Hirdetés

József Attila korai versei

9 perc olvasás
József Attila korai versei

Életrajza

 • A magyar költészet egyik legnagyobb egyénisége.
 • 1905. április 11-én született Budapesten, a Ferencvárosban
 • Apja elhagyja a családot, így félárva lesz. Anyja keveset tudott foglalkozni velük, rengeteget dolgozott, hogy eltartsa gyermekeit
 • Gyermekkorát magány jellemezte
 • Dacos magatartásforma a gyermekkorára vezethető vissza
 • Feszült viszony anya és gyermeke között
 • Öcsödi tartózkodás – nevelőszülőkhöz kerül, az Attila nevet megkérdőjelezik és Pistának kezdik szólítani
  • Megaláztatások
  • Anyja halála 1919-ben (ekkor 14 éves a költő)
 • Makói időszak, gyámja Makai Ödön viseli gondját (nem tudja helyettesíteni az apját)
  • Sok a konfliktus
  • Megismerkedik Juhász Gyulával (ő segíti)
  • 17 évesen jelent meg első kötete (A szépség koldusa), verseit már ekkor publikálta a Nyugatban is
 • Érettségit magántanulóként teszi le
 • Külföldi útjai során elkerül Bécsbe és Párizsba is
 • A társadalom különböző rétegeinek életét nemcsak átlátja, hanem maga is megéli
 • Első öngyilkossági kísérlete
 • Magyar – Francia filozófia szakra jár a Szegedi Egyetemre (az egyetemről később eltanácsolják) -> az avantgárddal ebben az időben ismerkedik meg
 • Ady nagy hatással van a költészetére
 • Bécsben és Párizsban is tanult, de az sem felelt meg neki így 1927-ben visszatér Budapestre
 • Nyugat második nemzedékéhez tartozik
 • Curriculum vitae tanúsága szerint próbál elhelyezkedni, de nem tud sehol megmaradni
 • Első komoly szerelme Vágó Márta, de a szülők ellenezték a kapcsolatukat
 • Kosztolányi Dezső segítő barátságát is élvezhette
 • 1930-ban belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába
 • gyakran járt pszichiátriai kezelésre
 • szerkesztette a féllegális Valóság című folyóiratot
 • 1935-36-ban Gyömrői Edit kezelte, akibe később betegesen szerelmes lett
 • A Baumgarten-alapítványból segélyt, majd jutalmat kapott (1935, 1936)
 • 1937. dec. 3-án a szárszói állomáson tehervonat kerekei alá vetette magát
 • 1938-ban posztumusz Baumgarten-díjat kapott (méltó elismerése csak halála után következett be)
 • Tudatosan készült hivatására, a költői mesterség legapróbb részleteit is meg kívánta ismerni

  photo of person walking on road surrounded by trees during noontime
  József Attila életének és költészetének meghatározó motívuma volt a magány.
Hirdetés

Költészetének áttekintése

 • Petőfihez hasonlóan sokat elmond verseiben gyerekkoráról, származásáról, szülők foglalkozásáról, anyja betegségéről, haláláról
 • A gyermeki létezést nagyon fontosnak tartja és 1935-től állandó motívummá válik a költészetében
 • A kommunista eszméket próbálja egyesíteni a freudizmus elemeivel
 • Ennek három csoportja van:
  • Anya+gyerek
  • Apa+gyerek
  • Felnőtt+gyerek
 • Felnőtté válás problémája, az apakép hiánya miatt (Isten-versekben jelenik meg)
 • Kezdetben a Nyugat hatását mutatja
 • Jól formált versei leginkább realisztikusságukkal vagy különös bensőségességükkel hívhatják fel magukra a figyelmet
 • A kozmosz éneke című szonettkoszorúja részleteiben már megelőlegezi a későbbi kiteljesedést
 • Nagyon korán, de nem azonnal találta meg a hangját
 • Népdalok és sanzonok, máskor mesék vagy zsánerképek hagyományosabb szemléleti elemeit társítja merész, esetleg éppen bizarr asszociációkkal

Lapozz a további részletekért

1 2