Adott egy v vektor. A v vektorral való eltolás a tér tetszőleges P pontjához azt a P’ pontot rendeli,
amelyre (P -P’ =v).

hirdetés

A hozzárendelés tulajdonságai:

A.
Kölcsönösen egyértelmű.

B.
Nincs fixpontja, kivéve, ha az adott vektor nulvektor.

C.
Az adott vektorral párhuzamos egyenesek és síkok fixalakzatok, de pontonként egyik sem fix.

D.
Távolságtartó és szögtartó.

E.
Körüljárástartó.