Hirdetés

A nyelv mint jelrendszer, tulajdonságok

2 perc olvasás
A nyelv mint jelrendszer, tulajdonságok

A jel

A jel érzékszerveinkkel felfogható (látható, hallható, tapasztalható) jelenség, mely egy másik önmagán túli jelenségre utal. Minden jel két részből áll:

Hirdetés
 • Jelölő: amit érzékelünk
 • Jelölt: az a tartalom, amelyet a jel felidéz

A jelek közös tulajdonságai

 • Önmaguknál többet jelentenek
 • Általánosító szerepük van
 • Adott közösség minden tagja elismeri
 • Jelrendszer tagja
 • Szerepét az emberi érintkezésben tölti be

Jelölő és a jelölt viszonya

 • Hasonlóságon alapuló= ikon (pl: közlekedési lámpa)
 • Érintkezésen alapuló = index: jelölő és a jelölt között ok-okozati, térbeli, vagy időbeli kapcsolat van (pl: integetés)
 • Társadalmi megállapodáson alapuló= szimbólum (pl: galamb-béke)

A nyelv, mint jelrendszer

 • Számos jelrendszer létezik
 • Legegyetemesebb jelrendszer a nyelv
 • Társadalmi jelenség, mert a társadalom hozza létre és a társadalom nem létezhet nyelv nélkül
 • A nyelv jelek sokaságából és az ezeket rendszerző nyelvi szabályokból áll
Hirdetés

A nyelv rendszerjellege

Nyelvi jelek egységei:

 • Szóelemek
 • Szavak
 • Szintagmák
 • Mondat szöveg

Szavak, szóelemek tovább bonthatók fonémákra = jelentés megkülönböztető szerepű hangokra, ezek már nem nyelvi jelek, csak jelelemek, mivel nem rendelkeznek önálló jelentéssel

Összefoglalás

A nyelv a kollektív tudatban létezik az egyes embertől függetlenül. A jelelemek és a jelek egymásra épülnek, hierarchikus struktúrát alkotnak. A nyelv három fő szintje:

 a hangok-, a szavak- és a mondatok szintje;

Nyelvtan= grammatika: az egyes szintek egymásra épülésének és a jelek szerkesztésének szabályait tartalmazza.

Hirdetés

Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!