Hirdetés

A gazdasági informatikai rendszerek modellje

3 perc olvasás
A gazdasági informatikai rendszerek modellje

A gazdasági informatikai rendszerek modelljének felépítése (szerkezeti modulok: folyamatmodell, szervezetmodell, hatáskörmodell és a professzionális információ modell)! Az egyes modulok fő funkciója.

Az információs rendszer modellje moduláris struktúra, önálló részek összessége.

Cél az, hogy a GR leképezésére egy informatikai rendszert építsünk rá. Ebből következik, hogy a GR modellje két modulcsoportból áll: az egyik a GR valós leképezését szolgálja (szerkezeti modulok), a másik a felállítandó informatikai rendszernek adja az alapját (professzionális modul).

Hirdetés

A modul homogén alrendszer, mely a modellen belül funkcionálisan önállóan is értelmezhető, de nem hagyjuk figyelmen kívül, hogy a modell része.

Szerkezeti modulok szerepe:

A valós rendszer leképezését szolgálják, meghatározzák az információrendszer struktúráját (alapja a professzionális modulnak).

Professzionális modulcsoport:

Speciális szakmai jellegre utal; ez az információs rendszert tükröző rész. Azt az alaprendszert modellezzük, amelyre az információs rendszert létrehozni akarjuk.

Hirdetés

I. Szerkezeti modulcsoport:

1. FOM (folyamat modell)

2. SZEM (szervezet modell)

3. HAM (hatáskör modell)

II. Professzionális modulcsoport:

1. IFO (információs modul)

a) IFH (információ hordozó rendszer)

b) IFA (információ áramlás rendszere)

c) IFE (információ feldolgozó rendszer modellje)

FOM:

Rendszer tartalmát a benne létrejövő folyamatok adják, így szükség van ennek leképezésére. Ez meghatározza, hogy miről és milyen adatokat gyűjtünk, tárolunk, feldolgozunk stb. Ezt leképező modul a folyamat modell. Ez képezi a modell osztályozási struktúráját.

SZEM:

Modellezni kell a rendszer szervezeti felépítését, hierarchiáját. Ez határozza meg a rendszer statikus struktúráját, ami kijelöli az információ áramlás csomópontjait. Ez a modell a szervezeti modell.

HAM:

Meg kell alkotni végül a hatásköri rendszert, amely mozgást visz a rendszerbe. Megmutatja a szervezeti egységek jogosultságát, illetékességét, kijelöli az információ áramlás útját. Ez a hatásköri modell.

Informatikai szervezés tárgya, gazdasági információs rendszer modelljének a része, amely meghatározza…

Hirdetés

FOM: … az információ feldolgozás szempontjából, hogy miről és milyen információt kell gyűjteni és … az információ modell alapstruktúráját.

SZEM: … hogy hány és milyen jellegű egység van a rendszer szervezeten belül és … az információ áramlás lehetséges csomópontjait.

HAM: … mire van jogosultság, információ áramlás konkrét pályáját valamint az adat hozzáférés jogosultságát

Professzionális modul:

IFO:

Ez a modell adja a rendszer informatikai sajátosságát, képezi a kifejlesztendő informatikai rendszer alapját.

Ennek részeként a következő modellek kerülnek kidolgozásra:

Hirdetés

IFH: információ hordozó rendszer

Milyen bizonylatokat használnak bizonylatok és az adatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz elkerülve az adatredundanciát.

IFA: információ áramlási modell

Azt mutatja meg, hogy a szervezet mely részéről hová és milyen információ áramlik.

IFE: információ feldolgozási rendszer

Azt mutatja meg, hogy az adatokat milyen algoritmussal állítjuk össze, valamint milyen a szoftver-adat kapcsolat.


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!