Szerviensek: Királyi vitézek. A nagybirtokosok hatalmuk alá akarták őket vonni. A szerviensek erre kihangsúlyozták, hogy ők a király szolgái, másnak nem engedelmeskednek.
Várjobbágyok: Féltek a szerviensekkel együtt, hogy bandériumokban kell szolgálniuk.

1222: Aranybulla: törvény a jogokról. Nem valósultak meg pontjai. Az egyházé lett a sókereskedelem joga. A szerviensek jogaik védelmében szolgabírókat választhattak. Ezzel létrejöttek a nemesi vármegyék.

 

XIII. sz. közepe (IV. Béla):

Király:

Hatalmát meg akarta erősíteni, ezért birtokokat adott a nagybirtokosoknak, akiknek cserébe kővárat kellett építeni és hadsereget kiállítani.

 

Bárók:

A nagybirtokosok új neve.A bárók tovább erősödtek. Kialakult a familiaritás: a köznemesnek valamelyik főúr szolgálatába kellett állnia, cserébe védelmet kapott más bárókkal szemben. Ezek a köznemesek uruk tágabb értelemben vett családját alkották.
Nemesek: A szerviensek új neve.
Jobbágyság: Jogilag egységes paraszti osztály. Szabadon költözhettek. A várjobbágyok egy része közéjük süllyedt, mások nemesek lettek.

Nagybirtok:
A termelés főleg a prediumon (a földesúr saját kezelésű földjén) folyt. Egy praediumhoz 30-60 ember tartozott. Középpontjában a nagybirtokos háza állt, körülötte a szolgák viskói voltak. A praedium idővel faluvá fejlődött.

Parasztgazdaság:
A paraszt a földesúrtól használatra visszakapta földjét, termény- és munkaszolgálat fejében, cserébe a földesúr védelme alá került. Ekkor még az önellátó gazdálkodás volt az uralkodó. Elterjedt a vadtalajvátó rendszer, az asszimetrikus eke, szőlő, gyümölcstermesztés, kertgazdálkodás, istállózó állattartás és a kétnyomásos gazdálkodás.  Az önellátó gazdálkodásból kialakult a kézművesség.

Külkereskedelem: kivitel: rabszolga, só, fém, élelem; behozatal: kézművester-mékek, luxuscikkek, katonai felszerelések. Belkereskedelem: csak mezőgazdasági termékek cseréje.

 

Művészet:
A román stílus volt jellemző. Pl.: jáki templom. Megjelenik a világi irodalom is, de az egyházi a jellemző. Ebből az időből való a Halotti Beszéd és Anonymus ekkor írta meg a magyar nép történetét.

 

Vallás:
Az egyháznak igen nagy hatalma, államösszefogó szerepe volt. Bevezették az egyházi átkot, ami bevált zsarolási eszköz volt.

 

Külkapcsolatok:
I. István halála után a német-római császárok sikertelen hódításokat kezdeményeztek Magyar-ország ellen. I. László és Könyves Kálmán hódító hadjáratai nem hoztak tartós sikert, inkább csak pénz- és emberveszteséget. IV. Béla idején tatár támadás érte az országot.  A királyt senki nem támogatta, így a hódítók hatalmas pusztítást végezetek az országban 1241-42-ben. Kivonulásuk után a király nekifogott az ország újjáépítésének.

 Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!