Hirdetés

Államfő, kormány, alkotmány, alkotmánybíróság

4 perc olvasás

Kormány és szervezete:

 • A kormány a végrehajtó hatalom szerve, mely a kormányfő vezetése alatt ténykedő miniszterekből és azok hivatalaiból áll.
 • Kollegiálisan döntéshozó testület, mely az ország életét érintő minden fontos kérdést megtárgyalhat és arról döntést hozhat.
 • Részt vesz a törvényjavaslatok előkészítésében, a meghozott törvények végrehajtásának megszervezésében.
 • Tevékenységéért a parlamentnek felelős
 • Konkrét struktúráját és működési módját a politikai körülmények diktálják
 • Élén a miniszterelnök, akinek viszonya a kormány többi tagjához eltérő lehet.
 • Kormányfő általában a legerősebb párt vezetője és maga is képviselő
 • Kormányfő feladata a kormány politikai irányvonalának meghatározása, egyes minisztériumok munkájának koordinálása.
 • Kormány tagjai a miniszterek,akik 1-1 ágazat vezetésével vannak megbízva.
 • Önálló költségvetési keretet kapnak és rendelkezésükre áll a minisztérium hivatali apparátusa.
 • 2féle feladatot láthat el: 1,irányíthatja az államigazgatás 1-1- ágazatát melyér felelősséggel tartozik. 2, kormánytagként részt vesz az általános politika irányításában.
 • A parlamenti képviselők közül nevezik ki.
 • Fontosabb miniszteri tárcák meghatározását az alkotmány tartalmazza.
 • Államtitkárok a miniszterek mellé rendelt főtisztviselők
Hirdetés

 

A végrehajtó hatalom fő funkciói:

1, Kormányzás:

 • Kormány fő feladata az állam vezetése,legfontosabb közügyek intézése, új törvények meghozása, politikai döntések meghozása a törvény keretein belül.
 • Aktív kezdeményező szerepet játszik hisz a törvényjavaslatokat ő terjeszti elő az ogy.-nek

 

2, Jogszabályalkotás:

 • A kormány előkészíti a törvényjavaslatokat, de maga is alkot jogszabályokat.
 • A kormány fontos területek szabályozására maga is alkothat rendeleteket.

 

3, Az ágazati irányítás:

 • A kormány a közigazgatás ágaiban irányító és ellenőrző szerepet tölt be.
 • Külügyek irányítása a kormány illetékességébe tartozik
 • Hadügyek irányítása, honvédelem ellenőrzése, megszervezése a kormány fő feladata.
 • Végrehajtó hatalom szempontjából fontos kérdés a rendkívüli állapot szabályozása.

 

4, A parlament felosztása:

 • Végrehajtó hatalom feladata a parlamenti cikluson belüli felosztás és új választások kiírása.
Hirdetés

 

Alkotmány és az alkotmánybíróság:

 • Alkotmány a politikai közösség alaptörvénye, rögzíti a politikai rend közmegegyezést élvező ,melynek alapján a konfliktusok megvívhatók és rendezhetők
 • Legmagasabb szintű jogszabály
 • Rögzíti a legfőbb politikai intézmények közjogi alapjait, az állampolgárok jogait és kötelezettségeit.
 • Hangsúlyozza a személyi szabadságjogokat: veleszületett jog, élethez való jog, emberi méltósághoz való jog.
 • Rögzíti a kötelezettségeket: haza védelme, közteherviselés népszavazás,panaszjog, választójog.
 • A diktatúrákban az alkotmányt nem mindig függesztik fel, csak nem tartják be.
 • Alkotmánybíróság: védi az alkotmányosság elveit és betartatja az alkotmányt.
 • Az alkotmánybíróság önálló hatalmi ágat képvisel a hatalommegosztás rendszerében
 • Az alkotmánybíróság funkcióját betöltheti a Legfelsőbb Bíróság
 • Az alkotmánybíróság főleg a II világháború után terjednek el.
 • Angol joggyakorlatban az alkotmánybíráskodást a Legfelsőbb Bíróság végzi.
 • USA-ban a Legfelsőbb Bíróság visszafogottan végzi a törvények felülvizsgálatát
 • Európában az NSZK alkotmánybírósága tekinthető mintának.
 • Az alkotmánybíróság főbb funkciói:

2. Utólagos normakontrollal felülvizsgálja a meghozott törvényeket
3. Alkotmányosság értelmezése vitás esetekben
4. Vádeljárásra kerülhet sor a magas állami tisztséget betöltők alkotmánysértő aktusa esetén
5. Eldönthet szervezeti, hatásköri vitákat.
6. Megvizsgálhatja a belső jog összhangját a nemzetközi joggal
7. Alkotmányjogi panaszokat tárgyal meg és bírál el.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!