Hirdetés

Petőfi Sándor költészete

15 perc olvasás
Petőfi Sándor költészete

Petőfi költészetének áttekintése

(A címekre kattintva a versek teljes szövegét elolvashatod.) Első ismert költeménye: Búcsúbeszéd (1838) melyet Aszódon mondott el.

Hirdetés


Hirdetés
 • ott kezdett el verseket írni
 • ott lett először szerelmes
 • ott határozta el, hogy színésznek áll

1842-ben jelent meg először nyomtatásban verse (A borozó); innentől számítják költői pályáját (4 szakasz):

1) 1842-44 (korai költészet, pályakezdő szakasz)

 • az uralkodó korstílus ekkor a romantika volt
 • új irodalmi formát hozott létre, a népies költészetet, melynek lényege, hogy a népköltészet gondolatait, motívumait emeli be a műköltészetbe \rightarrow rendkívül újnak és szokatlannak számított a korban
 • egyéniségét, személyiségét nyíltan felvállalta (legtöbb versében önmagáról írt) \rightarrow Petőfit tartják az első önéletrajzi költőnek a magyar irodalomban + családlíra (saját családi kapcsolatairól is nyíltan írt)
 • műveinek alaphelyzete egy általánosnak tekinthető emberi helyzet: szerelem, bánat, stb…
 • verseinek hangvétele közvetlen és könnyed, szerkezete egyszerű és könnyen áttekinthető
 • új tájeszmény: Alföld (ellentétben a romantika által kedvelt hegyek)

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak//Fenyvesekkel vadregényes tája!//Tán csodállak, ámde nem szeretlek,//S képzetem hegyvölgyedet nem járja.” (Az Alföld)

Hirdetés

2) 1845-46 (válság – Felhők-korszak)

 • életrajzi válság: Csapó Etelke halála / sikertelen lánykérés: Mednyánszky Berta (bolyongás az országban)
 • anyagi gondok: kilépett a Pesti Divatlap szerkesztőségéből \rightarrow költői válság
 • költészetéből eltűnt a magabiztosság, amely addig jellemezte
 • igyekezett új témákat és kifejezési formákat keresni gondolatainak, de ekkor még nem talált megfelelőt
 • költészetében visszaesés figyelhető meg, nem születtek kiemelkedő alkotásai (főleg versciklusok jellemzők)
 • művei: Felhők-ciklus (versciklus); Cipruslombok Etelke sírjáról; Szerelem gyöngyei (M. Bertához)

3) 1846-48 (érett költészet: a szabadság és a szerelem vonzásában)

 • megtalálta a megfelelő formákat gondolatai kifejezésére, újra magabiztos
 • kedvelt történelmi eseménye volt a francia forradalom (1789-1815)
 • jelszava: szabadság, egyenlőség, testvériség! (problémamentes világ, paradicsomi állapot)
 • Petőfi republikánus, azaz köztársaságpárti volt (radikális, szélső bal) \rightarrow történelemszemlélete szerint az emberiség célja a világszabadság megvalósítása, amely csak egy nagy, véres háború után jöhet létre, de a szabadságpártiak le tudják győzni a zsarnokság híveit
 • kiemelkedő művei születtek:
  • forradalmi témájú versek (a ’48 márc. 15. előttiek csoportja: „forradalmi látomásköltészet”) pl.: Egy gondolat bánt engemet
  • Szendrey Júliához írt hitvesi versek (Petőfi írt elsőként szerelmes verseket saját feleségéhez) pl.: Szeptember végén

4) 1848-49 (a forradalom és a szabadságharc alatti események)

 • a szabadságharc és a napi politikai események állnak a középpontban (néha magánéleti témák is feltűnnek)
 • művei: Nemzeti dal; Föltámadott a tenger; Az apostol (alapja a szabadszállási választási kudarc)

Petőfi költészetében pályája 3) és 4) szakasza a legjelentősebb, a politika azonban mind a négy szakasz során végig jelen volt (politizáló költő). Külföldön ő volt a legismertebb magyar költő. Életműve nagy. Rengeteg verset írt, azonban más művei is vannak:

 • regény (A hóhér kötele)
 • dráma (Zöld Marci)
 • műfordítások (pl. Shakespeare)

Petőfi szerelmi költészete

A politika mellett másik nagy ihletforrás a szerelem, az igazi mély szenvedély volt. Már pályája 2, szakaszában próbálkozott szerelmes versek írásával, azonban ezeknek nagy része mesterkéltnek tűnik.

Hirdetés

1844: „Pesten megismerkedett a 15 éves Csapó Etelkével, aki azonban váratlanul meghalt. \rightarrow versciklus (szerelemvágy, gyász): Cipruslombok Etelke sírjáról

 • a ciklus versei túl színpadiasak és mesterkéltek, melyeket Etelke halála ihletett
 • gyakori bennük az epigrammai szerkezet
 • keresi az alkalmat, ürügyet, hogy Etelke haláláról, a maga gyászáról, bánatáról énekelhessen \rightarrow őszinte bánat

1845: „újabb sikertelen szerelem: Mednyánszky Berta (megkérte a kezét, de a lány apja hallani sem akart a házasságról) à versciklus: Szerelem gyöngyei (október)”

Lapozz a további részletekért

1 2 3 4