Hirdetés

Balassi Bálint szerelmi költészete

11 perc olvasás
Balassi Bálint szerelmi költészete

A reneszánsz és a humanizmus

A reneszánsz eszmények bölcsője Itália, maga a reneszánsz egy korstílus, kb. 1350-es évektől 1600-ig tart. A szó francia eredetű, újjászületést jelent. Az ókori eszmék és minták születtek újjá. A reneszánsz nagy fellélegzés a középkor után. Ebben a korstílusban a középkor világi művészete felerősödött. A reneszánsz a középkorhoz képest nagy változást jelent, hiszen a reneszánsz műveltség célja a harmonikus ember kiművelése, ezáltal a harmónia az egyik központi fogalma. Megnőtt ez egyéniség szerepe, újra felfedezték mindazt, ami a földi életet széppé és teljesebbé teszi: a jólétet, a szerelmet, a szellem szabadságát, a természetet, az emberi test és a művészet szépségeit. Az emberek fő célja a földi élet kihasználása volt. Fontosnak tartották a műveltséget, az oktatást is felvirágoztatták. Sokkal nagyobb szabadságot ad a reneszánsz a kultúra terén, legfőbb jellemzői: szabadság, világosság, harmónia, kiegyensúlyozottság, kulturáltság és humanizmus. A humanizmus a reneszánsz világnézete, lényege a tudós magatartásforma, amely a szellemi tevékenységre helyezi a hangsúlyt, gyakran foglalkozik ókori művekkel. A művészetben a bibliai és a mitológiai témák jól megférnek egymás mellett.

Hirdetés

Néhány híres művész: Leonardo da Vinci, Raffaello, Michelangelo, Botticelli, Giotto, Tintoretto.

Az irodalom terültén belül a legismertebbek:

  • Francesco Petrarca, aki az itáliai reneszánsz egyik kiemelkedő alakja, egyben nagy humanista, fő műve: Daloskönyv (366 szonettből áll).
  • Giovanni Boccaccio, 14. századi itáliai humanizmus kiemelkedő írója és tudósa. Fő műve: Dekameron (száz novellát tartalmazó gyűjtemény).
  • Az angol reneszánszból William Shakespeare a legismertebb, ismertebb művei: Rómeó és Júlia, a Szentivánéji álom, a Vízkereszt, a Hamlet, a Lear király, stb…
  • A magyarok közül pedig Janus Pannonius, ismertebb művei: Pannónia dicsérete, Galeotto Marzióhoz, Búcsú Váradtól, Mikor a táborban megbetegedett. Janus Pannonius még latinul írt!
  • Valamint Balassi Bálint, akivel később bővebben foglalkozok. Balassi Bálint már magyarul írt!

A reneszánsz Magyarországon

A reneszánsz Európában az 1350-es évektől az 1600-as évekig tartott. Magyarországon mintegy 100 évvel később Mátyás király udvarában jelent meg. A magyar reneszánsz első korszakát a 15. században élte. Legfőbb sajátossága, hogy a polgárság helyett a humanista papok, a királyi kancellária tagjai a képviselői. Szűk körre terjed ki, egy-egy humanista kör köré csoportosul, például Mátyás udvara, Nagyvárad. A magyar reneszánsz latin nyelvű, az itáliai hatás érvényesül. Mátyás felesége révén itáliai humanisták érkeznek Mátyás udvarába. Ebben a korszakban épül a visegrádi palota és a Corvina.

Hirdetés

Mátyás király figyelmét a reneszánsz képzőművészet alkotásaira először a pécsi püspök, Janus Pannonius hívhatta fel. A keresztény vallás a középkor után háttérbe szorult. 1517-ben elindul a reformáció, amelynek következtében megerősödik a kereszténység, és ez Magyarországra is eljut. A nemzeti nyelvek szerepe megnő, felismerték, hogy a kultúra, a műveltség és a vallás csak a nemzet nyelvén terjedhet el igazán. Ezt a folyamatot nagyban elősegítette a könyvnyomtatás elterjedése. Ekkor jelennek meg az első teljes Biblia-fordítások. Magyarországon később kezdett kialakulni a polgárság, így helyette a reneszánsz nemesség alakult ki. Ez volt a lemaradásunk Európához képest. Hazánk folyamatosan harcol a török ellen, feudális anarchia van ebben a korszakban. Magyarország három részre szakad. Janus Pannonius volt az első reneszánsz költőnk, akit Európában is ismertek és elismertek.

Balassi és a reneszánsz

Balassi Bálint a reneszánsz második korszakában élt. Művelt főúri családból származik. Neveltetésére nagy hangsúlyt fektettek, Bornemissza Péter volt a tanítója. Mélyen vallásos neveltetésben részesült. Báthory István (későbbi lengyel király) udvarában ismerkedett meg a reneszánsz és az udvari kultúrával Balassi Bálint. Magyarul verselt és ebben ő volt az első, igazi reneszánsz költő, életöröm, szerelem jellemezte verseit. A versritmus terén is újított, nagyon friss, élénk hangon szól Balassi. Gyönyörű istenes versei is vannak. 3 fő témája volt: szerelmes versek, istenes versek és vitézi versek. Ebben a tételben a szerelmi költészetéről beszélünk részletesebben.

Lapozz a további részletekért

1 2 3


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!