Hirdetés

Móricz Zsigmond élete és pályaképe

12 perc olvasás

1. Móricz Zsigmond élete és pályaképe

1879. július 2-án született Tiszacsécsén. A Nyugat idősebb korosztályához tartozik (kb. Adyval egyidős).

Hirdetés

Nagybátyjához Pallagi Lászlóhoz kerül mikor apja vállalkozása csődbe viszi a családot. Iskoláit Debrecenben, Sárospatakon, Kisújszálláson végezte. Egyetemre Debrecenben és Pesten járt, de tanulmányait nem fejezte be. Újságíró lesz, népdal és versgyűjtésen vesz részt, anyagot gyűjt a Kisfaludy társaság megbízásából. Az Újság szerkesztője, hivatalnok.

1905-ben feleségül vette Holics Eugéniát, házasságuk nem volt idilli, mindkét fiuk fiatalon meghalt.

Első sikeres műve 1908-ban a Hét krajcár, Osvát Ernő ösztönzésére jelenik meg a Nyugatban folytatásokban. Megjelent a Sárarany (1911) c. műve, amely nagy sikert aratott. Novellái jellegzetesek, szakít az eddigi Gárdonyi-féle idillikus parasztábrázolással. Dzsentri novelláinak témája: alkalmas-e a dzsentri, hogy polgárosodjék.

1915-ben önkéntes haditudósítóként működik. Kiábrándul a világból, ennek hatására jelenik meg, 1916-ban a Szegény Emberek c. novella, amely azzal foglalkozik, hogy jámbor parasztemberből hogyan lesz vérengző gyilkos, hogyan ébred rá hogy bűnt követ el, ha gyilkol. A társadalom problémáival foglalkozik, mint a realizmus, de a lélekábrázolás útján (szimbolizmus jellemzője).

Hirdetés

Jelentős művek: Kerek Ferkó (1913), A fáklya (1917), Légy jó mindhalálig (1920), Tündérkert (1922), Úri Muri (1927), Rohanok (1930). Történelmi regényei (pl.: Erdélyi trilógia) a magyar történelem tragédiáját keresi, honnan ered a belső viszály.  1925-ben felesége öngyilkos lett, 1926-ban feleségül vette Simonyi Máriát, 1937-ben elváltak.

1929-33 között Babitscsal szerkeszti a Nyugatot. Móricz politikai irányba akarta vinni a lapot, míg Babits úgy gondolta, hogy fölül kell emelkedni a napi politikán (“örök dolgok közé legyen híred benőtt”). Szellemileg termékeny vita volt köztük. 1935-ben megjelenik a Boldog Ember, amely önéletrajzi regény. 1936 Komor ló novelláskötet. 1939 Kelet népe szerkesztője. 1941-es Árvácska c. regénye a Csibetörténetekhez kapcsolódik, Lithey Erzsébetről szólnak. Élete utolsó nagy művet, a Rózsa Sándor trilógiát már nem tudta befejezni, 1942. szeptember 4-én halt meg agyvérzésben.

2. A naturalizmus Móricz első korszakában (Tragédia)

A naturalizmus fő képviselője Émile Zola, a kísérleti regény koncepcióját teremtette meg. A pozitívizmus hagyományait folytatva, szcientista irányzatként – hisz a tudományok mindenhatóságában. A társadalomtudományokat a természettudományokhoz akarja igazítani (analógia), ennek következménye a szociáldarvinizmus (biológia alapján). Az irodalom a társadalomtudományok kísérleti szekciója (gondolati kísérletek). A társadalmat vizsgálja, de a lélektanon keresztül, arra akar rávilágítani, hogy az ösztönvilág hogyan befolyásolja a társadalmat.

Móricz első műve ebben a korszakban a Sárarany, ami nagyon népszerű volt. A legjobb művek mégis a novellák pl. a Tragédia. Ez a mű a társadalmat bírálja, amiért a benne élő embereket ösztönlényekké teszi, elállatiasodnak, nem tudják értelmezni saját problémájukat. A mű hőse Kis János, akinek neve is jelentéktelen, jelleme: egyszerű, beszűkült, unalmas ember. Társai is, a béresnép, értéktelenek, örömüket lelik a munkába, amit az író leértékel. Izegnek, mozognak, hangyaszerűek, ez is kicsinységüket és állatiasságukat mutatja. Fia, aki az ételt hozza utána, ijesztően hasonlít hozzá, ez a kitörési lehetőség teljes szertefoszlatása. Kis János életében a legnagyobb érték az evés, feleségét is csak az étel miatt szokta verni.

