Hirdetés

Egybevágóság

1 perc olvasás
Egybevágóság

Mikor nevez két síkidomot egybevágónak? Sorolja fel a háromszögek egybevágóságának alapeseteit!

Hirdetés

Két síkbeli alakzat egybevágó, ha van a síknak egybevágósága, amely egyiket a másikba viszi. Egybevágóságnak nevezzük a síknak önmagára való távolságtartó leképezését.

A háromszögek egybevágóságának alapesetei (két háromszög egybevágó, ha):

  • Oldalaik hossza páronként egyenlő.
  • Két-két oldaluk hossza páronként egyenlő, és az ezek álltal közrefogott szögek egyenlők.
  • Egy-egy oldaluk hossza és bármelyik két-két megfelelő szögük egyenlő.
  • Két-két oldaluk hossza páronként egyenlő, és a két-két oldal közül a hosszabbikkal szemközt lévő szögek egyenlők.