Hirdetés

A közlésfolyamat funkciói és tényezői

A nyelv gondolataink, érzelmeink, akaratunk kifejezésének eszköze. Tehát ismereteink legfőbb forrása, további fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze. Az ember a múltból átörökíti azokat az ismereteket, amelyeket elődeink tudtak. A nyelv is hosszú fejlődés eredménye, ma is fejlődik, változik. E fejlődést a nyelv belső törvényei szabályozzák. A nyelv fejlődése az egyén életében is végbemegy. Az anyanyelv, amit a gyermek anyjától tanul. Ezt tudjuk legjobban, ezen gondolkodunk, ezt használjuk legszívesebben. Végigkíséri használóját élete során. Igényes használata nemzeti létünk feltétele. A nyelv mint eszköz az egész társadalom tulajdona. Ezt a közös tulajdont az egyes ember egyéni módon használja fel. A beszéd tehát egyéni jellegű.

Hirdetés

 

Közlésfolyamat

– bármely jelrendszer emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása
– információ: egyoldalú tájékoztatás
– a közlésfolyamat mozgásba lendíti az információt két fél között

 

A közlésfolyamat funkciói

– nem elszigetelten, hanem keveredve jelennek meg
– az arány alapján lehet eldönteni, hogy melyik domináns

 

Alapfunkciók

– tájékoztató (referenciális): vélemény-, gondolatközlés a valóságról, ill. egyéb dolgokról
– kifejező (expresszív): belső tartalom, általában érzelem kifejezése
– jellegzetes forma: E/1 „én-líra”, vallomások
– felhívó (konatív): hallgató befolyásolását szolgáló törekvés
– általában E/2, magázás, jellemző a felszólító mód és a megszólítás

 

Kiegészítő funkciók

– kapcsolatfenntartó (fatikus): befogadás megkönnyítése, felek viszonyának tisztázása
– gyakori a közlésfolyamat elején és végén
– pl. köszönő formulák, szokásos kérdések, közhelyek
– értelmező (metanyelvi): nyelvi megformálásra feltett kérdések
– esztétikai (poétai, művészi): a nyelvi megformáltságra irányítja a figyelmet – pl. szépirodalom
– fontos szerephez jut az üzenet nyelve; közlés gazdagítása

 

A közlésfolyamat tényezői

– beszélő (adó) közölni akar valamit; gondolatait megformálja és kódolja
– hallgató (címzett) befogadja az üzenetet – észleli, felfogja, értelmezi a hallottakat
– a közlésfolyamat alkotó folyamat mindkét fél részéről
– alapkövetelmény: mindkét fél által ismert kódrendszer (nyelv), a valóság egy közös része
– csatorna: a kapcsolattartás közege, pl. hanghullámokat közvetítő levegő, telefon, fax, e-mail
– beszédhelyzet: kommunikáció során a beszélők között kialakuló aktuális viszonyok
– üzenet: a kommunikáció tárgya; a kódolt (elmondott), majd dekódolt (megértett) információ

Hirdetés

 

A közlésfolyamat nem nyelvi kifejezőeszközei

Gesztusnyelv

– mondanivalót kísérő külső jelenségek: gesztikuláció, mimika, testtartás
– lehet ösztönös (pl. nevetés) vagy tanult (pl. fejrázás)
– meghatározzák a társadalmi szokások és a beszédhelyzet

 

– szerepe

-hallgató tájékoztatása a beszélő érzelmi állapotáról
-szavak, mondatok hatásának felerősítése vagy gyengítése
-megkérdőjelezheti a megnyilatkozás őszinteségét
-szavak helyettesítése, további üzenet küldése

 Ady Endre (26) Angol (29) angol nyelvtan (35) Arany János (18) Atom (20) egyenes (25) elemzés (139) ember (23) energia (26) Filozófia (37) függvény (25) gazdaság (34) halmaz (24) háromszög (25) hőmérséklet (32) líra (22) magyar (22) magyar irodalom (289) Magyarország (38) magyar történelem (102) Matematika (25) Nyelvtan (43) PC (60) Petőfi Sándor (20) politika (24) párhuzamos (18) szerves (32) szervetlen (31) számok (27) számítógép (60) szög (25) tartalom (18) test (28) tétel (18) Történelem (21) USA (18) valós (19) vektor (18) vers (50) verselemzés (47) világirodalom (111) világtörténelem (115) víz (22) életrajz (21) érettségi (34)
Iratkozz fel hírlevelünkreNe maradj le a legújabb tételekről!

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!