Megtudjuk, hogy csak azért házasodott meg, mert eljött az ideje. Kis János külseje is állatias: feje vörös, mint a főtt rák, arc leírása is egy majoméhoz hasonlít. Feladatot talál magának, mégpedig, hogy kiegye Sarudy Pált vagyonából, ez szintén beszűkültségre utal. Ez többször megjelenik: 1. álom (itt még nagyon jól érzi magát, bánja is, hogy felébred). 2. rokon lakodalma, gyerekkori emlék (emiatt dühös lesz, mert csak egy csirkelábat kapott). 3. saját lakodalma (itt egy előreutalás jelenik meg). 4. kárpótolja magát a rossz étkekért. 5. az üres fazék, amibe a mezőn belerúgott: “A szegénységet rúgta el magától”: a szegénység és a gazdagság között az evészet a különbség.

Hirdetés

A szegénységért való bosszúállás mögött megjelenik egy másik cél is, de ez nem tudatosul benne: felfigyeljenek rá az emberek. A mű végén viszont senki sem figyel fel rá, ez az igazi vereség. A fordulat, amikor megváltozik a figura, hőssé növekszik (érezte, hogy gyomra átalakul…, őse egy kétezer emberből álló török sereggel…, kévéket lenne képes eregetni a torkán…), ez mind heroizálás. A történet második része groteszk, Kis János egyszerre félelmetes és szegény. A bukás fiziológiai alapja: máshoz van szokva gyomra (esküvőn rosszul lesz), lélektani alap: nem tud megenni annyit, mint gondolt, fél a kudarctól. A feladat irreális része: kitűnni a többiek közül (ehhez viszont rossz az eszköz). A feladatot nem tudja megoldani, ezzel halálra ítéli magát. Halála egy állat kimúlása, egy reflektálatlan lényé: “irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön”. A lázadás ösztönös, ezért kudarcba fullad, emiatt viszont groteszk.

Móricz még egyszer feldolgozza ezt a témát az Egyszer jóllakni c. művében, de ott a középpontban a szerelmi háromszög áll és nem a szürkeségből való kitörés. Hisz a főhős kitűnt már a szép feleségével. Az író az osztályellentéteket élezi ki. A 30-as években Móricz bekapcsolódik a politikába, műveiben gyakran megjelennek az osztályok közötti ellentétek. Ez kevésbé hiteles történet, mint a Tragédia. Az író válságba kerül a 30-as években.

3. Móricz: Úri Muri

Ez a mű is bekapcsolódik a polgárosodás témakörébe. Eddig az volt a kérdés, hogy a dzsentri képes-e fölzárkózni a polgárosodáshoz (a válasz: nem). Most mikor a polgárosodás elakadt az a kérdés, hogy ki lesz képes kihúzni a “szekeret a kátyuból”. A regényben kétféle embertípus kerül bemutatásra, az egyik Zoltán, aki reformálni akar, és a többiek ösztönlények (főleg Csörgheő Csuli). A regény minden téren bemutatja köztük a különbséget. A Csuli-félékben nincsen elfojtás, korlátlanul élik ki ösztöneiket, állatiasak, ők képviselik a magyar karaktert (Móricz itt negatívnak mutatja). Szemben velük Zoltán, aki tele van elfojtással, ebből adódnak konfliktusai. A Csuli-félék egészségesek (ez itt negatív). A szerelemmel nincsenek gondjaik, a tenyeres talpas menyecskéket szeretik, akik “nem sokat karattyolnak, inkább kamatyolnak”. Zoltán szerelmi élete nem problémamentes. Az ő felesége úri asszony, akinek szerelem kell. Zoltán is vágyik a szerelem nélküli szexre és a Csuli-féle életre. Ez ambivalens a jellemében. Életében két asszony van: Eszter és Rozika. Eszter, aki tökéletesnek akarja látni a férjét, akivel Zoltánnak harcolnia kell (ki akarja sajátítani Zoltánt). Számára Rozika erotikája undorító, mert neki nem jut belőle. Eszter egy fagyos nő, de egyben áldozat is, mivel Zoltán megcsalja őt.

