Hirdetés

A szervezetmodell lényege

11 perc olvasás
Szervezeti típusok

A szervezetmodell lényege és az informatikai szervezésben betöltött szerepében;  a szervezetek strukturális jellemzői, optimalizálásuk lehetősége (irányításbonyolultság, irányításigényesség értelmezése, mérhetősége)

SZEM

1. Szervezet: a munkamegosztás intézményesített formája, kerete.

Hirdetés

jogilag: jogi személyiséggel rendelkezik-e vagy nem

szociológiailag: az emberi (formális és informális) kapcsolatokat vizsgálja

közgazdaságilag: optimális környezet a folyamat lebonyolítására

kibernetikailag: egy célirányosan működő hierarchikus rendszer, melyben irányítási folyamatok valósulnak meg.

Hirdetés

informatikailag: a lehetséges információs csomópontok hordozója.

Feladata az információ áramlás lehetséges csomópontjainak kijelölése.

A megvalósuló folyamatok adják a rendszer struktúráját, melynek megjelenési formája a szervezet.

A szervezetnek létezik formális, illetve informális struktúrája.

1.    Formális struktúra: azokat a szabályozott munkamegosztás kapcsolatokat írja el, amilyennek a rendszernek lennie kéne – mindig rögzített, szabályozott, személytelen (rögzített hivatalos struktúra – hogyan kellene a rendszernek működnie)

Hirdetés

2.    Informális struktúra: ténylegesen hogyan zajlanak a munkamegosztási és kommunikációs folyamatok – személyes kapcsolatra épül (minden szervezetben megtalálható mindkettő, a formális alapján építjük a rendszert, de a másikat sem szabad figyelmen kívül hagyni)

3.    Szervezeti struktúra jellemzői:

szervezetben megnyilvánuló munkamegosztási kapcsolatok jellege

szervezetben zajló koordinációs mechanizmus jellemzői

szervezet konfigurációja

A szervezetek struktúráját 3 szempontból lehet minősíteni:

a)      szervezet konfigurációja

b)      szervezetben lezajló koordinációs folyamatok jellemzői

c)      munkamegosztási kapcsolatok jellege

a) A szervezet jellemző konfigurációi

 

Az a leegyszerűsített séma váz, amely tükrözi a szervezet statikus struktúráját.

Tartalmazza:

szervezet vertikális (mélységi) tagolása: az alapvető hatásköri függőségek, hány lépcsős, vezetési lánc hossza, megmutatja a függelmi kapcsolatokat alá – fölé rendeltségi viszonyokat

Hirdetés

szervezet horizontális tagolódása: milyen vezetési szinttel irányítják az adott szervezetet, hány egység/szint (7-14 beosztott az ideális)

2. Szervezeti struktúrák:

Lineáris:

vonalas, ágas szervezeti konfiguráció – a legegyszerűbb szervezeti forma, áttekinthető struktúra, hatáskörök tiszták

bővítése lehet vertikális (méret növelés), horizontális (profil bővítés).

egy bizonyos létszám fölött szükség van a vezetők tagolására.

egyszerűen bővíthető

az információs kapcsolatok igazodnak a szolgálati úthoz (szigorú szolgálati út jellemzi)

Hirdetés

Gátja: információs rendszer (ha hosszú az információs lánc, akkor elbürokratizálódhat – az információk torzulnak); nem lehet sok törzskar – mivel szakmailag kapcsolódik, nem beilleszthető kis vállalatokra jellemző csak

3. Funkcionális:

csúcsvezetést követő szinten egy szakmai munkamegosztást alakítok ki

ezek a vezetők egy területtel foglalkoznak, hatáskörök párhuzamosan alakulnak, ezért az info. áramlás is párhuzamos

szakmailag hatékonyabb, de konfliktusokhoz vezet (hatásköri ütközések lehetnek)

kis és közepes vállalkozásoknál jellemző

4. Lineáris- funkcionális:

a szervezetre alapvetően a lineáris struktúra a jellemző

Hirdetés

van egy felelős vezető, akivel egy szinten helyezkednek el a funkcionális vezetők

a felelős vezető minden kérdésben informált

a párhuzamos hatáskörök nem egyforma súlyúak

felülbírálhatók a hatásköri ütközések (mivel az erősebb hatáskörű (lineáris) felülbírálhatja a funkcionális hatásköröket)

jellemző volt Mo.-n a régi rendszerben, nemzetközileg a 60-as évekig

Hirdetés

5. Mátrix szervezet:

Mátrix: olyan mennyiségek halmaza, melyet 2 dimenzió határoz meg

a csúcsvezetést követően 2 azonos súlyú szempont alapján alakítjuk ki a mellérendeltségi kapcsolatot, ezek közül az egyik mindig funkcionális.

funkcionális felosztás szakmai irányítást takar, a másik felosztás lehet pl. termékigazgatók, területigazgatók kijelölése

minden döntést 2 dimenzió határoz meg (a funkcionális és valamely horizontális (főprofil) tagolódása alapján) az információ is minimum 2 vonalon fut (döntést hozni egyedül nem lehet)

Lapozz a további részletekért

1 2 3


Iratkozz fel hírlevelünkre

Értesülj elsőnek a legújabb minőségi tételekről, jegyzetekről és az oldal új funkcióiról!

Sikeres feliratkozás

Valami hiba történt!