Hirdetés

A közlésfolyamat funkciói és tényezői

4 perc olvasás
A közlésfolyamat funkciói és tényezői

A nyelv gondolataink, érzelmeink, akaratunk kifejezésének eszköze. Tehát ismereteink legfőbb forrása, további fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze. Az ember a múltból átörökíti azokat az ismereteket, amelyeket elődeink tudtak. A nyelv is hosszú fejlődés eredménye, ma is fejlődik, változik. E fejlődést a nyelv belső törvényei szabályozzák. A nyelv fejlődése az egyén életében is végbemegy. Az anyanyelv, amit a gyermek anyjától tanul. Ezt tudjuk legjobban, ezen gondolkodunk, ezt használjuk legszívesebben. Végigkíséri használóját élete során. Igényes használata nemzeti létünk feltétele. A nyelv mint eszköz az egész társadalom tulajdona. Ezt a közös tulajdont az egyes ember egyéni módon használja fel. A beszéd tehát egyéni jellegű.

Hirdetés

Közlésfolyamat

 • bármely jelrendszer emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása
 • információ: egyoldalú tájékoztatás
 • a közlésfolyamat mozgásba lendíti az információt két fél között

A közlésfolyamat funkciói

 • nem elszigetelten, hanem keveredve jelennek meg
 • az arány alapján lehet eldönteni, hogy melyik domináns

Alapfunkciók

 • tájékoztató (referenciális): vélemény-, gondolatközlés a valóságról, ill. egyéb dolgokról
 • kifejező (expresszív): belső tartalom, általában érzelem kifejezése
 • jellegzetes forma: E/1 „én-líra”, vallomások
 • felhívó (konatív): hallgató befolyásolását szolgáló törekvés
 • általában E/2, magázás, jellemző a felszólító mód és a megszólítás

Kiegészítő funkciók

 • kapcsolatfenntartó (fatikus): befogadás megkönnyítése, felek viszonyának tisztázása
 • gyakori a közlésfolyamat elején és végén
 • pl. köszönő formulák, szokásos kérdések, közhelyek
 • értelmező (metanyelvi): nyelvi megformálásra feltett kérdések
 • esztétikai (poétai, művészi): a nyelvi megformáltságra irányítja a figyelmet – pl. szépirodalom
 • fontos szerephez jut az üzenet nyelve; közlés gazdagítása
Hirdetés

A közlésfolyamat tényezői

 • beszélő (adó) közölni akar valamit; gondolatait megformálja és kódolja
 • hallgató (címzett) befogadja az üzenetet – észleli, felfogja, értelmezi a hallottakat
 • a közlésfolyamat alkotó folyamat mindkét fél részéről
 • alapkövetelmény: mindkét fél által ismert kódrendszer (nyelv), a valóság egy közös része
 • csatorna: a kapcsolattartás közege, pl. hanghullámokat közvetítő levegő, telefon, fax, e-mail
 • beszédhelyzet: kommunikáció során a beszélők között kialakuló aktuális viszonyok
 • üzenet: a kommunikáció tárgya; a kódolt (elmondott), majd dekódolt (megértett) információ

A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei

Gesztusnyelv

 • mondanivalót kísérő külső jelenségek: gesztikuláció, mimika, testtartás
 • lehet ösztönös (pl. nevetés) vagy tanult (pl. fejrázás)
 • meghatározzák a társadalmi szokások és a beszédhelyzet

– szerepe

  • hallgató tájékoztatása a beszélő érzelmi állapotáról
  • szavak, mondatok hatásának felerősítése vagy gyengítése
  • megkérdőjelezheti a megnyilatkozás őszinteségét
  • szavak helyettesítése, további üzenet küldése


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!