Rozika világa nagyon összetett. Egyfelől parasztos (származása miatt), másfelől úri nő (emiatt szökött el). Gyermekiessége (Zoltán bácsi) szemben áll démoni csábító mivoltával (már kisiskolás korában csábított). Zoltán lotyónak nevezi, mert szerelmi partnereit nem a pénz miatt válogatja, neki mindegy, hogy ki az, mindenkivel kapcsolatot létesít. (Nanához hasonló). Zoltán és Rozi találkozása naturalista alapjelenet. Ez lesz Zoltán hanyatlásának oka, de Roziból merít erőt a reformok elkezdéséhez. Rozinak a végén, mint a dzsentriknél a kártya jelenik meg, Zoltán odaadja utolsó kölcsönkért 100 Ft-ját.

Reformerként jelenik még meg a műben Lekencey, aki viszont csak elméleti ember. Zoltán a gyakorlatban is megvalósít, gabonamező helyett kertje van. Reformgondolata a vasút hollétéről szóló vitában is megjelenik. Ő gondol a jövőre, fiára, kapitalista gondolkodásmód. Csuli a feudális gondolkodásmódot képviseli.

Hirdetés

A harmadik reformer a zsidó ügyvéd. Itt a zsidóság úgy jelenik meg, mint lehetőség, amit a magyarság is választhat.

A másik zsidó, Wagnerka nevetséges, helyzete a kisváros lehetőségeit tükrözi, nem lehet kibontakozni. Ráadásul őt zsidósága miatt is támadások érik. Magyarországra a kedélyes antiszemitizmus volt jellemző. Zsidók befogadásának kérdése merül fel. A mű végén Zoltán átlátja a magyar helyzet kilátástalanságát, öngyilkos lesz és felgyújtja a tanyát. Tisztítótűz, minden rossz elég, katarzis. Rozika nyelvén a tűz a szenvedély, ez előreutalás, ezáltal végzetessé teszi. Szimbolikusan Zoltán terveit a szerelmi tűz emésztette fel.

Az író Zoltán gondolatait átképzeléses előadásban mutatja be. Így az olvasó jobban együttérez. Móricz a paraszti témát szimbolikusan mutatja be, a társadalom problémáival lélektani úton foglalkozik.

4. Móricz utolsó korszaka (Barbárok)

A Barbárok (1931) c. mű is mint Mikszáth: Tót atyafiak, Jó palócok művei a puszta zárt világával foglalkozik. Természetközeli, civilizáció előtti világot mutat be (3 rész – 3 világ). Az első részből megtudjuk, hogy Bodrit régebbi feszültség miatt öli meg a másik két juhász. Ez utóbbiakról a kutya is megérzi, hogy rosszak, ezért kezd el ugatni, pedig a pusztabéliekre nem ugat. Ez is a zárt világot mutatja be. Kiderül, hogy az ok ami miatt megtámadják csak ürügy, hiszen a szíjat otthagyják és “csak” a nyájat hajtják el. Nem kapunk magyarázatot, hogy miért. (Végzetszerűség: tudta, hogy nem fogják támadni).

Az első rész stílusa eltér a másik kettőtől. A második rész balladaszerű, az ösztön megnyilvánulását mutatja be (Megy megy). A feleség hűségét mítikussá növeli.

Hirdetés

A harmadik rész nem fér össze az elsővel, mert a harmadikban Veres juhász rablógyilkos, míg az elsőben az általunk nem ismert pusztai világ törvényei szerint számolt le Bodrival.

Úgy tűnik számunkra mintha a bíró is ehhez a világhoz tartozna, hisz a pusztai erkölcsökre hivatkozik, népi nyelven beszél.

A mű végén a barbárok kijelentést többféleképpen is értelmezhetjük: mivel többesszámban van nem csak a Veres juhászra, hanem Bodrira is vonatkozik, így viszont a Bíró nem tartozhat közéjük. A másik felfogás szerint ezzel azt fejezi ki a bíró, hogy nem érti őket, tehát megint csak nem tartozhat közéjük, a pusztai és a civilizált világ nem érthetik meg egymást. Nem ideillő befejezés. (Két gyilkos van, de csak egy vádlott. Vagy megszökött, vagy a másik megölte, vagy pedig az író elfelejtette.)

A mű magyarázatlanul hagyja, hogy miért ezt az egy bűnét nem hajlandó csak beismerni (az egyik lehetőség(!) ,hogy a gyerekgyilkosságot nem bocsájtja meg magának, de erre nincs szöveg).

A mágiában való hiedelme miatt ismeri be, mert meglátja a szíjat, és fél a halott megjelenésétől. A benne megjelenő gondolatok: nép lesüllyedése, természetközeliség, az úri és a népi világ leküzdhetetlen ellentéte.

Hirdetés

Az írót egy újságcikkben olvasott bűncselekmény ihlette, de a mű nincs igazán kidolgozva.Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!