Hirdetés

A II. Francia forradalom menete

6 perc olvasás

1. A király fenyegetésére a párizsi lakosság (szegény, bérmunkás, plebejus tömeg) fegyvert ragadott és megrohamozta a Bastille-t és 1789 július 14-én elfoglalta azt, ezzel győzött a polgári forradalom:

Hirdetés
 • Párizsban megalakították a községtanácsot
 • megalakult a párizsi nemzetőrség (rendfenntartó őrség) La Fayettevezetésével
 • a parasztság kaszát, kapát fogott és a földesurak ellen vonult (gyújtogatták a nemesek házait, terményeit)
 • augusztus 4-ére a nemesség önként lemondott a kiváltságairól (adómentesség, kizárólagos politikai jog)
 • augusztus 26-án a polgárság kiadta az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát

2. Az események alakulása:

 • a király összevonta seregét a nép ellen a nép is a király ellen vonul
 • a parasztság vidéken megtagadta az adózást a nemesnek és a királynak
 • a Nemzetgyűlés törvényt hozott: elvette az egyházi birtokokat és azokat eladta a polgárságnak besegített a mezőgazdaság kapitalizálásába
 • mivel nem volt termelés, a pénz elértéktelenedett
 • a Nemzetgyűlés eltörölte a belső vámokat élénkül a kereskedelem Franciaországot 83 megyére osztotta (politikai közigazgatás)
 • törvényhozás a polgárság által választott képviselőké
 • a választójogot adóhoz és vagyonhoz kötötték
 • a végrehajtó hatalmat a Nemzetgyűlés választotta
 • az egyházat a király alá rendelték, adókból tartották el
 • a 4% tiltakozott (ellenforradalom)
 • a király európai uralkodókhoz fordult Európa uralkodói szervezkednek, koalíciót hoznak létre
 • a király hatalmát veszni látta, ezért háziőrizetéből külföldre akart szökni elfogták

3. A köztársaság kialakulása:

 • 1792 májusában osztrák és porosz csapatok vonultak be, hogy a polgári eszmék terjedését megakadályozzák
 • kezdeti királypárti győzelmek után Valmy-nál a kis- és középpolgárok visszaverték a támadást
 • az alkotmányos monarchiát támogató nagypolgárság lemondott hatalmáról s azt a köztársaságpárti középpolgárságnak adták át (girondisták)
 • 1793 januárjában a királyt kivégezték

4. A girondista köztársaság és problémái:

Hirdetés
 • 1793-ban Franciaország elfoglalta Belgiumot a Rajnáig
 • a sikeres védekezés miatt a koalíció kibővült Angliával (féltékeny a franciákra, vetélytársnak tekinti), Hollandiával (ő is féltékeny), Spanyolországgal és a Piemonti grófsággal
 • minél nagyobb volt a forradalomban résztvevők száma, úgy nőtt anemzeti öntudat is mely sokszor átcsapott sovinizmusba
 • a cél már Európa megszerzése volt az ország piacának
 • 1793 tavaszán már a koalíció győzött, nyáron pedig már Észak-Franciaország határánál voltak
 • ezért már a forradalom és az ország függetlensége is veszélybe került
 • a nép magának követelte a politikai hatalmat

5. 1793-ra a hatalmat átvették a jakobinusok:

 • a külső ellenség gyűrűjébe került az ország, a koalíció erősebb
 • a szegénység miatt nagy volt a társadalmi feszültség
 • a belső ellenállás erős: a királypártiak és a girondisták is vissza akarták venni a hatalmat

A jakobinusok lépései:

 • Rendkívüli törvényszéket állítottak fel a rend biztosítása érdekében
 • kormányuk neve: Közjóléti bizottság
 • a hadseregbe jakobinus érzelmű kormánybiztosokat küldtek
 • az ellenséggel szemben terrorral léptek fel, ami félelmet és bizonytalanságot szült a társadalomban
 • céljuk a:

                – tőkés gazdaság
– polgári törvényhozás
– polgári demokrácia megteremtése volt

Hirdetés

Alkotmányuk lényege (1793):

 • a tulajdon szent és sérthetetlen
 • mindenkinek joga van a munkához, kereskedelemhez és művelődéshez
 • a társadalom eltartja a szegényeket (munkával vagy segéllyel)
 • ha a kormány megsérti a nép jogát, félreállítható

A jakobinus diktatúra problémái és bukása:

 • a hadsereg és a társadalom számára nagy gondot jelentett a koalícióval szembeni védekezés
 • a terrorisztikus rendfenntartás mértékében még a jakobinusok sem értettek egyet, megosztottak voltak
 • a nép kezébe került ugyan a hatalom, de nem rendelkeztek gazdaságierővel
 • nem tudtak munkát teremteni mert nem volt tőkéjük, akinek meg voltaz nem adott mert kiszorították a hatalomból a nép kiábrándult
 • kevés az áru mert nem termelnek infláció virágzik a feketepiac,amit erőszakkal akartak letörni nagy velük szemben az ellenállás
 • két csoport:

                    – Robespierre: minden eszközzel fenn kell tartani a hatalmat
– Danton: nem támogatta a túlzott erőszakot
Robespierre kivégeztette Dantont

 • a közép- és nagypolgárság összefogott és 1794-ben visszavette a hatalmat
Hirdetés

6. A nagypolgárság hatalomátvételével a forradalom kezdett hanyatlani:

 • a végrehajtó hatalom a konventen belül az 5 tagú direktórium kezébe került
 • kénytelenek a hadsereget is segítségül hívni, a kormány 3 hadvezért (konzult) választott maga mellé segítségül
 • bár kezdett a nagypolgári diktatúra kialakulni, a köztársaság maradt
 • a nagypolgárság a rend érdekében leszámolt a királypártiakkal, girondistákkal és a jakobinusokkal
 • a három konzul nem fért meg egymás mellett Napóleon 1799-ben átvette a hatalmat és ő lett az első konzul 1804-ig
 • kilépett seregével Franciaország határain és az Írországgal bővült koalíció felett fényes sikereket aratott, célja Anglia kivételével a koalíció igába hajtása volt

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!