Hirdetés

A két világháború közötti diktatúrák

5 perc olvasás

A fasizmus és Mussolini

 • A fasizmusnak több jelentése is van
  • Benito Mussolini politikáját és ideológiáját
  • A nacionalizmust szociális ígéretekkel ötvözi militáris ideológiával 
  • Fasces: római vesszőnyaláb
  • Fascio: liga, szövetség
 • Az ideológiában a nacionalizmus ötvöződött a szocialista eszmékkel, elutasítva a liberalizmust
  • A nemzet érdeke az első
  • Elutasította a demokráciát
  • A nemzeti érdek képviselője az állam, ennek a hatalmát kell megerősíteni, ennek vezetését Mussolinire,a duce-ra bízták
  • Korlátozni kívánta a nagytőkét
  • Aktív szociális politika és társadalombiztosítás kiterjesztése
  • A Római Birodalom felújítását akarta a duce
 • Olaszország csalódott volt az első világháború után
  • Csak Dél-Tirolt és ?-t kapta meg (Fiumét és Dalmáciát is akarta)
  • Franciaország Jugoszláviát támogatta
 • Olaszországban polgárháborús hangulat uralkodott az ellátási nehézségek, az élelemhiány, a veszteségek és a béke miatt
  • Gyár-és földfoglalások
  • 1921: Fasiszta Párt megalakulása
  • Feketeingesek
  • 1922 Mussolini támogatásra hívta fel a királyt, Marcia su Roma (Menekülés Rómába): Mussolini lett a Miniszterlenök

A fasiszta állam:

 • Totális diktatúra 
 • A párt egybeolvadt az állammal (=pártállam)
 • A többi pártot felszámolták, a parlament nem működött, szakszervezeteket megszűntették
 • A teljhatalmú duce mellett a Fasiszta Nagytanáőcs volt a tanácsadó
 • A gazdaságban  óriási államosítások, és állami beruházások (pl. Útépítés) mentek végbe
 • Korporációs 
 • Aktív szociális politika: munkahelyteremtés = növekvő népszerűség
 • Javuló közbiztonság és fellépés a maffia ellen
 • A fasizmus az egész állam és nemzet ideológiája volt
 • Minden társadalmi/társasági szervezetet (ifjúsági, sport, nőmozgalmi) feloszlattak
 • Az oktatás ?
 • Cenzúra bevezetése sajtószabadság eltörlése
 • Katolikus egyházzal kiegyeztek Mussoliniék
  • 1929 Lateriáni egyezmény

A náci ideológia

 • Adolf Hitler az NSDAP 
 • Nemzeti eszme az állami irányítású gazdaságpolitika
 • Új munkahelyek (nem tudtam elolvasni mi van a zárójelben)
 • Nagytőke korlátozása, beavatkozás a szabadversenybe
 • Magántulajdon védelme
 • A parasztság a német nemzet alapja
  • Nem tudom elovasni a nyíl végén a szöveget, de az a vége, hogy keleti élettér
 • Liberális demokrácia elutasítása
  • A szabadság veszélyes
  • A demokrácia korrupt
 • A nemzet vezetője a Führer, Adolf Hitler
 • Elutasították a versaillesi békét (nem tudom elolvasni mi van a zárójelben)
 • Fejelmélet: a zsidók pataziták, élősködők, kiírtandók
 • A nácik kiválóan alkalmazták a tömegpropagandát
  • Rdió és film?
  • A náci párt tömegszervezet lett, SA+SS

Hitler hatalomra jutása

 • Az első vh. Utáni békediktátum hatalmas felháborodást váltott ki
  • Csak Németország a felelős
  • Jóvátátel
  • Területek elcsatolása
  • Nemzeti büszkeség megsértése
 • Németországban is forradalmi hangulat lett úrrá
  • Csázsárság helyett köztársaságot akartak
  • 1919: kommunista felkelés, a hadsereg ezt leverte
  • A weimari ktg (?) gyenge és népszerűtlen volt
 • NSDAP, szélsőjobboldali párt, élén Adolf Hitler
  • 1923: mücheni sörpuccs
  • Hitler a börtönben megírta a Mein Kampf-ot és kiszabadulva aktív politikába kezdett, az NSDAP lett a jobboldal vezetője
 • A világgazdasági válság Németországban is súlyos társadalmi következményekkel járt
  • Szélsőségek megerősödése
  • A kommunizmust a társadalom többsége elutasította
  • 1932-es választást a nácik nyerték, koalíciós kormányt alakítottak, Hindenburg vonakodva nevezte ki Hitler kancellárnak 1933-ban
  • A Reichstag leégése után Hitler leszámolt a kommunistákkal
  • Felhatalmazási törvény (?) —– TOTÁLIS DIKTATÚRA

A náci totális állam

 • A náci totális állam az élet minden területére kiterjesztette a befolysát, a magánélet megszűnt
 • A náci állam 1933-ra épült ki, 1945-ig tartott
 • Pártállam volt:
  • Egypártrendszer
  • Parlementális demokrácia megszűnt
  • Így a kormány nem tartozott ????
  • A párt az államszervvé (?) vált, csak az csinálhatott ???-t, aki belépett
 • A gazdasági politikát is irányítása alá vonta
  • A terelést az állam szabályozta
  • Szekszervezetek megszűntek
  • Nincs munkanélküliség, mert óriási állami megrendelések vannak (Hadiipar, autópályák építése)
 • Tovább bővült a társadalombiztosítás
 • Ugyanakkor a náci állam teljesen eladósodott, azt a megszállt ??? ellensúlyozta
 • A náci ideológia hivatalos (?) és kizárólagos
  • Csak csak a náci párthoz kotődő szervezetek működhettek
  • Cenzúra, ellenőrzött könyvkiadás, könyvégetés
  • Fajelméletet tudományosan alátámasztották
  • Antiszemitizmus (1935. nürnbergi törvények) —– kirstályéjszaka
 • A náci rendszer a hatalmat terror segítségével tartotta fent
  • GESTAPO
  • SA, SS (hosszú kések éjszakája)
  • Koncentrációs táborok

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!