Hirdetés
Hirdetés

Morfémák (toldalékok, képző, jel, rag)

5 perc olvasás

A morfémák

A beszédünkben szereplő szavakat alkotóelemeire, szóelemekre, azaz morfémákra bonthatjuk.
A morféma a nyelv legkisebb önálló alakkal és jelentéssel rendelkező egysége. A morfémáknak két alapvető típusát különítjük el: a tőmorfémát és a toldalékmorfémát.

Hirdetés

Tőmorféma = szótő

Nyelvünkre a következő kapcsolódási sorrend jellemző: képző+jel+rag.

A képző

A jel

A rag

• Új szót hozhatunk vele létre.
• Nem köti meg a szó szófaját.
• A tő után és a jel előtt áll. Több képző is állhat egymás mellett.

• Szóalakot hozunk létre vele.
• Megköti a szó szófaját.
• A képző és a rag között áll. Szófajonként meghatározott módon több is lehet egy szóalakban. • Szóalakot hozunk létre vele.
• Nem változtatja meg a szó szófaját.
• Lezárja a szóalakot. Csak egy lehet belőle.
• Mondatrészszerepet jelöl.

 

A toldalékok fajtái:

Képzők igeképzők: zöld+ell, dob+ol, só+z
főnévképzők: szép+ség, olvas+ás, madar+ász
melléknévképzők: arany+os, ujj+nyi, kert+i
számnévképzők: harm+adik, öt+öd
igenévképzők: úsz+ni, szaladgál+ó, ér+ett, megír+andó, nevet+ve

 

Jelek

A múlt idő jele: -t, -tt
A feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né és változatai (ad+na, ad+ná, i+nna, i+nná)
A felszólító mód jele: -j és változatai (kér+j, té+gy, jö+jj, hi+ggy, fus+s, te+0+dd)
A többes szám jele: -k (ceruzá+k, füzete+k)
Birtokos személyjelek: -m, -d, -a/-e,-ja/-je (ceruzá+m, ceruzá+d, stb.) –unk/ünk, -tok/-tek/-tök, -uk/-ük, -juk/-jük (füzet+ünk, füzet+etek stb.)
Birtokjel: -é (Kati+é)
Birtoktöbbesítő jel: -i, -ai, -ei, -jai, -jei (építő+i, rokon+ai, kert+jei)
A fokjel: a középfok jele: -bb (keves+ebb)
a felsőfok jele: leg-+-bb (leg+kedve+sebb)
a túlzófok jele: legesleg-+-bb (legesleg+kedves+ebb)
Kiemelőjel: -ik (fényesebb+ik, nagyobb+ik)
Ragok, igei személyragok: -k, -m, (vár+ok, vár+om) –l, -sz,-d, 0 (játsz+ol, vár+sz, vár+od, vár+0) 0, -i, -ja (vár, néz+i, vár+ja) –unk/-ünk, -jük/-jük (vár+unk, vár+juk) –tok/-tek/-tök, -játok,-itek (vár+tok, vár+játok, néz+itek) –nak/-nek,-ják/-ik (vár+nak, vár+ják, kér+ik)
A főnév igei személyragjai: -om/-od/-a/-e/-unk/-ünk/-otok/-etek/-ötök/-uk/-ük

Hirdetés

A tárgy ragja: -t (sütemény+t)
A birtokos jelző ragja: -nak/-nek (a fiú+nak a labdája)
Határozóragok: -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből, -n/-on/-en/-ön, -ra/-re, -ról/-ről, -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz, -tól/-től, -val/-vel, -kor, -an/-en ( szép+en) –ul/-ül (magyar+ul) –lag/-leg (emberi+leg)

 

A szóalkotás módjai:

Fajtái:
Szóösszetétel (napszemüveg)
Szóképzés (napozás)
Ritkább szóalkotási módok (bizi, bicaj)

Az összetett szavak lehetnek kétágúak (tölgyfa) vagy kettőnél több ágúak (tölgyfaág). Előtagra és utótagra bonthatjuk őket (tölgy+fa).

 

Szóösszetételek

Szerves Szervetlen
Alárendelő:

• Alanyos (napsütötte)
• Tárgyas (lábtörlő)
• Határozós (magasugrás)
• Jelzős (tejfölösszájú)
• Jelentéstömörítő (csigalépcső) Mellérendelő:
• Szóismétlések (alig-alig)
• Ikerszók(fidres-fodros) (miatyánk, csakhogy)

 

A szóképzés:

Amikor egy szótőhöz valamilyen képzőt illesztünk, akkor egy új szót, egy képzett szót kapunk.
Ház+as= házas
Alapszó+ képző= képzett szó
Egy alapszóhoz több képzőt is kapcsolhatunk, így a létrejött szóalak a továbbképzett szó.

Ház+as+ít+ás= házasítás
Alapszó+képző+képző+képző= továbbképzett szó

 

Képzők csoportosítása:

Igéből-igét: mos+akodik, beszél+get
Igéből névszót: néz+és, fél+énk
Névszóból névszót: szép+ség, asztal+os
Névszóból igét: szép+ít, szép+ül
Igéből igenevet: ír+ni, ír+ó, kér+t

 

Ritkább szóalkotási módok:

Szóelvonás: gyárt-gyár
Szórövidülés: tulajdonos-tulaj, eszpresszó-presszó
Szórövidítés: Mária-Mari, Péter-Peti
Szóvegyülés: csokor+bokréta=csokréta
Szóösszerántás? Cső+orr=csőr
Szóhasadás: család-cseléd, sekély-csekély
Mozaikszó-alkotás: MÁV (Magyar Állam Vasutak)
Szóösszevonás: MAHART (Magyar Hajózási Részvénytársaság)
Népetimológia: kara katna (fekete madár törökül)-kárókatona

Hirdetés

 


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!

Ez is érdekelhet még:
A magyar felvilágosodás irodalmából

Csokonai Vitéz Mihály, Kármán József,  Batsányi János, Bessenyei György A felvilágosodás mint egyetemes, nemzetközi eszmerendszer Európa országaiban eléggé változatos képet mutat....

Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor
Pótfelvételizők, figyelem! Fontos határidő jár le ma éjfélkor

Már nincs sok idő hátra, legkésőbb ma éjfélig kell leadnotok a jelentkezéseteket a 2020-as pótfelvételin, ha szeptembertől egyetemen vagy főiskolán...

Close