1. Mit fejez ki a rendszám?

 A rendszám megmutatja az atom protonszámát és az elektronszámát.

a, Milyen összefüggés van az atom rendszáma és elektronszáma között?

 A rendszám megegyezik az atom magjában lévő protonok illetve az atom elektronburkát alkotó elektronok számával.

b, Milyen összefüggés van ugyanazon atomban a protonszám, a neutronszám és a tömegszám között?

 A proton és a neutron alkotja az atommagot, és az atommag tömege közelítőleg meghatározza az egész atom tömegét. Tömegszám = protonszám + neutronszám

 

2. Jellemezzük az atomot felépítő részecskéket töltésük és tömegük szerint!

NeveJeleRelatív tömegeRelatív töltése
Elektrone-1/1840-1
ProtonP+1+1
Neutronn010

(Az atom elemi részecskékből felépülő, semleges anyagi részecske)

 

3. Melyik az a két elem, amely az univerzum 99,9%-át alkotja?

A hidrogén és a hélium (H 75,4 m/m% ; He 23,1 m/m%).