Hirdetés

Nyelv és társadalom: A mai magyar nyelvváltozatok

3 perc olvasás
Nyelv és társadalom: A mai magyar nyelvváltozatok

A nyelv használata nem egységes, egy adott nyelv különféle változatokban él. Például másképp beszélnek a Dunántúlon és az Alföldön, más egy orvos és egy mérnök beszéde, más az írott szöveg a mindennapi megnyilatkozáshoz képest. A nyelvváltozat nyelvhasználati szokások együttese, amelyek révén az adott nyelvváltozatot beszélők nyelve elkülönül a többi nyelvváltozattól. A nyelvváltozatok összessége a nemzeti nyelv.

Hirdetés

a) Normatív nyelvváltozatok b) Területi nyelvváltozatok: regiolektusok c) Társadalmi nyelvváltozatok: szociolektusok

Társadalmi nyelvváltozat Az emberek szerepe a társadalomban eltérő, különböző tényezők: életkor, nem, foglalkozás, érdeklődési kör stb… csoportokba szerveződnek az emberek. Ez az oka a csoportnyelvek kialakulásának:

1) Szaknyelvek: bizonyos foglalkozásoknak, szakmáknak jellegzetes szókincse/nyelve. Annyi szaknyelv, ahány szakma. Legfőbb jellemzője a szakszavak használata, pl.: benzolgyűrű, logaritmus, négyzetgyök

2) Gyermeknyelv vagy dajkanyelv: a kisgyermek illetve a velük beszélgető felnőttek nyelvhasználata. Jellemző rá a kicsinyítő képzős szavak használata. Pl.: anyuci, apuci, fincsi, paci

Hirdetés

3) Hobbynyelvek: különböző szabadidős tevékenységek nyelvhasználata Pl.: sport, kártya köréből lehet találni ilyen szavakat

4) Ifjúsági nyelv: 10 éves kortól felnőtt korig jellemző Sokat merít a szlengből, és jellemzőek a képszerű kifejezések Pl.: csőbe húz, olajra lép Igényesebb, választékosabb, mint a szleng

5) Argó vagy tolvajnyelv: eredetileg bűnözök titkos nyelve volt, célja bizonyos dolgok eltitkolás, olyan nyelvváltozat kialakítása, amit mások nem értenek meg Durva, trágár szavak használata jellemző. Pl.: meló, lóvé, szajré, haver

6) Szleng: városi nyelvváltozat, bizalmas, játékos, humoros, gyakran közönséges stílusú szavakról ismerhető fel Finomítva átveszi az argó elemeit. A társalgási nyelvben és a tömegtájékoztatásban is megtalálható már, de kívül esik az igényes nyelvhasználat körén. Célja a köznyelvi stílus élénkítése, variálása. Pl.: rizsa, csaj, sóder, csóró, ciki