Mikor nevez két síkidomot egybevágónak? Sorolja fel a háromszögek egybevágóságának alapeseteit!

Két síkbeli alakzat egybevágó, ha van a síknak egybevágósága, amely egyiket a másikba viszi. Egybevágóságnak nevezzük a síknak önmagára való távolságtartó leképezését.

A háromszögek egybevágóságának alapesetei:
(Két háromszög egybevágó ha:)

A.
Oldalaik hossza páronként egyenlő.

B.
Két-két oldaluk hossza páronként egyenlő, és az ezek álltal közrefogott szögek egyenlők.

C.
Egy-egy oldaluk hossza és bármelyik két-két megfelelő szögük egyenlő.

D.
Két-két oldaluk hossza páronként egyenlő, és a két-két oldal közül a hosszabbikkal szemközt lévő szögek egyenlők.