Hirdetés

A törvényhozó hatalom

5 perc olvasás
A törvényhozó hatalom
 • a parlamentek a népképviselet szervei, a modern demokráciák legfontosabb intézményei
 • kezdetben a kollektív döntéshozatal a népgyűlés formájában zajlott, de a parlament nem közvetlenül ezekből alakult ki, hanem a rendi jellegű kollektív képviseleten alapuló középkori gyűlésekből
 • a polgári forradalmakból létrejövő parlamentek már egyéni képviseleten nyugszanak: azokat képviselik, akik szavazatukkal felhatalmazzák őket arra, hogy az ő érdekükben, helyettük és a nevükben cselekedjenek
 • hatáskörét korlátozza az alkotmány, a hatalommegosztás elve, a közvetlen demokrácia ill. az önkormányzatok jogai
Hirdetés


Hirdetés

A parlament struktúrája: 

 • a parlamentek többsége átvette az angol parlament felépítését
 • felsőház (a meritokratikus kiválasztási elvet 1958-ban a Life Peerage Act törölte el):
 • 3 típus (Brunner)
  • Minden államból közvetlen választással azonos számú képviselőt küldenek a felsőházba (pl. USA, Ausztrália, Svájc)
  • Az egyes tartományok parlamentjei a lakosság arányában delegálhatnak képviselőket a szövetségi kamarába (pl. Ausztria és India)
  • Végrehajtó hatalom részéről történő delegálás (pl. a Német Szövetségi Köztársaságban 3-5 képviselőt küldenek a tartományi kormányok a Bundesratba
 • Alsóház: dominánsabb a felsőháznál
 • Törvények kezdeményezése, megvitatása, első fokon való eldöntése
 • Költségvetés elfogadása
 • Megválasztja a végrehajtó hatalom fő tisztségviselőit
 • Véleménynyilvánítás, panaszok, sérelmek fő fóruma

Fő szervei:

 • Elnökség: tagjai a házelnök, helyettesei és a jegyzők; a parlament belső eljárásainak rendjét biztosítja
 • Bizottságok: a törvényhozás munkáját készítik elő; állandó bizottságok: meghallgatják a törvényeket, szakértőket, kormánytisztviselőket, ajánlásokat dolgoznak ki a plenáris ülés számára; ad hoc jellegű bizottságok az aktuális ügyek feltárására hivatottak; működésük szabályait a házszabály rögzíti
 • Frakciók: a parlament pártpolitikai tagoltságát tükrözik; az elnyert mandátumok bizonyos száma szükséges létrehozásukhoz; belső szervezetükről önállóan döntenek; frakcióelnökséget választanak helyettesekkel és ügyvezető igazgatókkal

A törvényhozás folyamata:

 1. Törvényeket kezdeményezhetnek az egyes képviselők, képviselőcsoportok, a kormány és a köztársasági elnök
 2. Benyújtás bejelentése
 3. Törvényjavaslat az illetékes bizottsághoz kerül, ami megvizsgálja tartalmát, szakértőket és érdekképviseleteket hallgat meg
 4. Jogi bizottság vizsgálja meg a törvény összeférhetőségét az alkotmánnyal és más törvényekkel
 5. A törvényjavaslat a plénum elé kerül: két szakasz: általános vita és részletes vita
 6. Végszavazás
 7. Törvény szövegének jegyzőkönyvi pontossággal való véglegesítése
 8. Törvény nyilvános kihirdetése
 9. Közzé teszik a közlönyben, meghatározott időpontban lép érvénybe
 • Törvények elfogadásához a szavazatok egyszerű többsége szükséges (fontos törvények esetében a szavazatok abszolút többsége szükséges: összes képviselők fele plusz egy szavazat
 • Éves költségvetés elfogadása (a költségvetési vita egyfajta bizalmi szavazás a kormány mellett vagy ellen)

A végrehajtó hatalom ellenőrzése sokféle formában történhet:

 • A képviselők a kormányhoz intézett kérdésekkel és interpellációval ellenőrizhetik a végrehajtó hatalmat
 • Vizsgálatokat indíthat egyes ügyekben, vizsgálóbizottságokat állíthat fel erre a célra
 • Petíciós jog: a polgárok panaszainak és kezdeményezéseinek benyújtása
 • Bizalmatlansági indítvány benyújtása a kormánnyal szemben
 • Bizonyos kérdésekben a kormány csak a parlamenttel egyetértésben intézkedhet: pl. hadsereg felhasználása, háború és béke kérdése
Hirdetés

A politikai hivatalviselők kiválasztása:

 • Végrehajtó hatalom csúcsposztjai: köztársasági elnök/kormányfő
 • Legfelsőbb Bíróság elnöke
 • Alkotmánybíróság tagjai
 • Állami Számvevőszék elnöke
 • Ombudsmanok (állampolgári jogok biztosai
 • Magyarországon ezen kívül: ORTT, médiakuratóriumok elnökségének tagjai

Parlamentek osztályozása:

 • Munkaparlamentek: törvényhozói, bizottsági munka
 • Beszédparlamentek: nyílt színi vitákat előtérbe állító parlamentek

A képviselők jogállása:

 • A parlamenti képviselőket az országgyűlési választásokon választják
 • Mindegyikük jogállása egyenlő
 • Mentelmi joggal rendelkeznek: két fontos eleme van: képviselő nem vonható felelősségre bíróság előtt azért, hogy képviselőként milyen álláspontot foglalt el; képviselőt csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni
 • Régi munkahelyüktől fizetésnélküli szabadságot kapnak és nem bocsáthatók el
 • Fizetésüket saját maguk állapítják meg
 • Összeférhetetlenség
 • Szabad mandátum

Címkék: politológia


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!