Hirdetés

Szerves kémia

6 perc olvasás
Szerves kémia

33

szerves kémia a szénvegyületek kémiája. A szénatomok különleges tulajdonsága, hogy egymással kovalens kötést képezve elvileg korlátlan számú szénatom összekapcsolódhat láncokká, gyűrűkké.

Hirdetés

Képletek írása: Egy szerves vegyület azonosításához nem elég az összegképletét felírni. Már a legegyszerűbb összegképletek is többféle anyagot jelenthetnek, például a C2H6O lehet egy éter vagy etil-alkohol képlete is. A szénatom a szerves vegyületekben mindig négy kovalens kötést képez.

Szerkezeti képletek: A szerkezeti vagy konstitúciós képlet megmutatja az atomok egymáshoz való kapcsolódásának a sorrendjét, de nem adja vissza a vegyület térszerkezetét. Az egyszerűsített vonalképletek esetén a vegyjeleket nem írjuk ki, csak vonalakat, ez a félkonstitúciós, vagy atomcsoportos képlet, például CH3-CH2-CH3.

34

A szénnek egyedülálló kémiai tulajdonságai vannak:

 • kapcsolódni tud az összes többi elemhez
 • hosszú láncokban tud saját magához kapcsolódni
 • a szerves kémia változatossága lenyűgöző
 • sok lehetséges molekulaszerkezet
 • sok lehetséges reakció
Hirdetés

  Lewis-szerkezetek

 • az oktett szabály – az atomok arra törekszenek, hogy 8 vegyérték-elektronjuk legyen (betöltött héjl)
 • ionos kötés – elektronfelvétel vagy -leadás – az elektrosztatikus vonzás stabilizálja
 • kovalens kötés – elektronmegosztás – a legáltalánosabb kötés a szerves molekulákban

Atompályák

 • hullámfügvények – leírják az elektronok helyét
 • s pályák (gömbölyű)
 • p pályák (három: x,y,z) – (súlyzó alakú – 2 lebeny)
 • d pályák (4 lebeny) – általában nem szükséges a szerves kémiához
 • hibrid pályák – kombinált pályák

Hibrid pályák

 • sp hibridek (egy s plusz egy p) – két azonos pályát ad (egyenes)
 • sp2 hibridek (egy s plusz két p) – három azonos pályát ad (háromszög alakú)
 • sp3 hibridek (egy s plusz három p) – négy azonos pályát ad (tetraéderes)

Kötés

 • vonzás a negatív elektronok és a pozitív mag között – taszítás az elektronok között – taszítás a magok között
 • a kötés a vonzóerők és a taszítóerők egyensúlya
 • jellemző kötéstávolság és kötéserősség

Molekulapályák

 • az atompályák átfedése
 • az elektronok két mag közelében vannak
 • kötő és nem kötő kombinációk
Hirdetés

Szigma-kötések

 • hengerszimmetria
 • az atompályák végeinek átfedésével keletkezik

Pi-kötések

 • a kötéstengelyen keresztül csomósík
 • az atompályák oldalának átfedésével keletkezik

Szerves molekulák ábrázolása

 • Lewis-képlet – minden elektront ábrázolunk
 • Kekulé-képlet – a kötéseket vonalak jelölik – a magános elektronpárokat néha elhagyjuk
 • vonalas képlet – elhagyjuk a magányos elektronpárokat – elhagyjuk a hidrogént a szénatomokon – elhagyjuk a szénatomokat (feltételezzük, hogy minden kötés végén szén van)

A kémiai szerkezet megjelenítése

 • Név (triviális vagy szisztematikus)
 • Tömör képlet (ahogy általában nyomtatva van)
 • Lewis-képlet (az összes atom és kötés fel van tüntetve)
 • Vonalas képlet (elhagyja a hidrogéneket; a szénatomokat a csúcsok jelentik)
 • 3-D szerkezet (jelzi a kötések térbeli elhelyezkedését)
 • Golyó és pálcika képlet (mit egy molekulamodell)
 • Térkitöltéses modell (az elektroneloszlás teljes méretét közelíti)
Hirdetés

Jellemző vegyérték 

 • H: 1 vegyérték-elektron, 1 kötés
 • C: 4 vegyérték-elektron, 4 kötés
 • N: 5 vegyérték-elektron, 3 kötés + 1 magános elektronpár
 • O: 6 vegyérték-elektron, 2 kötés + 2 magános elektronpár
 • F: 7 vegyérték-elektron, 1 kötés + 3 magános elektronpár

Molekulapályák

 • H + H —> H-H
 • s + s —> szigma-kötés
 • H-H kötéshossz: 0,74 A
 • H-H kötéserősség: 104 kcal/mol

Metán

Hirdetés
 • C + 4 H —> CH4
 • sp3 + s —> négy szigma-kötés
 • C-H kötéshossz: 1,10 A
 • C-H kötéserősség: 104 kcal/mol
 • elhelyezkedés – tetraéderes
 • kötésszögek: 109,5o

Miért hibrid pályák?

 • jó alak (irány)
 • a kötésnél nagyfokú átfedés lehetséges
 • maximális az elektronok sűrűsége az atomok között
 • jó irányítottság
 • minimális taszítás a pályák között

Etán

 • CH3CH3
 • egy C-C szigma-kötést tartalmaz
 • sp3 – sp3 pályák átfedése
 • C-C kötéshossz: 1,54 A
 • C-C kötéserősség: 88 kcal/mol
 • C-H kötéshossz: 1,10 A
 • C-H kötéserősség: 98 kcal/mol
 • irányítottság – két tetraéder
Hirdetés

Etilén

 • CH2=CH2
 • egy C=C kettős kötést tartalmaz (alkén család)
 • sp2 – sp2 pályák átfedése (szigma-kötés)
 • p – p pályák átfedése (pi-kötés)
 • C-C kötéshossz : 1,33 A
 • C-C kötéserősség: 152 kcal/mol
 • C-H kötéshossz: 1,08 A
 • C-H kötéserősség: 103 kcal/mol
 • irányítottság – sík
 • kötésszög 120o

Acetilén

Lapozz a további részletekért

1 2


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!